Astrosofische beschouwingen

 

De kracht van Oktober 2014 – een grote driehoek tussen Mars, Jupiter en Uranus – een maans- en een zonsverduistering

01 Oktober '14Deze maand begint met een krachtige grote driehoeksconfiguratie tussen Mars, Jupiter en Uranus. Dit geeft krachtige (Mars in de Boogschutter) morele inzichten (Jupiter in de Leeuw) in waar de maatschappelijke vernieuwingen (Uranus in de Ram) mogelijk zijn. Het geeft dus inzichten in de misstanden in de machtsstructuren en het bankwezen (het lang aanhoudende vierkantaspect tussen Uranus en Pluto in Steenbok).

Jupiter maakt daarbij een biquintielaspect naar Pluto, en Saturnus in de Schorpioen naar Uranus, wat de inzichten in de verkeerde machtsstructuren, met name van regeringen en bankinstellingen achter de schermen op een ongewone maar heldere wijze aan het licht brengt. We hebben de onhelderheden kunnen waarnemen waarmee de VS en in navolging daarvan de Eurozone Rusland zwart proberen te maken, met duidelijke verdraaiingen in het nieuws van de feiten. De rechtzaken tegen de Libor en Euribor misbruiken van verschillende banken komen meer voor het voetlicht deze maand. Daarnaast de frauduleuze handelingen in hypotheekverstrekking met renteswap van banken en verzekeringsmaatschappijen, waartegen ook geprocedeerd wordt.

Er is ook een vierkantsaspect van Mars in de Boogschutter naar Neptunus in de Vissen, wat aanduidt dat er een vage strijd gevoerd wordt vanuit onheldere idealen, van beide kanten: de internationale strijd tegen IS, als een afleiding, omdat het voor even in de Oekraïne rustig aan het worden is met de wapenstilstand.

16 Oktober '14Mercurius maakt nu nog vanuit de Schorpioen een driehoeksaspect met Neptunus, wat aanduidt dat de onderhuidse levensstromen die manipuleren, aan het licht kunnen komen. Vanaf 4 Oktober tot de 25e gaat Mercurius achteruit lopen, wat de communicatie een paar weken stroever zal maken. Hij loopt naar de noordelijke maansknoop in de Weegschaal en halverwege de maand ontmoet hij daar de zon en Venus. Ze maken daarbij een sextielaspect naar Mars, wat een intensivering van strijd, maar ook inzichten daarin, kan geven. Dat zal een sterk appel doen op het gevoel, de manier van denken en ook van doen vanuit maatschappelijke en sociale rechtvaardigheid. Er moeten knopen door worden gehakt waarop we onze morele pijlen willen richten. Tegen die tijd is de grote driehoek, die onder andere het mooie nazomerweer heeft bewerkstelligd, voorbij, en maken Venus en de zon zich op om een driehoek te maken naar Neptunus, nu vanuit de Schorpioen. Mars belicht dan Neptunus vanuit een sextiel. Dat kan voeding geven aan meer humane, ingevoelde beslissingen met betrekking tot de strijdgebieden die er zijn. Ofwel een betere manier om 31 Oktober '14met geldstromen om te gaan. Het vierkantsaspect tussen Jupiter en Saturnus tegen het einde van de maand duidt op een worsteling om methodes van geldverstrekking vanuit een moreel bewustzijn om te vormen. Mercurius blijft staan op de noordelijke maansknoop in de Weegschaal, met een nadruk op rechtvaardigheid, communicatie en vrede. We kunnen blijven hopen op een beter sociaal en maatschappelijk klimaat dat mede daardoor kan ontstaan.

Op 8 Oktober (van 11u 15′ tot 14u 35′; bij ons niet te zien maar wel innerlijke te merken) vindt er een maansverduistering plaats, de aarde staat tussen haar en de zon in. Dat is meestal een astrale uitlaatklep voor alle negativiteit die we vanuit onze niet gelukte impulsen (in dit geval; de maan gaat door de Ram, bij de zuidelijke maanknoop) hebben gevoeld. Veel onvrede mag de aarde- en maansfeer uit. Belangrijk is het om dat gedurende deze tijd bewust te doen, zodat je ziel ervan bevrijd is. 

In de nacht van 23 op 24 Oktober, met als middelpunt 23u 59′, is er een gedeeltelijke zonsverduistering, waarbij de maan voor de zon langs gaat, in de buurt van haar noordelijke maanknoop in de Weegschaal. Hier is de verbinding met de geestelijke sterk, en kun je beslissingen maken die te maken hebben met je gevoel voor rechtvaardigheid en harmonie. Op wereldschaal is dat belangrijk schakelmoment.

 

April 2014 - Opnieuw een groot vierkant aan de hemel

GrootVierkant horDoor de achteruitbeweging van Mars door de dierenriem, waarbij hij dicht bij de aarde komt, ontstaat er weer een groot vierkant tussen hem en het T-kruis van Jupiter, Uranus en Pluto. Dat begint dinsdag de 15e April en wordt vol rond de 24e. Op de 15e is er ook een maansverduistering (alleen zichtbaar op Antarctica), welke valt op het Joodse Pesach feest, en daarom een bloedmaan wordt genoemd. Een zeldzame gebeurtenis, waarbij er vaak belangrijke dingen op aarde gebeuren (de volgende is op 8 Oktober van dit jaar). Volgens bepaalde tradities kan zich dan het negatieve karma bevrijden, met alle gevoelens en zielehoudingen die daarbij horen. Het rode duidt op het inlossen van oud karma door het ik, de menselijke geest.

Mars staat in de Weegschaal, nabij op noordelijke maanknoop. Dat duidt op oplossing van karma in het sociale en binnen relaties. Dat kan ook tot afscheiding, splijting leiden, zoals nu in de Oekraïne duidelijk zichtbaar wordt. En tussen de oorspronkelijke bondgenoten VS en Europa, mede door de acties van Rusland in de Oekraïne, en door de schandalen rond de afluisterpraktijken van de geheime diensten. Ook de tweede regering in Denver, de VS die terug naar de oorspronkelijke constitutie wil en waarachter onder andere een deel van de legerleiding zich schaart, kan op een burgeroorlog uitlopen als de zittende regering in Washington niet mee wil werken. Uranus in de Ram duidt op nieuwe impulsen in het sociale die nu naar buiten willen komen, maar ze staan onder druk mede door het vierkant met Pluto in de Steenbok, dat omvorming veroorzaakt binnen de gevestigde orde van machthebbers en met name de banken. Saturnus maakt vanuit de Schorpioen een biquintiel aspect naar Uranus, en geeft dat alles wat aan verborgen machtsimpulsen leefde, nu zichtbaar moet en kan worden, zodat er een sociale vernieuwing kan gaan plaats vinden. Aangezien Mars en Saturnus achteruit bewegen, gebeurt dit eerst nog wat gedempt – het zal niet direkt tot openlijke strijd voeren – maar wel steeds duidelijker. Jupiter in de Kreeft geeft inzichten in de gevoelens en het innerlijke leven, waardoor ook dit zichtbaar dient te worden. Dat staat pal tegenover Pluto in de Steenbok, wat de gevestigde orde aanduidt, die hier niets van wil hebben. Het quintiel aspect van Mercurius met Jupiter geeft aan dat inzichten in de waarden en zekerheden van mensen steeds belangrijker worden, waardoor op den duur steeds meer mensen zullen in gaan zien dat het aan henzelf ligt wanneer ze niet ingrijpen in de macht die de rijken en regeringsleiders over hen uitoefenen. Zo wordt steeds duidelijker hoe desastreus het strooien van zware metalen boven landbouwgebieden met chemtrails voor de voedselproductie en ook voor de persoonlijke gezondheid is. Regeringen geven niet thuis als je hen erom vraagt, terwijl alle leiders weten dat dit gewoonweg gebeurt. HAARP en aanverwante stralingsbronnen kunnen ongebreideld aardbevingen veroorzaken, zoals voor twee jaar gebeurde in Haïti en onlangs in de Krim (Uranus in Ram en Pluto in Steenbok). Massale afluisterpraktijken in de menselijke privésfeer worden steeds duidelijker (Jupiter in de Kreeft). Seksueel misbruik van kinderen door de toplaag van de samenleving wordt steeds duidelijker (Saturnus in Schorpioen). De zaak Demmink is maar een topje van de ijsberg. Dit grote vierkant brengt dergelijke misstanden steeds meer aan het licht. Saturnus maakt een driehoeksaspect naar Venus in de Vissen: dat kan een mooie uitwerking geven van gevoelshoudingen in opofferende, zelfloze liefde, wanneer de driftmatige kant van de seksualiteit aan het licht mag komen en eenvoudigweg erkend wordt en niet weggestopt, zoals voorheen bij seksueel misbruik gebeurde. De katholieke kerk heeft het daar nog steeds heel moeilijk mee.

Vierkant-Zonnewende 2012 partnerhorBoeiend is ook de verbinding na te gaan van Jupiter in dit grote vierkant met zijn dominante plaats tijdens de zonnewende 2012, waarbij de gehele mensheid het bewustzijn in het hart kon gaan brengen. Op dat moment stond Jupiter in de Tweelingen, op de punt van een Yod configuratie met Saturnus en Pluto, en in tegenoverstand met Mercurius en Venus. Het inzicht ging toen over ideevorming en openheid van informatie, nu over inzicht in de eigen zieleroerselen. Je ziet in de vergelijkende horoscoop dat Venus van toen een biquintiel aspect maakt naar Jupiter nu, aanduidend dat de zieleafstemming op het geestelijke (Venus toen in de Boogschutter) nu nieuwe mogelijkheden geeft tot groei als je naar binnen kijkt (Jupiter in de Kreeft). In de gehele vergelijkende horoscoop zijn veel quintiel-biquintiel aspecten te zien (dat zijn meer geestelijke aspecten), wat erop duidt dat dit grote vierkant een direkte voortzetting is van de ontwikkeling die toen in gang is gezet, en die nu nieuwe kansen aanduidt, wanneer je werkelijk vanuit het bewustzijn in het hart voelt, denkt en handelt, ook al zijn de aardse omstandigheden op dit moment chaotiserend, en lijken een aantal ontwikkelingen te stagneren. Dat is precies wat een groot vierkant doet: het drukt ons op de aardse omstandigheden, zo, dat we zelf dienen te kiezen waarheen verder. Elk moment weer opnieuw. De kiemen van wat we voorheen hebben uitgewerkt, mogen nu voorzichtig ontkiemen in de aarde. Het is de vraag of de achteruitgang van Mars in het grote vierkant tot heling ofwel tot splijting in het sociale gaat leiden. Op 20 Mei gaat hij weer vooruit lopen, en eind Juni laat hij het vierkant weer los. Wij hebben er zelf de hand in hoe we deze sociale impuls vorm kunnen gaan geven.

 

Maart 2014 – Oplossende spanningen aan de hemel

Werkingen WatermanOpvallend is het dubbele T-kruis tussen Venus en Pluto in vierkant op Uranus en deze vierkant op Jupiter. De spanningen tussen Uranus in de Ram (duidt op vernieuwing van de sociale structuren) en Pluto in de Steenbok (geeft de aanzet tot omkering van machtsstructuren binnen de maatschappij), zorgen al een langere tijd voor de vele openbaringen die we zien in de maatschappelijke machtsstructuren, welke door klokkenluiders als Karen Hude van de WB, Assange van Wikileaks en Snowden van de NSA ons worden getoond. De vraag is of grotere groepen mensen hier wakker genoeg voor worden om er ook iets aan te willen doen. Het wordt steeds duidelijker dat de 1 % van de wereldbevolking die 40 % van alle bezit heeft en hier vanuit macht uitoefent, achter de machtsspelletjes van spionagediensten en banken zit. Dit vierkant tussen Uranus en Pluto duurt nog tot halverwege 2015, dus we kunnen nog even oefenen in bewust worden. Nu heeft Jupiter in de Kreeft zich hieraan toegevoegd, wat erop duidt dat we ook inzichten kunnen krijgen in de levensprocessen binnen de volksbewegingen achter de machtsspelletjes. Zo wordt duidelijk dat in bijvoorbeeld Egypte, Syrië, Irak en de Oekraïne verschillende oost en west geheime diensten bezig zijn met hun manipulaties binnen volksorganisaties.

Venus is sinds enige dagen weer vooruit aan de hemel gaan lopen. Dat duidt erop dat we weer op een soepeler manier onze gevoelsverbindingen kunnen aangaan en vorm geven. Op wereldschaal betekent dit dat de dialoog weer op gang kan komen, zoals over Syrië, en tussen de bekoelde relaties van Europa met de VS door de NSA afluisterpraktijken (e met Engeland door dienst geheime dienst), en bijvoorbeeld tussen Nederland en Rusland. Al staat het inzicht hierin nog steeds onder druk (het vierkant van Venus met Uranus en de tegenoverstand met Jupiter). Je ziet hierdoor een sterke opkomst de laatste tijd van Avaaz en SumofUs, die met petities de publieke opinies trachten te beïnvloeden, van organisaties als Anonymous die minder passief actie laat voeren, nadat de Occupy bezettingen door gebrek aan algemene visie werden gebagatelliseerd en verwijderd van de beurzen.

Mars in de Weegschaal, wat initiatiefkracht in het sociale bevordert, dan wel uitwerkt als ruzie,  heeft zich van deze vierkantstructuren losgemaakt, en maakt nu driehoekaspecten naar de samenstand van Mercurius en Neptunus, in de Vissen. De laatste twee planeten in een waterteken geven ook inzichten in de grotere onbewuste werkingen van de levenswerelden, dit keer als archetypische beelden. Met Mars hier mooi belichtend op, werken de archetypes uit in verhoudingen, relaties. Wat natuurlijk ook weer kan worden misbruikt door met mooie beelden op het gemoed van de mensen in te spelen.

De zon in de Waterman helpt ons te luisteren naar de noden van de tijd, Saturnus ongebonden in de Schorpioen geeft mogelijkheden tot omvorming van ons karma door werkelijk de diepte in te schouwen en aan te zien wat we daar innerlijk voor moeten doen. Dat is wat de hindoes noemen werken aan het dharma, de zieleplichten, waardoor je je karma beter kunt uit- en omvormen. Indirect is dit een werking aan de thymuslotusbloem, die ons helpt ons etherhart verder te ontwikkelen.

Kortom: de zachte winter (voor Europa) biedt mogelijkheden om in de rust innerlijk te kunnen werken aan omvorming, en daarmee kracht te ontwikkelen om bewustwordend te kunnen werken in onze omgeving en ook op wereldschaal.

 

Vorige bijdragen:

Horoscoop herfst 2013; peildatum 1 OktoberHerfst 2013 aanvang

Het is rustig weer na een uitgestelde zomer en turbulentie voor de herfstevening. Het lijkt nu of de natuur even de adem inhoudt. In de cultuur en wereldpolitiek komen veel zaken aan het licht, zoals de gifgasaanval in Syrië, de spionagepraktijken van de westerse geheime diensten, en de woekerwinsten van bankdirecteuren. Dat proces is al een tijd aan de gang. Het is de uitwerking van het sextielaspect tussen Saturnus in de Schorpioen en Pluto in de Steenbok (elkaars teken), wat aanduidt dat er moet worden gerammeld aan maatschappelijke structuren, met name waar het om macht en onhelderheden gaat: het is hier buigen of barsten. Voeg daarbij het vierkant van Pluto met Uranus in de Ram, dat nieuwe inzichten in de samenleving wil brengen maar tegen de machtsstructuren op botst (is ook al een tijd aan de gang), en je hebt een beeld van de huidige politieke situatie. De ompoling naar een ander bewustzijn gaat gepaard met maatschappelijke schokken; er komen allerhande butsen in oude zekerheden aan het licht; bij het bankwezen, bij geheime diensten en bij regeringsleiders (zoals bij de rechtszaken tegen Berlusconi en Sarkozy, twee van onze meest duidelijke boeven aan de top). Greenpeace doet er nog een schepje bovenop door ingerekend te worden bij een Russisch olieplatform in de Noordelijke IJszee, waarop ze van piraterij worden beticht; een 180 graden omkering van de werkelijkheid.

Dat het hierbij vaker zacht afloopt, zoals bij de voorgenomen aanval op Syrië door de VS, komt door het driehoeksaspect tussen Jupiter in de Kreeft en Venus in de Schorpioen: dat geeft aanleiding tot waterige gevoelens en helderheid hieromtrent. Met name waar het de waarden van het gezin in verhouding tot macht, seksualiteit en aantrekking betreft.

Met Mars in de Leeuw vierkant staande op Venus geeft aan dat gewaarwordingen onder druk komen te staan: relationele gevoelens, tussen mensen maar ook tussen landen lopen net soepel, daar moet voor gestreden worden om die helder te krijgen ofwel houden. Je ziet dit tussen de grootmachten, ook tussen de Palestijnen en Israëlieten, en bij onze Mark Rutte die voor zijn bezuinigingsplannen moet gaan praten met de oppositie, maar daar weinig zin in heeft.

Met Uranus ook vierkant op Jupiter, komt er druk op menselijke ziel, de inzichten dienen hierin te worden gewijzigd, ook wat betreft families en met name huis. ompoling hypotheek en eigendom

Het quincuxaspect tussen Saturnus en Uranus geeft aan dat het moeite kost om nieuwe inzichten omtrent de samenleving uit te kristalliseren in vormen. Er kan nog veel macht achter zitten die niet boven tafel komt.

De samenstand van Mercurius en Saturnus geeft aan dat er behoefte is aan informatie over de onderstromen van de samenleving. Zo worden meer en meer mensen zich bewust dat het kindermisbruik in kinderdagverblijven diepere patronen tonen die naar verschillende topleden van de maatschappij leiden. Ook is het de tijd dat 2000 wetenschappers verbanden aangeven tussen onze vervuiling en de klimaatveranderingen.

Het driehoeksaspect van Mercurius met Neptunus in de Vissen geeft aan dat de gedachten vanuit die levensgebieden vloeiend en onhelder worden gehouden, zodat de consequenties minder worden getrokken. De machtselite die de media beïnvloeden, zullen er alles aan doen om deze informatie te verdraaien of verbloemen.

Het quintielaspect van Mars en Mercurius geeft aan dat er een morele wil is om de informatie over die onderstromen helder te willen krijgen. De tijd voor verandering is daar. Met drie planeten in de Schorpioen, die alledrie mooie aspecten vertonen, is de uitdaging daar om helderheid in onze onderbewuste stromen en machtsverhoudingen te krijgen door tot de kern ervan door te dringen. Maar de vraag blijft of er voldoende mensen wakker genoeg zijn om ook de misstanden te willen zien en aan de kaak te stellen. De invloed van de massa is groot: wij mensen kunnen de politiek veranderen als we maar genoeg onze stem laten horen. De laatste volle maan heeft een nieuwe cultuurimpuls als omslag in de aarde gewerkt, maar het is afwachten of die ook wordt opgepikt.

___________________________________________

Horoscoopduiding van de aanslag op het WTC

Horoscoop van de heftige zonsverduistering in 1998

 

Zomer perikelen Augustus 2013
 
Afbeelding 1Eindelijk is de warmte losgebarsten, maar we zitten nu weer in westelijke stromen die vocht aanvoeren. In het wereldgebeuren is veel turbulentie te zien, vier verkeersongelukken op rij, en er komt veel aan het licht dat graag verborgen wilde blijven. Vanuit de kosmos gezien, hangt het samen met een driehoek tussen Jupiter en Saturnus, aangevuld tot een grote driehoek met Neptunus.
Jupiter in de Kreeft geeft inzicht in jezelf en je al of niet verteerde ervaringen, Saturnus in de Schorpioen geeft aanwijzingen over karma in het verborgene, in machtsstructuren en seksualiteit, en Neptunus in de Vissen veroorzaakte de oplossende stromen van het leven. Daar heeft zich de afgelopen weken Mars naast Jupiter bijgevoegd; deze heeft met de aanpak van problemen vanuit emoties (of stemmingmakerij) te maken. Alle vier staan ze in een waterteken, wat met emotionele bewustwording van doen heeft.
Mercurius stond ook bij Mars en Jupiter, in zijn retrogradegang, wat waarschijnlijk de warmte heeft tegengehouden, maar loopt nu weer verder aan de hemel: Mercurius werkt op de levensprocessen in, en deze verlopen altijd stroef bij een achteruitgang.
De Jupiter-Saturnusdriehoek is een punt van de bekende zesster van Nazareth. Zo’n punt is altijd vrij heftig. Het heeft te maken met het helder krijgen van vastgeroeste methoden, en Saturnus in de Schorpioen duidt op iets heimelijks, verborgens dat nu naar boven mag komen. Dit laatste zie je bij veel bekendmaking van kindermisbruik, met name in de hogere kringen (de zaak Heldring), en ook de uitgebreide en ongevraagde spionage van geheime diensten, zoals Snowden duidelijk onder de wereldaandacht bracht. In de VS worden veel belangrijke posten in de politiek en het bedrijfsleven, met name in de banksector, achter de schermen gereinigd. Er zijn in de cultuur veel schommelingen aan de gang, wat je in de media kunt lezen; er komt veel onhelderheid aan het licht, zoals in de politiek (Griekenland en Egypte) en de bankwereld. In Nederland is de vaccinatie tegen de kinderziekte de mazelen een hot item. Voor- en tegenstanders zetten hun informatie op het internet, en de directeur van het RIVM Routinho wordt steeds vaker genoemd in verband met zijn verstrengeling met de farmaceutische industrie. De nare gevolgen van de min of meer afgedwongen vaccinatie tegen de Mexicaanse griep liggen nog vers in het geheugen.
Pluto in de Steenbok staat tegenover Jupiter en Mars, en vierkant hierop staat Uranus. Het geheel vormt een T-kruis. Hier gaat het om het al of niet kiezen voor inzicht (Jupiter) in diepere motieven en wilsimpulsen (Pluto), ofwel voor de botte bijl methoden van Mars. Op Europese schaal heet dat: zonder weerga bezuinigen om de banken, die de oorzaak zijn van het met schulden beladen geld, nog meer met belastinggelden te spekken. Maar Uranus vierkant hierop, staande in de Ram, geeft impulsen naar nieuwe, meer humane oplossingen voor de crisis, en legt bloot waar het echt om draait, namelijk dat de banken geld uit het niets scheppen en hier vervolgens dikke winsten uit halen, en ook de landsregeringen binden aan dit uit het niets geschapen geld met staatsleningen. Waarvoor alweer de burger moet opdraaien. De protesten, zoals van Occupy beweging, zijn nog wat klein en ongericht, maar waarschijnlijk gaan steeds meer ogen open, en wordt er meer en meer verwijtend naar de banken en met name het IMF gekeken als de werkelijke boosdoeners. Het vierkant tussen Uranus en Pluto houdt met tussenpozen nog aan tot 2015, dus er kan nog veel aan bewustzijn gewonnen, verschoven en gereinigd worden binnen die tijd.
Venus in de Maagd staat tegenover Neptunus, en sextiel op Jupiter en Saturnus. De helderheid van de gevoelens (Venus) en het oplossen in de levensstromen (Neptunus) gaan uiteen, waardoor de levensprocessen voor niemand meer echt recht verlopen. Je zult dat wel kennen, het is echt een beetje blind varen op de stroom op het moment. Maar de gevoelens die hierbij omhoog komen, kun je mooi en helder analyseren, zodat je meer en meervat op je levensweg kunt krijgen. En door de verbinding van Venus met Jupiter en Saturnus zul je hieruit ook goede methoden van doen voor de toekomst kunnen ontwikkelen. Een sleutelwoord is hier vertrouwen; dat het goed komt. Nog altijd vanuit het bewustzijn in het hart, dat met de zonnewende van 2012 is ingezet.
Ondertussen loopt de zon door de Leeuw, waardoor de warmte goed is losgebarsten, zij het dat de grote driehoek in watertekens er de nodige buien en vochtigheid bij veroorzaakt.

Recent Posts