Bardenschool

                ‘Widar’

Bard AveburyDe oorspronkelijke barden, de Keltische muzikanten, gaven met hun muziek en zang de geschiedenis van hun volk in beelden weer. Daarnaast konden zij ook communiceren met de normaliter onzichtbare wezens in de natuur en in de mensen, vanuit het contact dat ze met deze wezens hadden vanuit hun ziel en levenskrachten. Van hieruit konden zij heling brengen waar dat nodig was. Aan deze vaardigheden ging een lange scholing en oefening vooraf. Degene die nu een bard wordt genoemd, heeft deze vaardigheden niet meer bewust paraat. Wel kan hij of zij veelal goed inwerken op de gevoelens van de toehoorders, en zo veel van hun zielenleven vertolken. Meestal noem je deze dan een ‘singer-songwriter’. Het contact met de levenswerelden die de Kelten hadden, kun je nog terugvinden in het mooie bandvlechtwerk in hun stenen en houtwerk. Ook in hun volksmuziek herken je die wevende werkingen nog terug.

Jaspis biedt een scholingsweg aan om deze innerlijke vaardigheden stap voor stap te kunnen ontwikkelen. Daartoe leer je de werkingen van geest, ziel en levenskrachten vanuit de kosmos kennen in klanken en ritmen. Die leer je gericht toepassen op mensen, situaties en energetische landschappen. Deze zijn een hulp om je innerlijke vaardigheden, gelegen op je chakra’s en geleid door je organen, te ontdekken en ook waar nodig te ontwikkelen. Je leert middels muziek en zang te communiceren met natuurwezens en engelen, met hen in ontwikkeling te komen en hen zo nodig bij te sturen. Door te oefenen in onze muziek- en zanggroep Via Natura leer je met deze muzikale werkingen om te gaan, op een spelende wijze. Hierin wordt geïmproviseerd, oefenen we in zang en met verschillende instrumenten, en wekken we het scheppende innerlijke kind dat kan uitgroeien tot een machtige bard. Eentje die zich de innerlijke vaardigheden van heling opnieuw heeft eigengemaakt. Hoe je dit gaat toepassen, is je eigen verantwoordelijkheid. Maar dat je scheppende en morele vaardigheden zullen worden gewekt, is zeker.

Leer je eigen innerlijke muzikale vaardigheden kennen en help bij de verdere heling van mens en aarde. Leer werken met op de kosmos afgestemde snaarinstrumenten.

Nicolaas de Jong heeft de muzikale en scholingsmethoden uitgewerkt in jarenlange projecten van klankfenomenologisch onderzoek, samen met andere mensen, naar innerlijke processen en in samenwerking met de wezens in de natuur. Hij leidt helingsprojecten in binnen- en buitenland, en schrijft muziek en muziektheater vanuit de kosmisch-innerlijke muzikale werkingen. Ook schrijft hij boeken over deze onderwerpen, en geeft langere scholingsopleidingen om de vaardigheden van helder zien, helder horen/voelen en helder willen (imaginatie, inspiratie en intuïtie) te helpen ontwikkelen.

 Opzet:

-elke tweede vrijdag van 10 – 17 uur opleiding, 6 modules van elk 7 vrijdagen; 42 dagen, verspreid over anderhalf jaar. De dagen zijn los te volgen

-elke aansluitende vrijdagavond van 20 – 22.30 uur oefenen met koor en muziekgroep Via Natura. Je volgt deze groep zo lang je het nodig acht, maar bindt je wel aan afspraken voor optredens. Hier wordt projectmatig naar toe gewerkt. Eventuele inkomsten worden gedeeld naar evenredigheid.

-er wordt gezocht naar uitvoeringen op locaties en in de natuur

-er kunnen persoonlijke of projectgerichte uitvoeringen worden georganiseerd

-verdieping door facultatieve deelname aan projecten bij de jaarfeesten, zoals kerstavond, Hemelvaart, Pinksteren, en de maandelijkse scholingsdagen Mensenzoon

-mogelijkheden tot huren, leasen of kopen van een Rune-instrument

-mogelijkheid tot bouwen van het eigen muziekinstrument onder begeleiding, op afspraak.

 

De opleiding bestaat uit 6 modules:

-1. Basismodule nieuwe bard:

leren werken met levensritmen, planeetmaatsoorten en- klanken; zang van kleuren en natuurbeelden; contact met elementwezens door ritmen, zang en boetseren; ontdekken van de eigen scheppende vermogens in de stem; oriënteren op muziekinstrumenten

-2. Verdieping van kosmische klanken en ritmen (astrosofie, astrofonie)

de horoscoop als uitdrukking van de vierledige mens, beleefd in zijn muzikale elementen maat, ritme, toonaard; werken aan de onderdelen van de horoscoop

-3. Leer jezelf kennen door je zintuigen, orgaanprocessen en chakra’s als de werktuigen voor de ontwikkeling van ziel en geest (astrognomie)

vanuit een zintuigindruk boetseren wat de innerlijke gewaarwordingen en wegen zijn; van gevoel via orgaanruimte naar ideaal en de weg naar buiten als chakra ontwikkeling, die de idealen als deugdgebaren naar buiten helpen brengen; de orgaanprocessen als basis voor je zieleprocessen, beleefd door meditatief boetseren; methoden van zelfonderzoek in waarnemen en boetseren

-4. Inspiratief leren werken met elementwezens en landschapsheling

de elementwezens in de vier elementrijken en hun plaats in de energetische landschaps stromen; landschapsheling door de punten van de landschapsengel waar te nemen en te versterken; de organen van de landschapstempel in verband met je eigen chakra’s en hun ontwikkeling

-5. Intuïtieve ontwikkeling vanuit de sterrenbeeld idealen

de warmte als poort naar innerlijke ontwikkeling; de sterrenbeelden in vier ontwikkelingslijnen, beleefd in muziek

-6. Verdere verdieping van de landschapshelingsmethoden

planeetdansen; werk in de onderaardse sferen met gevallen engelen; chakra’s van het landschap; muziek voor de landschapspunten; aardgeomantie

Modules 1, 2 en 4 zijn verplicht voor de Barden opleiding, de andere kunnen als zinvolle verdieping worden gevolgd. Vrijstellingen voor wie relevante andere opleidingen bij de Jaspis School al hebben gevolgd. 

Voor het volledige programma, klik hier. Voor de data, klik hier.

Plaats: Wisselspoor 6, 2908 AC ,Capelle a/d IJssel nabij Rotterdam. Bij treinstation Capelle-Schollevaer tussen Rotterdam en Utrecht CS. Auto: langs A20 Rotterdam-Gouda afslag R’dam-Alexander (vanuit Rotterdam) of Nieuwerkerk a./d IJssel (vanuit Gouda)

Tijden: Opleidingsdagen vrijdag om de andere week van 10 – 17 uur, en ’s avonds deelname aan oefenen in muziek-zanggroep Via Natura van 20 – 22.30 uur.

7 dinsdagen per module, totaal anderhalf jaar

Kosten: 7 x € 75 = € 525, – . Je kunt ook gespreid betalen, in overleg. Of € 75 per dag voor wie onderdelen wil volgen (en andere al heeft gehad in een andere opleiding), in onderling overleg.

Data: Zie de Agenda 

Hieraan verbonden:

Bouw je eigen muziekinstrument onder begeleiding, een weekend per maand, zes weekends van 10 – 17 uur, op afspraak

Kosten: € 100, – per weekend exclusief materialen. Thuis kun je verder werken aan je instrument

Info en aanmelding: tel. 06-40228769, email jaspisschool@gmail.com