Engelen beleven door elementwezens heen met Pinksteren

Boven En OndersferenRond Pinksteren is de weg naar de hemelse sferen open, waardoor je er makkelijker mee in contact kunt komen. Deze hemelse sferen werken door de levenswerelden heen, en zij bestaan uit de astrale wereld van de ziel en de lagere en hogere geestelijke wereld. In deze sferen, die samenhangen met de planeet- en sterrensferen, huizen de groepen van hogere geesten die wij gewoon zijn om engelen te nomen. Daarvan zijn er dire, die elk ook weer uit drie groepen bestaan. Je vindt hun plaats en werking in het schema hienaast weergegeven.

Zij werken door de levenswerelden heen. Dat is omdat zij scheppende wezens zijn, en als zij denken, scheppen zij een wezen uit zich. Zo’n wezen wordt dan een van de levenswerelden gestuurd, waarin zij de elementen onderhouden en sturen. Wij ken hen als de natuurgeesten, of de elementwezens. Wil je dus met zo’n scheppend engelwezen in contact komen, dan kun je je met deze verbinden door het verwekte elementween heen dat leeft in de natuur, of ook in ons. Elementwezens werken in de levenswereld, en wij hebben ook een levenslichaam, dat uit de vier levenssoorten is samengesteld. En ons levenslichaam werkt op basis van ritmen. Je kunt je dus met hen verbinden via een specifiek ritme. En daarmee open je de poort naar hem en het scheppende engelwezen achter hem. Wanneer je daarbij improviserend zingt, vanuit je hart, dan open je met je hart je ziel voor de werkingen van die engel, of de groep van engelen. En dat is in deze innerlijke training opgepakt en uitgewerkt. We beginnen bij de sfeer van ons mensen, aangezien wij de tiende in de rij zijn en ook op weg om een engel te worden: daarna volgende hemelse sferen van laag tot hoog.

Een online project om zelf of met bekenden samen te doen, € 25, –

Voor deelname, klik hier.

Meest recente berichten