Weekendcursus Werken met de Elementwezens van de Aarde

Weekendcursus Werken met de Lucht Elementwezens

Silfen

We werken een weekend per seizoen, waarin we telkens een groep element­wezens gaan waarnemen die achter een van de elementen werkzaam is. Dit keer zijn het de aardewezens. Deze hangen nauw samen met onze organen en ons fysiek lichaam.

Na introductie oefeningen om de ziel open te zetten met geïmproviseerde zang van enige mooie natuurbeelden in kleur, werken we met de ritmen van de organen om deze ook als stemmingen te kunnen beleven. We boetseren enige van deze stemmingen uit, zoals we dit innerlijk beleven.

Hierna gaan we gericht de verschillende groepen en verschijningsvormen waarnemen in de natuur van de aardewezens. En gaan na wat hun plaats is binnen het energetische landschap, en wanneer nodig, hoe we die beter integreren kunnen in dit landschap met landschap helingsmethoden.

 

Tijd: het weekend van 23 en 24 januari, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur.
Plaats: Aart van Leeuwenlaan 12, Delft.
Kosten:  € 150, – inclusief werkmaterialen. Reductie in overleg. Voor herhalers € 100, -.
Aanmelding: tel. 06-40228769, email [email protected]
Betaling: Voor 16 januari aan Rune Werkplaats, rek. no. NL60 INGB 0009 2765 05. Gelieve  over te maken o.v.v. ‘cursus elementwezens’.

Meest recente berichten