Weekendcursus Werken met de Elementwezens van de Lucht

Weekendcursus Werken met de Lucht Elementwezens

Silfen

We werken een weekend per seizoen, waarin we telkens een groep element­wezens gaan waarnemen die achter een van de elementen werkzaam is. Dit keer zijn het de lucht-licht-wezens. Deze hangen nauw samen met onze ziel en de gevoelsstemmingen en zielshoudingen, die opkomen uit onze innerlijke organen.

Na introductie oefeningen om de ziel open te zetten met geïmproviseerde zang van enige mooie natuurbeelden in kleur, leren we de kleuren als stemmingen vanuit de organen kennen. We boetseren enige van deze stemmingen uit, zoals we dit innerlijk beleven.

Hierna gaan we gericht de verschillende groepen en verschijningsvormen waarnemen in de natuur van de lucht-licht-wezens. En gaan na wat hun plaats is binnen het energetische landschap, en wanneer nodig, hoe we die beter integreren kunnen in dit landschap met landschap helingsmethoden.

 

Tijd: het weekend van 21 en 22 november, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur.
Plaats: Aart van Leeuwenlaan 12, Delft.
Kosten:  € 150, – inclusief werkmaterialen. Reductie in overleg. Voor herhalers € 100, -.
Aanmelding: tel. 06-40228769, email [email protected]
Betaling: Voor 14 november aan Rune Werkplaats, rek. no. NL60 INGB 0009 2765 05. Gelieve  over te maken o.v.v. ‘cursus elementwezens’.

Meest recente berichten