Workshop Werken in de Onderaardse Sferen

 

De tegenwerkingen in de cultuur en maatschappij zijn het gevolg van tegenwerkende engelen. Deze leven in de negen onderaardse sferen. Ze werken ook door onze onbewuste gedragingen heen, zoals die door andere mensen gespiegeld kunnen worden. Dat wordt gewoonlijk samengevat met de term ‘dubbelganger’. Door met deze onderaardse sferen door onszelf heen gericht te werken, kun je in contact komen met deze innerlijke verwordingen, en ze helpen te transformeren naar bewustzijn en innerlijke kracht. Daarmee bevrijd je de gevallen wezens en kunt hen een nieuwe positievere taak geven. Stille Zaterdag is daar een goede tijd voor, omdat Christus nogmaals deze sferen doorloopt voordat Hij opnieuw opstaat met Paaszondag.

Tijd: Stille Zaterdag 3 maart van 10 – 17 uur

Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12, Delft

Kosten: ´70, –