Beweging Mensenzoon

Mensenzoon – Beweging voor Volwaardige Menswording

Degene die hiervan lid wordt, tracht om de in hem sluimerende scheppende kiemen van de mensenzoon stap voor stap tot ontwikkeling te brengen. De aangereikte scholingsmethoden zijn daar een hulpmiddel toe, en ook de mogelijkheden tot het stichten van zevenledige samenwerkingsverbanden, waarin men in het doen elkaar en zichzelf kan leren kennen en ook ontwikkelen aan elkaar. Dit behelst onder andere een aantal sociale vaardigheden die met oefeningen aan elkaar kunnen worden ontwikkeld. Daartoe zijn oefenmethoden ontwikkeld.

Dat met het lidmaatschap een stuk afscherming en afgeslotenheid ontstaat, heeft ermee te maken dat de inhouden, welke uit het gebied van de geest stammen, dienen te worden gehuldigd en gedragen door de leden, wat een zekere bescherming kan garanderen, anderzijds dat inhouden van morele technieken welke zijn of worden ontwikkeld en die vrij aan de leden ten dienste zullen worden gesteld, niet direct voor ieder mens begrijpelijk hoeven te zijn, en daardoor beter niet toegankelijk kunnen zijn, want ondanks dat ieder uit zichzelf de kwaliteiten kan leren ontwikkelen, kan er toch zeker makkelijk misbruik worden gemaakt van met name technische mogelijkheden. Er wordt tijdens de innerlijke ontwikkeling meer en meer gewerkt met en vanuit de uit de aarde stromende levenskrachten, die in de bijbel de levensboom, in de Indische esoterie de kundalini-energie wordt genoemd. Het hanteren hiervan brengt enig risico met zich mee, en kan het beste onder begeleiding gebeuren.

Met lidmaatschap wordt op persoonlijke basis begeleiding gegeven door de daartoe aangewezen personen. De scholingsinhouden, teksten en ook ontwikkelde technieken staan de leden vrij ter beschikking. Je kunt deelnemen aan de scholingsdagen Mensenzoon, die een keer per maand worden gegeven. Er komt geregeld een nieuwsbrief uit van onze bezigheden.

Lidmaatschap kost minimaal € 35, – per jaar, en kan als donatie worden beschouwd.

Je kunt je donaties doen op ING Bankno. 7704370 t.n.v. Stichting Fjodor, Amstelveen. IBAN: NL20INGB0007704370. BIC: INGBNL2A

Contact:

Stichting Fjodorlogo2
Smeenklaan 57
1182 GE Amstelveen
tel. 06 40 22 87 69; email [email protected]

 

 

[contact_form lang=en]

 

Meest recente berichten