Visie

Leverruimte 01Jupiter/leverproces

 Visie

De Jaspis-School stelt zich ten doel om praktische onderzoeksmethoden en scholingstrajecten uit te werken en aan te bieden waarmee de huidige mens al oefenend zich op eigen kracht een weg kan verschaffen tot de boven de fysieke werkelijkheid uitgaande werelden van leven, ziel en geest. Dit is een geomantie voor de mens en de aarde.

Uitgangspunt daarbij is kennis omtrent de mens in al zijn lichamen en de samenhangen daarmee met de werkingen van de hogere engelwezens op de mens vanuit de planeten en sterren. Dit laatste is vormgegeven in de astrosofie, de nieuwe sterrenwetenschap, en diens verdere uitwerkingen en toepassingen in astrofonie en astrognomie.

Jaspis werkt met de methoden van de fenomenologie van Goethe, die bestaat uit vier stappen, te weten: onbevangen waarnemen; hier een idee als oerbeeld van trachten te vormen (komend vanuit de sterrenwerelden is dat astrosofie); inlevend de krachtwerkingen die ten grondslag liggen aan verschijnselen d.m.v. muziek en samenzang (astrofonie); het wezen achter een wordend verschijnsel trachten te benaderen in diens wordings-wilsgebaren (astrognomie).

De cursussen worden veelal geleid door Nicolaas de Jong, astrosoof en kunstenaar, die de methoden heeft ontwikkeld.

Bestel hier de Jaspis brochure

 

Astrosofie is liefde voor kennis van de sterren

die gaat door het hart heen:

Inzicht wordt tot wijsheid,

en door liefdevol wegen en spelen

kan deze worden toegepast op ontwikkeling

in het fysieke bestaan, het leven, de ziel en de geest.

Recent Posts