Missie

Miltruimte 01Missie

Jaspis stelt zich ten doel de werkingen van het leven, de ziel en de geest door de fysieke gebeurtenissen en verschijnselen heen beleefbaar te maken. Zo kan een ieder die zich innerlijk wil ontwikkelen, weer contact leren maken met de engelen van hemel en aarde en hun helpers, de elementwezens. Dit geeft de mogelijkheid om in de samenwerking met hen de aarde te beheren en ook verder te ontwikkelen.

Hierdoor komt de inwijding weer midden in de samenleving te staan en door de waarneming van de wezens achter de fysieke werkelijkheid, kun je voorkomen dat er met de maatschappij wordt gemanipuleerd.

Meest recente berichten