Historie

Saturnus / miltproces

Miltruimte 01Beknopte geschiedenis van het Graalschristendom

Het esoterische ofwel Graalschristendom vindt zijn wortels bij de Essenen; via het manicheïsme is het in de Middeleeuwen overgegaan naar de Katharen en Albigenzen, die jammerlijk werden uitgeroeid. Daarnaast was er een diep mystiek streven binnen de kloosters. Er is een meer verborgen lijn die loopt via de Graalskoning Parzival naar Lohengrin en de zwanenridders, die de hanzesteden stichtten en hiermee de Middeleeuwse burgers een binnenwereld mogelijk maakte. De gildes zijn hieruit voortgekomen. Een andere lijn verloopt via de Tempeliers, die een monnikenorde was die meer op de buitenwereld was gericht. Nadat deze door de paus verketterd een verboden was, dreigde het esoterische Christendom zijn continuïteit te verliezen. Hierop is het Rozenkruiserdom gesticht, dat echter meer in het verborgene leefde. Sinds het begin van de 20e eeuw is het esoterische Christendom meer naar buiten gekomen in de Antroposofie. Doel hiervan was vooral de mensen van de ziel naar de geest te brengen door het beeldende vermogen, het geestzelf te ontwikkelen. De ziel biedt zich aan aan de geest, en de engelen kunnen hierin beelden, imaginaties boetseren.

Sinds het midden der 20e eeuw is er een nieuwe weg naar de geest vrijgekomen, en wel die door het hart heen. Dit als gevolg van een kruisiging van Christus in de levenswereld rond 1942, midden in de tijd van de Nazi’s. Door deze ontwikkeling is het nu mogelijk om de inspiratieve en intuïtieve vaardigheden bewust te kunnen ontwikkelen, door het hart heen waarin het gevoel en het geweten aangrijpt. Je leert het bewustzijn in het hart te brengen en hier vanuit te denken en doen. Deze inspiratief-intuïtieve krachten worden genoemd de mensenzoon, het innerlijke ontwikkelingswezen. Je zou ze ook helder voelen en helder willen kunnen noemen. Binnen de Jaspisschool worden daarom met name deze vaardigheden aangeleerd, aangezien de ontwikkelaar van de methoden hierin, Nicolaas de Jong, langs deze ontwikkelingsweg is gegaan. Dit als aanvulling op en in samenwerking met de methoden van de geesteswetenschap of antroposofie, welke vooral tot beeldbewustzijn, helder zien ofwel de imaginatie leiden. En met name de jongere generaties komen met vaardigheden en waarnemingen die zijn gegrond in helder zien, voelen en willen; daaraan kan een Jaspis geschoolde dan adequaat antwoorden geven en hen begeleiden op hun verdere weg. Dit maakt de Jaspis school tot een moderne mysterieschool die staat in de natuurlijke lijn van het esoterische Christendom.

Jaspis is ontstaan rond 1993, bij de aanloop naar aardeschool Amiel in Zutphen. Later in 1996 met een groep jonge antroposofen in Amsterdam, bekend onder de naam Dynamische Dinsdag, zijn de scholingsmethoden uitgewerkt en verfijnd in verschillende leergangen. De opleidingen die hieruit zijn voortgevloeid, zijn vanaf 2000 op verschillende plaatsen in Nederland (Amsterdam, Bergen, Zutphen, Ubachsberg bij Heerlen, Meppel) en in Duitsland (Darmstadt, Friedberg, Berlijn) gegeven. In Nederland heeft de school van 2005 – 2010 Widarhalla tekeen gebouw betrokken in Meppel, waar ook opleidingen, scholingsweekenden en projecten vanuit de school zijn gegeven. Sinds aanvang 2011 is de school deels verbonden aan het werk op De Wereldwerf te Olen, België. Ondertussen gaan de projecten en opleidingen ook elders verder. Nu is er een werkcentrum in Rotterdam. Op termijn zal ook het scholingsgebouw de Fjodor Dome worden verwezenlijkt. Zie de afbeelding hiernaast.

Bestel hier de brochure van het gebouw de Fjodor Dome.

 

 

Meest recente berichten