Cursussen

 

Korte cursussen:

In deze korte cursussen leer je jezelf en de natuur beter kennen door onze beproefde methoden. Deze zijn door jarenlange ervaringen verfijnd en beproefd op hun veiligheid en doelmatigheid.

De cursussen worden gegeven op aanvraag ofwel gepland, zie hiertoe de Agenda. Onze basis is aan de Aart van der Leeuwlaan 12, 2624 LD Delft, NL. U kunt ons ook vragen op locatie te geven. We bieden de volgende korte cursussen aan:

Presentatiefilmpje van ons landschapswerk

Cursus Boetseren vanuit de zintuigenHoorzin 2013-06-12 (02.46.57-910 PM)
Er worden indrukken gegeven van een van de 12 zintuigen, en met een serie gerichte vragen leert men de weg in de eigen binnenwereld kennen door ervaren. Van weg door het eigen wezen, via gevoel, orgaan/zieleruimte, wilsintentie, ideaal komen tot de ontwikkeling van een deugd, en daarmee een blad van een lotusbloem. Boetseeropdrachten en nabesprekingen.
Duur: sessies van 3 1/2 uur, een dagdeel in de week. 12 sessies

 

Organen in borstholteCursus Beleven van de orgaanprocessen
Met behulp van maatsoorten en gerichte vragen wordt gevoel verkregen voor de verschillende orgaanprocessen en de mogelijkheden die zij in ons bewustzijn geven om anders te gaan gedragen, zo, dat men handvatten krijgt om beter moeilijkheden aan te kunnen. Boetseren en nabesprekingen.
Duur:  sessies van 3 1/2 uur, een dagdeel in de week. 7 sessies.

 

Cursus Ontwikkeling van de lotusbloembladenNavellotus
Met gerichte biografische vragen en boetseeropdrachten krijgt men zicht op de verschillende deugden die leiden tot te ontwikkeling van de bladen van de lotusbloemen, daarmee onze hogere zintuigen en ook vaardigheden wekkend.
Duur: sessies van 3 1/2 uur, een dagdeel in de week. 10 sessies.

 

MtRiCVISSENV

 

Weekendcursus ‘Werken met kosmische klanken en ritmen in en om je heen’
Hierin wordt specifiek gewerkt vanuit de in klank en ritme omgezette horoscoop om hierin de krachtwerkingen in het ziels- en levenslichaam te kunnen waarnemen en uitwerken. Ook hier weer helpt boetseren tot bewustzijnsvergroting van de innerlijke processen, en tevens de versterking ervan. Je leert werken met de Harmonie der Sferen op een praktische toegespitste wijze.
Duur: een weekend, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur. Zaterdagavond concert.

 

MtEwKLAPROOS-Weekendcursus Wegwijs in de Levenswereld
Hierin worden de scholingsmethoden ter oriëntatie aangevoerd, zoals die in de opleiding ‘Innerlijke Ontwikkeling en Landschapswerk’ worden gegeven. Geomantie van jezelf en de aarde.
Duur: een weekend, vrijdagavond van 20 – 22.30 uur, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur.

 

Scholingsdag Sterrenbeeld-idealen beleven vanuit de orgaanprocessenAdelaar 02 kopie
Hierin wordt telkens de werking van een specifiek orgaanproces beleefbaar gemaakt. Met behulp van ritmen en de eigen betreffende planeetstand in de horoscoop. Ook de sterrenbeelden die parallel staan met de betreffende planeet in de horoscoop. Boetseren van de innerlijke waarnemingen.
Duur: een dag van 10 – 17 uur.

 

Cursus Waarnemen en werken met elementwezensZeenimf
Met het afstemmen van onze ziel op de groei van een plant door middel van zang, komen we makkelijk in haar vormkrachten, en daarmee ook dichter bij de wezens die deze gestalte geven. Uitboetseren van de innerlijke waarnemingen helpt deze meer helder te krijgen. Ritmen helpen ons om specifieker met verschillende groepen van elementwezens in contact te treden. Een doe-cursus die je eigen sluimerende waarnemingen in een helder daglicht helpt zetten, zodat je meer met deze wezens kunt gaan samenwerken. Geomantie van jezelf en de aarde.
Duur: een dag in de week van 10 – 17 uur. 5 sessies.

 

Astrosofie embleem-Cursus Astrosofie
De basiselementen van de astrosofie (= liefde voor de wijsheid van de sterren) worden aangereikt. Een horoscoop wordt beeldend en levendig beschreven als het levenstableau van de zich incarnerende mens waartegen deze ‘ja’ heeft gezegd, met de mogelijkheden en doelen voor diens ontwikkeling. Hierdoor ontstaat inzicht in de onderdelen als zijnde de uitdrukking van de vier menselijke lichamen; zijn geest (komend vanuit de sterren), zijn ziel (bepaald door de planeten), zijn levenslichaam (bepaald door de huizen) en zijn fysieke lichaam (een weerslag van de overige drie). Hieruit ontstaat begrip voor de werkingen en verhoudingen van de orgaanprocessen, de zielsgesteldheid, de wereldvisie en het karma dat men zich heeft voorgenomen. Van hieruit kun je leren om zelf een horoscoop als levendig beeld te gaan interpreteren. Er wordt gewerkt vanuit het boek ‘Karmische Astrosofie’.
Voorkennis van de astrologie is niet vereist. Enthousiasme wel.
Duur: Zeven dagdelen van 3 ½ uur.

 

Meest recente berichten