Zelf trainingen apart

Onze opleidingen zijn ook digitaal en alszelf-doe trainingen beschikbaar

De Jaspis School biedt al vele jaren opleidingen aan waarmee je je ziel verder kunt ontwikkelen en ook je geestvaardigheden van imaginatie – helder zien, inspiratie – helder voelen, horen en sturen, en van intuïtie – helder willen.

Door deze ervaringen zijn nu ook de trainingen via het internet of op DVD te volgen. Je krijgt hierin verhelderende inleidingen als video. Hierna volgen oefeningen om aan jezelf innerlijk te kunnen werken. Al naar gelang het bewustzijnsniveau waaraan je wilt werken, krijg je ingesproken geleide meditaties, zang- en bewegingsoefeningen, en ook boetseeropdrachten om de on- of halfbewuste processen in je levenslichaam en ziel naar het bewustzijn te heffen. Hierdoor schep je bewustzijnspaden in je eigen lichamen waardoor je de weg in de hogere werelden van het leven, de ziel en de geest kunt vinden en ook gaan. Zo werk je stap voor stap aan de ontwikkeling van je chakra’s, je hogere zielezintuigen, en daarmee aan je geestlichamen. Je bouwt je eigen idioom op van een innerlijke taal van vormgebaren en houdingen, die je in en om je heen de weg verschaffen tot die hogere werelden.

Wanneer je dat nodig hebt, kun je coaching krijgen live of via Skype. Bestel hier.

Docent en maker is Nicolaas M. de Jong, kunstenaar en landschapsheler. Hij heeft deze methoden en ook de kunstzinnige vormgeving hiervan zich eigen gemaakt in meer dan 30 jaar ervaring.

 

Onze zelf-doe trainingen:

Opleiding Innerlijke Ontwikkeling, Werken met Elementwezens en Landschapsheling; een compleet aanbod van onze scholingsweg. Je bepaalt je eigen tempo en gaat hier door de opeenvolgende onderdelen heen:

 • Relevante inleidingen (video’s)
 • Leren werken met en door je zintuigen als de poorten tot je wezen
 • Het zingen van kleuren om met je ziel te leren waarnemen
 • Beleven van elementwezens aan een plant
 • Ontdek je eigen organen als te gane wegen door je ziel en leven
 • Ontdek je chakra’s als je hogere zielezintuigen
 • Werken vanuit je geboortehoroscoop als een weerslag van je karma, zielenkrachten en conflicten, en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Ontdek je eigen geestkiem en diens ontwikkelingsmogelijkheden; Ontdek je vier lichamen als ontwikkelingsmogelijkheden en hun verbindingen met de sterrenwegen
 • Ontdek de natuurwezens buiten en binnen je
 • Help mee aan de heling van mens en aarde door onze helingsmethoden
 • Het religieuze jaar als mogelijkheid om je gericht te scholen
 • Helende muziek

 

Opleiding Werken aan je Sterrenkleed; een complete scholingsweg, nu toegespitst op je fantoomlichaam, waarin je de sterrenbeeld-idealen hebt meegenomen van voor je geboorte, en waarmee je je innerlijk kunt ontwikkelen en her-verbinden met de sterrenwerelden. Je wordt met tweewekelijks toegezonden opdrachten stap voor stap geleid door de sterrenwegen aan de hemel en hoe je die in je verschillende lichamen kunt ervaren en ook aanwenden als scholingspaden. Onderdelen:

 • ervaar de krachten van de sterren in je fantoomlichaam
 • inleidingen over de verschillende sterrenbeelden
 • inleidingen over de sterrenwegen aan de hemel en hoe die met jou samenhangen
 • oefeningen in klanken, woorden en gebaren om de sterrenbeelden innerlijk te kunnen beleven
 • boetseeropdrachten om de sterrenbeelden in je als idealen waar te nemen, en hoe je die kunt ontwikkelen door je chakra bladen met hen te openen
 • geleide meditaties op de sterrenbeelden
 • geleide meditaties op de sterrenwegen
 • inwijdingen in de verschillende sterrenwegen
 • aanwijzingen voor landschapsheling met sterrenengelen

 

Opleiding Karmische Astrosofie: hoe werk je met een horoscoop als afbeeld van het karma. Onderdelen:

 • Inleidende video’s fenomenologie van de horoscoop als beeld voor je geïncarneerde lichaam, ziel en geest
 • de dierenriem sterrenbeelden als oerbeelden (video’s)
 • de planeten als zielekrachten, gezien vanuit de aards-kosmische ontwikkeling (video’s) 
 • de huizen als levensgebieden (video)
 • Beschrijvingen van de huisheer verbanden apart (teksten)
 • Over de aspecten tussen de planeten en configuraties (video’s)
 • Beschrijvingen van de planeetaspecten apart (teksten)
 • Over de teken- en huisverdelingen, een globaal beeld van de horoscoop (video’s)
 • Beschrijvingen van de planeetposities apart (teksten)
 • Over het karma in verband met de maanknopen en het gelukspunt als uitgangspunten voor de duiding van de horoscoop (video’s)
 • De posities in teken en huis van de maanknopen en van het gelukspunt (teksten)
 • Oefeningen om met je eigen en andermans horoscoop te kunnen werken in klanken, ritmen en met boetseren
 • Praktische aanwijzingen voor het opstellen van een horoscoop 
 • Hoe bereken je een horoscoop (video)

 

Opleiding Astrofonie: Hoe werk je met de onderdelen van een horoscoop in klank en ritme, waardoor je je eigen karma kan beleven door je orgaanwerkingen en chakra’s heen. Onderdelen:

Het eerste deel van de opleiding biedt vanuit beeldend inleven een basisbegrippenkader van de astrosofie, waardoor in een geboortehoroscoop gelezen kan worden een wezensdeel-analyse, het temperament, de constitutie, zielentypering, wereldvisie, sterke en zwakke orgaanprocessen, zielenkwaliteiten en conflicten, en de richting van het karma.
In het tweede deel van de opleiding worden deze elementen muzikaal benaderd in tonaliteit (majeur en kerktoonaard), ritme en maatsoorten. Deze worden door samenzang, beweging en dans ingeleefd en ervaren. Hierop worden deze elementen geïntegreerd en word gericht gewerkt aan planeetstanden (zielegebieden) en configuraties.
In het derde deel wordt gericht geoefend met de muzikale onderdelen, en kunnen innerlijke belevingen van horoscoop-standen worden uitgeboetseerd.

 

-Opleiding Werken met Elementwezens en LandschapshelingHier leer je de verschillende elementwezengroepen kennen en hun plaats in het energetische landschap, beheerd door een landschapsengel. Onderdelen:

 • inleidingen in de verschillende groepen van natuurwezens en landschap engelen
 • waarnemen van de verschillende groepen van natuurwezens in de vier elementen
 • de aarde-engelen leren waarnemen en met hen samenwerken
 • methoden van energetische landschapsheling leren
 • werk op je eigen tempo en plaats

Meest recente berichten