Inwijdingen

Jaspis organiseert de volgende inwijdingen:

 

– Blok IV van opleiding Innerlijke Ontwikkeling: Werken met innerlijke warmte en ons fantoom-sterrenlichaam:
De 12 warmtesoorten als geest-werktuigen; De organen en chakra’s als actieve geest-werktuigen; Toepassen chakra’s in het landschap vanuit de warmte; Toepassen van de ik-warmte in de religieuze jaarfeesten; Beleven van ons fantoomlichaam in klanken en ritmen; De sterrenbeelden beleefd in muziek, woord en bewegingen -De 5 sterrenwegen als inwijdingswegen; Landschapswerk met sterrenengelen. Hierbij:

          Kerstavond – het beleven van je  ik-inslag voor het komende jaar vanuit de eigen warmtesoort

          Driekoningen – werken in de onderaardse sferen vanuit je eigen dubbelganger

          Goede Vrijdag – werken in de onderaardse sferen met de engelhiërarchieën

          Hemelvaart – het beleven van Christus en daarmee je hogere ik in de wolken

          Pinksteren – de engelen beleven door de elementwezens heen

– Sterrenweg inwijdingen

Wij mensen komen ieder van onze eigen ster, en de aarde is ontworpen vanuit de planeet- en sterrenwerelden, waarin de engelen wonen en werken. De sterrenbeelden die wij vanaf de aarde zien, dus de gegroepeerde sterren, vertegenwoordigen elk een specifiek idee van het goddelijke scheppingsplan, dat door ons heen kan worden gerealiseerd op de aarde. We nemen de sterrenbeelden in ons mee als onze idealen, en ook zijn we in onze lichamen tot in het fysieke door deze sterrenbeeldkrachten opgebouwd. Wanneer we onze sterrenbeeld-idealen uitwerken, vormen we de aarde om door onszelf heen. Het is dus heel belangrijk dat we weer de sterrenbeelden leren herkennen aan de hemel, alsook hun directe samenhangen met ons. Onze verre voorouders wisten dit nog, en je kunt nog tot rond het jaar 700 na Chr. de vormen van de sterrenbeelden terugvinden in graven als giften, en de plaatsing van verschillende graven ten oozichte van elkaar. Maar ook in de rangschikking van woonstedes, grafheuvels, dolmen en zelfs voorhene tempels en mysterieplaatsen. Dit was een zeer uitgebreid en ook toegepast weten voor de toenmalige mens, die met de kerstening grotendeels verloren is gegaan. Wel zijn er veel kerken gebouwd op deze voorhene heiligdommen, en zijn er ook steden rond omheen ontstaan. Zo is de naam Parijs afkomstig van een tempel die is gewijd aan de aardegodin Isis: in het romeins heette dit ‘Par Isis’.

Daar veel van deze kennis verloren is gegaan, dienen we nieuwe wegen te vinden om weer met deze sterrenwerelden in contact te komen. Dit heb ik me de afgelopen 35 jaren als een van de hoofddoelen gesteld, en hieruit zijn veel van mijn kunstzinnige scheppingen ontstaan in muziek, muziektheater, muziekinstrumenten naar de dierenriem, en beelden en sieraden als vormgebaren van die sterrenbeelden. Dit ging steeds gepaard met scholingsmethoden waardoor je vanuit het scheppende en spelende innerlijke kind jezelf kunt leren verbinden met die sterrenwerelden door er weer gericht naar terug te groeien. Meer en meer openbaarden zich de planeetsferen en sterrenbeelden, mede omdat ik de muziekmethoden om in maat, ritme en tonaliteiten je gericht met die sferen te verbinden, heb verfijnd. Ik kwam de sterrenbeeld engelen en ook de sterrenpoortwachter engelen tegen. En uiteindelijk zijn hieruit deze inwijdingen ontstaan, doordat ik zelf deze wegen ben gaan verkennen, uitwerken en ook bewandelen. En vooral ook ben gaan verbinden met de aarde: door mezelf heen en ook in gericht landschapswerk. Dat zich nig steeds aan het verfijnen is.

Voor wie denkt dat dit een heidense, zo je wilt paganistische inwijdingsweg is, het volgende. Rond mijn 29e levensjaar werd ik ingewijd via een wolk in het wezen van Christus, die zich bevond op het plan van de levenswereld. Ik kwam terecht in de sferenharmonie (een zeer intense boven-tonale klankzee) en tussen zeer waarachtige organische vormen in heldere complementaire kleuren. Christus gaf aan dat ik hiermee zelf mocht doen wat me goed dunkte. En door jarenlang vorsen en uitproberen heb ik hieruit mijn scholingsmethoden gemaakt door deze te toetsen aan mijn cursisten. Het is dus mede een Christelijke inwijdingsweg, die ik onder andere met de onderzoeksmethoden van de antroposofie heb uitgewerkt. Maar ook getoetst aan andere esoterische richtingen, zoals het boeddhisme, hindoeïsme, het taoisme en verschillende vormen van sjamanisme. Op de weg kwam ik ook tegen dat meerdere heidense volken, en met name de Kelten, het Christuswezen kenden vanuit hun toenmalige bewustzijn, en ook hebben toegepast in hun cultuur in wat we nu onder andere noemen sjamanisme. Ik kwam daarbij tegen dat ik vaker deze mysterie inhouden heb vernieuwd naar het bewustzijn van dat moment, vaak vanuit een heel andere cultuur, maar wel aan de tijd. Ook hebben meerdere grote ingewijden gewerkt die vanuit deze Christus impuls waren gestuurd of geïnspireerd, en hieruit zijn meerdere wereldgodsdiensten in oorsprong ontstaan (even los van de grote verwordingen die je hierin nu tegen komt). Wat ik aanbied is geen nieuwe cultus, maar een nuchtere oefenweg door het kunstzinnige heen, voor ieder welwillend mens ongeacht zijn culturele achtergrond, waarbij je keer op keer achteraf met je denken kunt nagaan wat je hebt gedaan, ervaren en waargenomen. En hierdoor groei je de op zich onzichtbare werelden binnen van het leven (4d, de vormgebaren achter de fysieke vormen in 3d), de ziel (5d, de astrale wereld van het bewustzijn) en de geest (6 en 7d, de lagere en hogere geestwerelden, dus de sterrenwerelden waaruit we stammen). En je kunt gericht werken aan je hogere vaardigheden van helder zien, helder voelen en horen en van gericht sturen (inspiratie) en helder willen (intuïtie). Je kunt al deze vaardigheden toepassen in je leven, en ook gericht waar je goeddunkt om deze te versterken. Dat kan zijn in jezelf, binnen je eigen sociale groep, in een organisatie of bedrijf, en ook in het energetische landschap in verbinding met de landschaps engelen. Hiervoor zijn ook meer toegespitste rituelen ontwikkeld.

En mocht dit alles je vreemd over komen, bedenk dan dat we in een zeer materialistische tijd leven waarbij eerst sinds langere tijd ons de ogen en oren weer opengaan voor andere werkelijkheden dan de puur fysieke. Wat dus niet wil zeggen dat die er niet zijn en werkzaam zijn vanuit hun gebied.

De vijf inwijdingen kunnen los van elkaar worden gevolgd.

Ik bied deze inwijdingen als midweken aan, maar op aanvraag ook in wekelijkse dagen. Voor degenen die mijn opleiding ‘Innerlijke Ontwikkeling’ en ook de ‘Scholingsdagen Mensenzoon’ volgen of hebben gevolgd, is veel van deze sterrenbeeld werkingen bekend. Ze hoeven, indien ze willen, alleen maar de inwijdingen zelf door te maken, niet noodzakelijk het voorwerk. Maar ter verdieping kan dit natuurlijk altijd aan je ontwikkeling bijdragen.

Nicolaas de Jong.

De sterrenpoort cursussen en inwijdingen:

_

Meest recente berichten