Inwijdingen

sterrenweg inwijdingen

Wij mensen komen ieder van onze eigen ster, en de aarde is ontworpen vanuit de planeet- en sterrenwerelden, waarin de engelen wonen en werken. De sterrenbeelden die wij vanaf de aarde zien, dus de gegroepeerde sterren, vertegenwoordigen elk een specifiek idee van het goddelijke scheppingsplan, dat door ons heen kan worden gerealiseerd op de aarde. We nemen de sterrenbeelden in ons mee als onze idealen, en ook zijn we in onze lichamen tot in het fysieke door deze sterrenbeeldkrachten opgebouwd. Wanneer we onze sterrenbeeld-idealen uitwerken, vormen we de aarde om door onszelf heen. Het is dus heel belangrijk dat we weer de sterrenbeelden leren herkennen aan de hemel, alsook hun directe samenhangen met ons. Onze verre voorouders wisten dit nog, en je kunt nog tot rond het jaar 700 na Chr. de vormen van de sterrenbeelden terugvinden in graven als giften, en de plaatsing van verschillende graven ten oozichte van elkaar. Maar ook in de rangschikking van woonstedes, grafheuvels, dolmen en zelfs voorhene tempels en mysterieplaatsen. Dit was een zeer uitgebreid en ook toegepast weten voor de toenmalige mens, die met de kerstening grotendeels verloren is gegaan. Wel zijn er veel kerken gebouwd op deze voorhene heiligdommen, en zijn er ook steden rond omheen ontstaan. Zo is de naam Parijs afkomstig van een tempel die is gewijd aan de aardegodin Isis: in het romeins heette dit ‘Par Isis’.

Daar veel van deze kennis verloren is gegaan, dienen we nieuwe wegen te vinden om weer met deze sterrenwerelden in contact te komen. Dit heb ik me de afgelopen 35 jaren als een van de hoofddoelen gesteld, en hieruit zijn veel van mijn kunstzinnige scheppingen ontstaan in muziek, muziektheater, muziekinstrumenten naar de dierenriem, en beelden en sieraden als vormgebaren van die sterrenbeelden. Dit ging steeds gepaard met scholingsmethoden waardoor je vanuit het scheppende en spelende innerlijke kind jezelf kunt leren verbinden met die sterrenwerelden door er weer gericht naar terug te groeien. Meer en meer openbaarden zich de planeetsferen en sterrenbeelden, mede omdat ik de muziekmethoden om in maat, ritme en tonaliteiten je gericht met die sferen te verbinden, heb verfijnd. Ik kwam de sterrenbeeld engelen en ook de sterrenpoortwachter engelen tegen. En uiteindelijk zijn hieruit deze inwijdingen ontstaan, doordat ik zelf deze wegen ben gaan verkennen, uitwerken en ook bewandelen. En vooral ook ben gaan verbinden met de aarde: door mezelf heen en ook in gericht landschapswerk. Dat zich nig steeds aan het verfijnen is.

Voor wie denkt dat dit een heidense, zo je wilt paganistische inwijdingsweg is, het volgende. Rond mijn 29e levensjaar werd ik ingewijd via een wolk in het wezen van Christus, die zich bevond op het plan van de levenswereld. Ik kwam terecht in de sferenharmonie (een zeer intense boven-tonale klankzee) en tussen zeer waarachtige organische vormen in heldere complementaire kleuren. Christus gaf aan dat ik hiermee zelf mocht doen wat me goed dunkte. En door jarenlang vorsen en uitproberen heb ik hieruit mijn scholingsmethoden gemaakt door deze te toetsen aan mijn cursisten. Het is dus mede een Christelijke inwijdingsweg, die ik onder andere met de onderzoeksmethoden van de antroposofie heb uitgewerkt. Maar ook getoetst aan andere esoterische richtingen, zoals het boeddhisme, hindoeïsme, het taoisme en verschillende vormen van sjamanisme. Op de weg kwam ik ook tegen dat meerdere heidense volken, en met name de Kelten, het Christuswezen kenden vanuit hun toenmalige bewustzijn, en ook hebben toegepast in hun cultuur in wat we nu onder andere noemen sjamanisme. Ik kwam daarbij tegen dat ik vaker deze mysterie inhouden heb vernieuwd naar het bewustzijn van dat moment, vaak vanuit een heel andere cultuur, maar wel aan de tijd. Ook hebben meerdere grote ingewijden gewerkt die vanuit deze Christus impuls waren gestuurd of geïnspireerd, en hieruit zijn meerdere wereldgodsdiensten in oorsprong ontstaan (even los van de grote verwordingen die je hierin nu tegen komt). Wat ik aanbied is geen nieuwe cultus, maar een nuchtere oefenweg door het kunstzinnige heen, voor ieder welwillend mens ongeacht zijn culturele achtergrond, waarbij je keer op keer achteraf met je denken kunt nagaan wat je hebt gedaan, ervaren en waargenomen. En hierdoor groei je de op zich onzichtbare werelden binnen van het leven (4d, de vormgebaren achter de fysieke vormen in 3d), de ziel (5d, de astrale wereld van het bewustzijn) en de geest (6 en 7d, de lagere en hogere geestwerelden, dus de sterrenwerelden waaruit we stammen). En je kunt gericht werken aan je hogere vaardigheden van helder zien, helder voelen en horen en van gericht sturen (inspiratie) en helder willen (intuïtie). Je kunt al deze vaardigheden toepassen in je leven, en ook gericht waar je goeddunkt om deze te versterken. Dat kan zijn in jezelf, binnen je eigen sociale groep, in een organisatie of bedrijf, en ook in het energetische landschap in verbinding met de landschaps engelen. Hiervoor zijn ook meer toegespitste rituelen ontwikkeld.

En mocht dit alles je vreemd over komen, bedenk dan dat we in een zeer materialistische tijd leven waarbij eerst sinds langere tijd ons de ogen en oren weer opengaan voor andere werkelijkheden dan de puur fysieke. Wat dus niet wil zeggen dat die er niet zijn en werkzaam zijn vanuit hun gebied.

De vijf inwijdingen kunnen los van elkaar worden gevolgd.

Ik bied deze inwijdingen als midweken aan, maar op aanvraag ook in wekelijkse dagen. Voor degenen die mijn opleiding ‘Innerlijke Ontwikkeling’ en ook de ‘Scholingsdagen Mensenzoon’ volgen of hebben gevolgd, is veel van deze sterrenbeeld werkingen bekend. Zie hoeven, indien ze willen, alleen maar de inwijdingen zelf door te maken, niet noodzakelijk het voorwerk. Maar ter verdieping kan dit natuurlijk altijd aan je ontwikkeling bijdragen.

Nicolaas de Jong.

De cursussen en inwijdingen:

_

 

Midweek of 5-daagse cursus ‘Inwijding in sterrenweg van de Dierenriem’

met muziek, zang, beweging en boetseren

4. DierenriemwegDe sterrenbeelden van de dierenriem hebben elk van doen met de ontwikkeling van onze geestkiem, ons ik. En onze geest bedient zich van de warmte in ons om de andere drie lichamen te sturen. Ze zijn namelijk tot in ons fysieke lichaam in ons aangelegd, van het hoofd (de Ram) tot aan de voeten (Vissen) en bepalen ook de idealen waarmee we dit leven zijn begonnen.

We gaan deze sterrenbeelden een voor een in ons beleven door hun muziek, die we met improviserende zang bij ons laten binnenkomen. Met gerichte opdrachten boetseren we de innerlijke gewaarwordingen uit, zodat we ons bewust worden van het gevoel dat zij in ons opwekken, het orgaan waardoor het sterrenbeeld in onze wil wordt gewekt, het ideaal dat zij in ons oproepen, en ook die houding of gebaar waardoor we dat ideaal kunnen verwezenlijken. Dat helpt ons om onze chakra’s te ontwikkelen. Hierna gaan we de gebaren maken van het betreffende sterrenbeeld, op basis van zijn muziek, zodat we het uit ons naar buiten ‘toveren’ en het meer in ons bewustzijn komt. Zo werken we een voor een de verschillende sterrenbeelden af.

Wanneer we dit voldoende hebben doorgrond, volgt een persoonlijke inwijding voor de engelwachter van deze Dierenriem sterrenweg, waarin we ons uitspreken die sterrenbeelden op aarde ook werkzaam te gaan maken waar dit nodig is. En we verbinden ons met de relevante elementwezens van de warmte, daar die met het werkzaam maken van het menselijke ik en van de impulsen van Moeder Aarde samenhangen. Dan volgt een feestelijke afsluiting.

Op een van de avonden bij helder weer gaan we ook naar een paar van de behandelde sterrenbeelden toezingen om de directe verbinding ervan met jou te kunnen beleven.

Je kunt op andere dagen nog gericht werken aan de sterrenbeelden die niet aan bod kwamen, of wanneer je je nog meer wilt verdiepen in een of meerdere van de sterrenbeelden. In overleg. Voor het programma, klik hier.

Tijd: een midweek, maandag – vrijdag van 10 – 17 uur, 5 – 9 Maart ’18.
En/of als vijf vrijdagen van 10 – 17 uur, data: 16, 23 en 30 Maart, 6 en 13 April. Inwijdingsdag: zondag 22 April.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam
Kosten: € 300, – inclusief koffie, thee, materialen. Losse vrijdagen en inwijdingsdag: € 70, – . Neem je eigen lunch mee, wij verzorgen biologische soep. Er zijn eenvoudige overnachtinsgmogelijkheden.

___________________________________

 

Midweek of 5-daagse cursus Inwijding in de noordelijke sterrenweg

met muziek, zang, beweging en boetseren

1. Noordelijke_sterrenwegDe sterrenbeelden ten noorden hebben elk met een trede van het menselijke bewustzijn van doen: dat loopt van plant- naar diergeljjk, dan zelfbewust en van hieruit uitgroeiend tot dat van een engel en nog hoger. De sterrenbeelden van deze zogeheten ‘Kring van Helden’ kun je innerlijk navoelen door in en met hen te doen. Ze zijn namelijk tot in ons fysieke lichaam in ons aangelegd, en bepalen ook de idealen waarmee we dit leven zijn begonnen.

We gaan deze sterrenbeelden een voor een in ons beleven door hun muziek, die we met improviserende zang bij ons laten binnenkomen. Met gerichte opdrachten boetseren we de innerlijke gewaarwordingen uit, zodat we ons bewust worden van het gevoel dat zij in ons opwekken, het orgaan waardoor het sterrenbeeld in onze wil wordt gewekt, het ideaal dat zij in ons oproepen, en ook die houding of gebaar waardoor we dat ideaal kunnen verwezenlijken. Dat helpt ons om onze chakra’s te ontwikkelen. Hierna gaan we de gebaren maken van het betreffende sterrenbeeld, op basis van zijn muziek, zodat we het uit ons naar buiten ‘toveren’ en het meer in ons bewustzijn komt. Zo werken we een voor een de verschillende sterrenbeelden af.

Wanneer we dit voldoende hebben doorgrond, volgt een persoonlijke inwijding voor de engelwachter van deze noordelijke sterrenweg, waarin we ons uitspreken die sterrenbeelden op aarde ook werkzaam te gaan maken waar dit nodig is. En we verbinden ons met de relevante elementwezens van de lucht, daar die met het dragen van het bewustzijn van ons en van Moeder Aarde samenhangen. Dan volgt een feestelijke afsluiting.

Je kunt op de andere vrijdagen nog gericht werken aan de sterrenbeelden die niet aan bod kwamen, of wanneer je je nog meer wilt verdiepen in een of meerdere van de sterrenbeelden. In overleg. Voor het programma, klik hier.

Tijd: een midweek, maandag – vrijdag van 10 – 17 uur,  10 – 14 September 2018.
En/of als vijf vrijdagen van 10 – 17 uur, data: 21 en 28 September, 5, 12 en 19 Oktober. Inwijdingsdag: zondag 23 Oktober.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam.
Kosten: € 300, -. inclusief koffie, thee, materialen. Losse vrijdag en inwijdingsdag: € 70, -. Neem je eigen lunch mee, wij verzorgen biologische soep. Er zijn eenvoudige overnachtinsgmogelijkheden.

 ____________________________________

 

Midweek of 5-daagse cursus ‘Inwijding in sterrenweg van de zuidelijke Melkweg’

met muziek, zang, beweging en boetseren

2. Zuidelijke Melkweg padDe sterrenbeelden aan en langs de zuidelijke Melkweg hebben elk van doen met het gaan van de wegen in de levenswerelden, in jouzelf en in de natuur.  De sterrenbeelden van deze weg kun je innerlijk navoelen door in en met hen te doen. Ze zijn namelijk tot in ons fysieke lichaam in ons aangelegd, en bepalen ook de idealen waarmee we dit leven zijn begonnen.

We gaan deze sterrenbeelden een voor een in ons beleven door hun muziek, die we met improviserende zang bij ons laten binnenkomen. Met gerichte opdrachten boetseren we de innerlijke gewaarwordingen uit, zodat we ons bewust worden van het gevoel dat zij in ons opwekken, het orgaan waardoor het sterrenbeeld in onze wil wordt gewekt, het ideaal dat zij in ons oproepen, en ook die houding of gebaar waardoor we dat ideaal kunnen verwezenlijken. Dat helpt ons om onze chakra’s te ontwikkelen. Hierna gaan we de gebaren maken van het betreffende sterrenbeeld, op basis van zijn muziek, zodat we het uit ons naar buiten ‘toveren’ en het meer in ons bewustzijn komt. Zo werken we een voor een de verschillende sterrenbeelden af.

Wanneer we dit voldoende hebben doorgrond, volgt een persoonlijke inwijding voor de engelwachter van deze zuidelijke sterrenweg langs de Melkweg, waarin we ons uitspreken die sterrenbeelden op aarde ook werkzaam te gaan maken waar dit nodig is. En we verbinden ons met de relevante elementwezens van de water, daar die met het dragen van het leven van ons en van Moeder Aarde samenhangen. Dan volgt een feestelijke afsluiting.

Op een van de avonden bij helder weer gaan we ook naar een paar van de behandelde sterrenbeelden toezingen om de directe verbinding ervan met jou te kunnen beleven.

Je kunt op andere dagen nog gericht werken aan de sterrenbeelden die niet aan bod kwamen, of wanneer je je nog meer wilt verdiepen in een of meerdere van de sterrenbeelden. In overleg. Voor het programma, klik hier.

Tijd: een midweek, maandag – vrijdag van 10 – 17 uur, 12 – 16 November ‘18.
En/of als vijf vrijdagen van 10 – 17 uur, data: 23 en 30 November, 7, 14, en 21 December. Inwijdingsdag: zaterdag 29 December
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam.
Kosten: € 300, -. inclusief koffie, thee, materialen. Losse vrijdagen en inwijdingsdag: € 70, -. Neem je eigen lunch mee, wij verzorgen biologische soep. Er zijn eenvoudige overnachtinsgmogelijkheden.

_______________________________________________

 

Midweek of 5-daagse cursus ‘Inwijding in vijf levensbomen i.v.m. Schip Argo en de noord-polaire sterrenbeelden’

met muziek, zang, beweging en boetseren

Schip Argo in kleurenDe vijf deelsterrenbeelden van het zuidelijke sterrenbeeld Schip Argo vormen het centrum van onze Melkweg, dat wil zeggen onze kosmische levensstroom. Ze hebben elk van doen met een van de levensbomen in ons, die zich hebben verdicht tot innerlijke levensstructuren, zoals de longboom, de zenuw-zintuigboom, de bloedvatboom enz. Ze staan nabij de zuidpool van onze aarde, en als zodanig hebben zij hun tegenpolen in de vijf noord-polaire sterrenbeelden, die meer de astrale ofwel bewustzijnskant van onze levensbomen vertegenwoordigen. De sterrenbeelden van deze weg kun je innerlijk navoelen door in en met hen te doen. Ze zijn namelijk tot in ons fysieke lichaam in ons aangelegd, en bepalen ook de idealen waarmee we dit leven zijn begonnen.

We gaan deze sterrenbeelden een voor een in ons beleven door hun muziek, die we met improviserende zang bij ons laten binnenkomen. Met gerichte opdrachten boetseren we de innerlijke gewaarwordingen uit, zodat we ons bewust worden van het gevoel dat zij in ons opwekken, het orgaan waardoor het sterrenbeeld in onze wil wordt gewekt, het ideaal dat zij in ons oproepen, en ook die houding of gebaar waardoor we dat ideaal kunnen verwezenlijken. Dat helpt ons om onze chakra’s te ontwikkelen. Hierna gaan we de gebaren maken van het betreffende sterrenbeeld, op basis van zijn muziek, zodat we het uit ons naar buiten ‘toveren’ en het meer in ons bewustzijn komt. Zo werken we een voor een de verschillende sterrenbeelden af.

Wanneer we dit voldoende hebben doorgrond, volgt een persoonlijke inwijding voor de engelwachter van deze zuidelijke sterrenweg aan de bron van de Melkweg, waarin we ons uitspreken die sterrenbeelden op aarde ook werkzaam te gaan maken waar dit nodig is. En we verbinden ons met de relevante elementwezens van het water, daar die met het dragen van het leven van ons en van Moeder Aarde samenhangen. Dan volgt een feestelijke afsluiting.

Je kunt op andere dagen nog gericht werken aan de sterrenbeelden die niet aan bod kwamen, of wanneer je je nog meer wilt verdiepen in een of meerdere van de sterrenbeelden. In overleg. Voor het programma, klik hier.

Tijd: een midweek, maandag – vrijdag van 10 – 17 uur, tevens een avond van 20.30 – 22.30 uur (in onderling overleg): 21 – 25 Januari 2019.
En/of als vijf vrijdagen van 10 – 17 uur, data: 21, 8, 15, 22 Februari, 1 Maart 2019. Inwijdingsdag: zondag 10 Maart.
Plaats: 443, Rotterdam-Hillegersberg.
Kosten: € 300, – inclusief koffie, thee, materialen. Losse vrijdagen en inwijdingsdag € 70, – . Neem je eigen lunch mee, wij verzorgen biologische soep. Er zijn eenvoudige overnachtinsgmogelijkheden.

_______________________________________

 

Midweek of 5-daagse cursus ‘Inwijding in de sterrenweg van de erfelijkheid langs de Vloed Eridanus’

met muziek, zang, beweging en boetseren

3. ErfelijkheidswegDe sterrenbeelden aan en langs het zuidelijke sterrenbeeld de Vloed Eridanus hebben elk van doen met de erfelijkheid en onze voorouders.  De sterrenbeelden van deze weg kun je innerlijk navoelen door in en met hen te doen. Ze zijn namelijk tot in ons fysieke lichaam in ons aangelegd, en bepalen ook de idealen waarmee we dit leven zijn begonnen.

We gaan deze sterrenbeelden een voor een in ons beleven door hun muziek, die we met improviserende zang bij ons laten binnenkomen. Met gerichte opdrachten boetseren we de innerlijke gewaarwordingen uit, zodat we ons bewust worden van het gevoel dat zij in ons opwekken, het orgaan waardoor het sterrenbeeld in onze wil wordt gewekt, het ideaal dat zij in ons oproepen, en ook die houding of gebaar waardoor we dat ideaal kunnen verwezenlijken. Dat helpt ons om onze chakra’s te ontwikkelen. Hierna gaan we de gebaren maken van het betreffende sterrenbeeld, op basis van zijn muziek, zodat we het uit ons naar buiten ‘toveren’ en het meer in ons bewustzijn komt. Zo werken we een voor een de verschillende sterrenbeelden af.

Wanneer we dit voldoende hebben doorgrond, volgt een persoonlijke inwijding voor de engelwachter van deze zuidelijke sterrenweg langs de Melkweg, waarin we ons uitspreken die sterrenbeelden op aarde ook werkzaam te gaan maken waar dit nodig is. En we verbinden ons met de relevante elementwezens van de aarde, daar die met het dragen van het bewustzijn van ons en van Moeder Aarde samenhangen. Dan volgt een feestelijke afsluiting.

Op een van de avonden bij helder weer gaan we ook naar een paar van de behandelde sterrenbeelden toezingen om de directe verbinding ervan met jou te kunnen beleven.

Je kunt op andere dagen nog gericht werken aan de sterrenbeelden die niet aan bod kwamen, of wanneer je je nog meer wilt verdiepen in een of meerdere van de sterrenbeelden. In overleg. Voor het programma, klik hier.

Tijd: een midweek, maandag – vrijdag van 10 – 17 uur, tevens een avond van 20.30 – 22.30 uur: 8 – 12 April ’19.
En/of als vijf vrijdagen van 10 – 17 uur, data: 3, 10, 17, 24 en 31 Mei. Inwijdingsdag: zondag 2 Juni 2018.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam.
Kosten: € 300, -. inclusief koffie, thee, materialen. Losse vrijdagen en inwijdingsdag: € 70, -. Neem je eigen lunch mee, wij verzorgen biologische soep. Er zijn eenvoudige overnachtinsgmogelijkheden.

_____________________________________

 

Meest recente berichten