Zelf trainingen

Hier vind je digitale versies van onze Jaspis scholingstrajecten waardoor je innerlijk kunt beleven en oefenen, stap voor stap, zodat je in bewustzijn kunt groeien door zelfkennis en de toepassingen hiervan in je leven en werk.

Doe waarvoor je gekomen bent.

Ik nodig je daartoe uit.

Nicolaas de Jong.

 

Zie hier mijn uitnodiging en inleiding tot de opleidingen op video:

Zie hier een video over de opzet

En zie hier een bloemlezing uit de opleiding als introductie

 

Wat kun je hier verwachten?

 • je krijgt uitgelegd wat er op geestelijk en zielsmatig gebied plaats vindt door het jaar heen, zodat je kunt begrijpen wat er in en om je heen gebeurt
 • je krijgt inzicht in hoe je hierdoor zelf in je ontwikkeling verder kunt komen
 • je krijgt handige tools om hier zelf mee aan de slag te gaan; op meditatief gebied, maar ook op inspiratief en intuïtief gebied
 • elke twee weken krijg je afgemeten aanwijzingen voor je innerlijke weg, met oefeningen die je verder helpen kunnen
 • je krijgt een video inleiding over elk onderwerp, zodat je je ook in de achtergronden kunt verdiepen. deze krijg je ook als tekst mee
 • je krijgt persoonlijke begeleiding per Skype gesprek, eenmaal per week, wanneer je daarvoor kiest

Enige inhouden die je krijgt:

 • hoe werk je met de sterren in en om je heen,
 • en hoe houden die verband met jouw lichamen en de innerlijke ontwikkeling daarvan
 • hoe werk je met de natuurwezens die leven in de elementen
 • hoe doe je met hen helingen in huis en energetische landschappen
 • praktische oefeningen om jezelf mee te verbinden

Ons bewustzijn kan groeien op drie niveaus, namelijk

 • met een beeldend imaginatief bewustzijn – daartoe is mediteren heel zinvol;
 • met een helder horend, voelend en sturend bewustzijn, het inspiratie bewustzijn – hiertoe is voelen door middel van klanken en ritmen zinvol;
 • en met een intuïtief ofwel helder willend bewustzijn; daarvoor is het waarnemen van wilsgebaren heel zinvol. en boetseren kan je dit meer bewust maken.

De laatste twee vormen van bewustzijn voeren je door de duisternis van je eigen wezen heen. Daar zijn diepere methoden voor nodig, waaraan ik al meer dan 30 jaar van mijn leven heb gewerkt. Dat vraagt een speciale insteek voor je, bepaalde beloftes die je aan jezelf dient te maken. Je krijgt die als voorwaarden mee.

 

Onze Jaspis School zelftrainings opleidingen:

 

-De gehele opleiding in onderdelen

Hierbij:

a Leren werken met en door je zintuigen als de poorten tot je wezen

b Het zingen van kleuren om met je ziel te leren waarnemen

c Beleven van elementwezens aan een plant

2 Ontdek je eigen organen als te gane wegen door je ziel en leven

3 Ontdek je chakra’s als je hogere zielezintuigen

4 Werken vanuit je geboortehoroscoop als een weerslag van je karma, zielenkrachten en conflicten, en ontwikkelingsmogelijkheden

5 Ontdek je eigen geestkiem en diens ontwikkelingsmogelijkheden; Ontdek je vier lichamen als ontwikkelingsmogelijkheden en hun verbindingen met de sterrenwegen

6 Ontdek de natuurwezens buiten en binnen je

7 Help mee aan de heling van mens en aarde door onze helingsmethoden

8 Het religieuze jaar als mogelijkheid om je gericht te scholen

9 Helende muziek

Je bestelt en betaalt ieder onderdeel apart en kiest je eigen tijd en traject. Je kunt coaching krijgen via Skype of FaceTime voor € 25, – per consult.

________________________________

 

-Zelf training Innerlijke Ontwikkeling in 4 blokken van 3 maanden,

begeleid met een Skype sessie per week van een uur         € 750, – per blok

                                                     zonder Skype begeleiding    € 150, – per blok

Hierin word je geleid door de verschillende lichamen door je heen en de daarbij behorende elementwerelden.

Hierbij:

 • Elke week nieuwe oefeningen, begeleidende video’s, audio’s
 • voorwaarden voor scholing imaginatief-inspiratief-intuïtief
 • heldere inleidingen voorafgaand aan elk onderdeel
 • tweewekelijkse toezending van volgende stappen

Blok 1: Ervaren aan het fysieke lichaam:

Hierin:

 • Waarnemen door de zintuigen, stapsgewijze uitboetseren van de innerlijke waarnemingen
 • Werken met de organen als innerlijke zielenruimtes, basis voor je handelingen; met geleide meditaties en biografische boetseer-opdrachten
 • Beleven van het jaar op vernieuwde religieuze wijze

 

Blok 2: Werken met de levenswereld buiten en binnen je

 Hierin:

 • De planeten in ritmen beleefd als je organen die innerlijke ruimten scheppen
 • Je chakra’s beleven in energiestromen op basis van hun ritmen
 • De 12 wilsgebieden in je beleven met behulp van ritmen en gerichte boetseeropdrachten
 • De 4 groepen van elementwezens leren waarnemen
 • Leren waarnemen in de onderaardse sferen door je eigen wezen heen

 

  Blok 3: Werken met de ziel 

Hierin:

 • De organen beleven met klanken en ritmen, en met gerichte boetseeropdrachten nader leren kennen en toepassen
 • De chakra’s beleven in ritmen en klanken als je hogere zielenzintuigen en hun ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken
 • Biografisch onderzoek naar de ontwikkeling van je chakra bladen in verband met de ontwikkeling van deugden, met gerichte boetseeropdrachten
 • Methoden van landschapsheling leren kennen en ermee werken
 • Toepassen van de te ontwikkelen deugden in de Lotusbloemendans

 

Blok 4: Werken met de geest vanuit de warmte

 Hierin:

 • Leren werken met de 12 warmtesoorten als de werktuigen van je geest
 • De sterrenbeelden als je ideaalkrachten leren herkennen en toepassen
 • Landschapsheling verrichten met de sterrenengelen
 • Werk in de onderaardse sferen met gevallen engelen doen op een geschonden plaats

__________________________________

 

-Delen van deze scholingsweg apart:

*Elementwezens en landschapsheling                                      € 150, –

*Innerlijk werk aan je organen en chakra’s i.v.m. karma          € 350, –

*Werken met de sterren en sterrenengelen                               € 350, –

*Elk onderdeel met begeleiding via Skype op afspraak: maximaal 4x

____________________________

 

 

 

Meest recente berichten