Scholing en inwijding

Scholing en inwijding

 

Met scholing werk je aan je innerlijke waarnemingsvermogens en ook je vaardigheden in het je bewegen door de wereld met inachtneming van de hogere werelden van het leven, de ziel en de geest. Je ontwikkelt er je chakra’s verder mee.

Inwijding zoek je wanneer je door de oppervlakken der fysieke waarnemingen heen wilt leren schouwen, de wezens erachter wilt ontmoeten en met hen wilt leren samenwerken. Je kunt je inwijden op drie verschillende niveaus:

* Het beeldbewustzijn ontwikkelen; je zien wordt dan tot helder zien, en je ontwikkelt de geestelijke vaardigheid van imaginatie. Dit is de staat van verlichting, waarvan Oosterse religies kond doen. Je wordt tot een ziener. Jaspis heeft hiervoor de afdeling Geestwetenschap.

*Het inspiratieve bewustzijn ontwikkelen: je leert dan met je geest en je ziel onder te duiken in de levensprocessen in en om je heen, en je leert er te sturen, zodat je mede vorm geeft aan de stroom der gebeurtenissen. Je ontwikkelt het helder voelen, en krijgt het bewustzijn van een ingewijde. Jaspis heeft hiervoor de afdeling Objectieve Kunst.

*Het intuïtieve bewustzijn ontwikkelen: je leert met je geest tot in de duisternis van het fysieke te schouwen en neemt er de wordingen-wilskiemen waar die naar verwerkelijking streven. Je ziet er de sterrenbeeld-ideaalkrachten oplichten in de warmte. En je wilt helpen om deze te ontwikkelen. Je kunt dan daadwerkelijk dingen en toestanden veranderen, en ontwikkelt je tot magiër die het goede tracht te helpen verwezenlijken. Jaspis heeft hiervoor de afdeling Morele Techniek.

Bij deze verschillende bewustzijnsniveaus helpen je de methoden van Jaspis, maar de uiteindelijke inwijding dien je zelf te gaan. Wij kunnen je erbij helpen door met gerichte opdrachten naast je te lopen en je aanwijzingen te geven. Onze diepere projecten landschapsheling in de onderaardse sferen op gevallen en gewonde plaatsen, zoals voormalige slagvelden en concentratiekampen, kunnen je daarbij helpen. Zie hiertoe ook onze Agenda.

Op deze wijze neemt de Jaspis School een plek in binnen de samenleving die doet denken aan de mysteriescholen uit de Oudheid, waar de mensen naartoe gingen om innerlijke vaardigheden te ontwikkelen die zij voor hun beroep nodig hadden. Jaspis staat in de lijn van de Pythagoreeërs, Germaanse mysteriën, Essenen, Tempeliers, Rozenkruisers en Antroposofie. Het is een uitwerking van het esoterische ofwel Graalschristendom.

“Een samenleving heeft geen brood, maar een op de geest gerichte visie nodig. Door het richten hierop, zal er ook voldoende voedsel zijn”. (opmerking van Rudolf Steiner)

Over de licht en duisternis mysteriën

In de oudheid was er verschil tussen de mysteriën van het licht, die tot de ziener opleidden, en die van de duisternis, die de inspiratieve en intuïtieve vaardigheden hielpen ontwikkelen. Deze werden strikt gescheiden werden gehouden. Christus heeft deze twee verbonden, toen Hij, aan het kruis hangende, tegen zijn moeder (ingewijd in de lichtmysteriën, die van het beeldbewustzijn) zei ‘Moeder zie uw zoon’, daarbij duidend op Johannes. Deze discipel was ingewijd in de duisternismysteriën; het was de opgestane zanger Lazarus, die altijd aan Christus’ borst luisterde (er de kosmische klanken hoorde). Tegen hem zei Jezus “Zoon zie uw moeder”. Hiermee werd aangegeven dat het beeldbewustzijn altijd de bewegingen van het leven (dat zich in de duisternis van ons bewustzijn afspeelt) nodig heeft opdat het niet tot starre dogma’s en dode beelden zal vervallen. En de weg door de levensprocessen, die je moet volgen om je inspiratieve en intuïtieve vermogens te ontwikkelen, leidt door de duisternis heen: deze weg door de duisternis heeft de licht-inzichtskrachten nodig om de weg te blijven vinden. Nu heeft Rudolf Steiner duidelijk aangegeven dat hij zijn leerlingen van het intellect in de ziel weg wil voeren naar de geest. Kortom: dat is geestwetenschap, een andere term voor Antroposofie volgens zijn bewoordingen. Van de inspiratieve en intuïtieve bewustzijnstredes heeft hij slechts summier aanduidingen gegeven. Gewoonweg omdat het toen nog niet aan de tijd was. Wel gaf hij aan dat deze geestwetenschap verder diende te ontwikkelen, anders zou het verstarren en in zijn tegendeel verkeren.

De Jaspis School heeft de fenomenologische methoden ontwikkeld om met name de inspiratieve en intuïtieve vaardigheden te helpen ontwikkelen. Daartoe zijn de opleidingen, en ook de scholingsdagen Mensenzoon ingericht. Basis vormt de astrosofie die hierop is ontwikkeld. Deze duisternis mysteriën (want de levenswereld en verdere verfijnde werelden van ziel en geest zijn duister voor ons huidige dag-bewustzijn) zijn een verdere verfijning van de Antroposofie. Ze werken met name door het hart heen, Jaspis was sterk betrokken bij de stichting van de nieuwe mysteriën door Rudolf Steiner en zijn medewerkers tijdens de kerstbijeenkomst in Dornach, Zwitserland, in 1923.

Voel je vrij om van onze methoden kennis te nemen.

Mijn persoonlijke inwijding

Mijn eigen inwijding bestond daarin dat ik tegen mijn 30e levensjaar, lopend langs het strand van Schiermonnikoog, werd opgenomen in de werkingen van een wolk. Ik ondervond daar zeer intense boven-tolale klanken (welke ik nu heb erkend als een deel van de sferenharmonie), zeer ware en mooie organisch bewegende vormen in complementaire kleuren, veel intenser dan je in het fysieke lichaam kunt beleven. Ik werd opgenomen in het etherische Christuswezen, die zich toen incorporeerde in deze wolk. Hij zei zeer nuchter dat ik met deze waarnemingen doen kon wat ik goed achtte. Het heeft me vele jare gekost om deze ervaring te onderzoeken en testen. Ik was toen namelijk in mijn denken atheïst, maar ook onderzoeker. Deze en verdere geestelijke ervaringen in relatie hiertoe werd de basis voor mijn scholingsmethoden, daar ik die innerlijke werkingen in klank, kleur en vorm, dus zoals Christus nu werkt in de elementen, graag aan andere mensen wil laten ervaren, en hen er ook naartoe doen groeien.

__________________________________

 

 

Meest recente berichten