Agenda

 

GALRJaspis organiseert cursussen, opleidingen en landschapsprojecten vanuit de astrosofie, de nieuwe sterrenwijsheid. Je kunt ook aanvragen doen voor opleidingen op maat op locatie. Voor deelname aan een van onze initiatieven, klik hier.

Voor herhaalde activiteiten klik hier.

 

Geplande Activiteiten:

 

Weekendcursus Werken met Elementwezens

We nemen waar in en door de vier elementen heen de natuurgeesten die hierin werkzaam zijn. Dit geeft je handvatten om aan je eigen levensstromen en die van huizen of landschappen te kunnen werken.
Elk weekend behandelt een van de vier elementen en hun wezens. Methoden zijn improviserend zingen, bewegen, waarnemen en boetseren.

Tijd: een weekend per seizoen, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur. Data: 19 en 20 Januari, 30 en 31 Maart, 29, 30 Juni, 5 en 6 Oktober 2019
Plaats: Vanuit Kleiweg 443, 3045 PL te Rotterdam.
Kosten: € 150, – per weekend. Inclusief werkmaterialen, koffie, thee. Neem je lunch mee, wij zorgen voor biologische soep.
Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

____________________________________________

Introductiedag Astrosofie: Innerlijke Ontwikkeling en Landschapswerk

We ervaren door zang en boetseren de werkingen van de kleuren in de ziel en de elementwezens in de plant. We doen een oefening in yoga door de zintuigen, waardoor je in jezelf de weg door je organen heen naar je organen leert vinden, en hoe je die werkbaar kunt maken zodat je je chakra bladen ontwikkelt. We ervaren de werkingen van verschillende sterrenbeelden innerlijk en hoe je daarmee kunt werken.

Zo krijg je een inzicht in wat de opleiding je kan bieden aan innerlijke ontwikkelingsmogelijkheden.

Tijd: zaterdag 20 Januari van 10 – 17 uur.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam-Hillegersberg
Kosten: € 55, –
Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

_________________________________________

 

Introductiedag Astrofonie: Werken met Kosmische Klanken en Ritmen

Spelenderwijze gaan we maatsoorten en ritmen beleven in samenhang met onze organen en levensgebieden. Daarna laten we de muzikale klankruimten in je beleven die de zielsstemmingen vanuit de organen in je teweeg brengen. Al doende krijg je een gevoel voor hoe je met de muzikale elementen maat, ritme en klankruimten kunt werken op therapeutisch en/of bewustwordingsgebied. Zo krijg je een beeld van wat de opleiding je kan brengen.

Tijd: zaterdag 2 Februari van 10 – 17 uur.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam-Hillegersberg
Kosten: € 55, –
Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

_________________________________________

 

Opleiding Astrofonie: Orgaan en Chakra Klanken en Ritmen vanuit de Horoscoop

Astrosofie embleemUitleg over de horoscoop als beeld voor de incarnerende mens in zijn vier lichamen. Hierna wordt gewerkt met de maatsoorten van de planeten, de ritmevoeten van het leven en de tonaliteiten van de planeten in de dierenriem. Zo ontstaan beleefbare klankbeelden van de eigen zielsprocessen. We gaan op speelse wijze de verschillende onderdelen beleven, en stap voor stap toewerken naar het beleven van de onderdelen van de geboortehoroscoop als een afbeeld van wat er leeft in de eigen ziel. Deze gewaarwordingen worden met gerichte opdrachten uitgeboetseerd. Zo ontstaan handvatten voor zelfscholing en therapie. Goed als je meer zelfkennis wilt, en de handvatten om aan jezelf te kunnen werken. Ook voor muziektherapeuten. Meer informatie klik hierDeze opleiding is een vorm van toegepaste astrosofie, de nieuwe sterrenwijsheid die onze verbindingen met de planeten en sterren kan herstellen. Voor video’s over de muziekmethode waar vanuit wij werken klik hier.

Data: Vanaf 23 Februari een weekend in de maand, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur: 23 en 24 Februari, 2 en 3 Maart, 6 en 7 April, 4 en 5 Mei, 6 en 7 Juni, 3 en 4 Juli, 31 Augustus en 1 September, 28 en 29 SeptemberInhaal- en oefendagen op afspraak
K
osten: € 1050, – in zijn geheel tot twee weken voor aanvang, of € 150, – per maand. Je betaalt voor alle dagen, ook als je er niet bent. Inhalen op afspraak is mogelijk.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam-Hillegersberg, afslag s103 op A20 ring Noord, St. Franciscus gasthuis. Hieraan voorbij rijden, eerste huis in de hoek.
Cursusleider: Nicolaas de Jong.
Aanmelden: tel. 06-40228769, email [email protected]

___________________________________

 

Opleiding Mensenzoon – Innerlijke Ontwikkeling en Landschapsheling

-Leer omgaan met de levenswereld als het werkveld van aarde, ziel en geest; Leer omgaan met de wezens die werken in en door de levenswerelden in natuur en technieken; de elementwezens en deva’s; Het ontwikkelingswezen in jezelf ontdekken en de wezens die hierin werkzaam zijn; Werken aan je eigen dubbelganger.; Praktische toepassingen uitwerken in je leven en werk.

Uitgangspunt vormt de astrosofie en praktische uitwerkingen hiervan door middel van klank- en vormfenomenologie. Omgaan met de levenswereld betekent de aarde als werkveld voor ontwikkeling te zien en ermee omvormend te leren werken. Het sociale van het groepsproces is daarbij heel belangrijk. De kunstzinnig-fenomenologische methoden d.m.v. samenzang en boetseren helpen de ziel en geest te openen voor de werkelijkheden van helder voelen / inspiratie en van helder willen / intuïtie.

Geen voorkennis vereist. Wel een open interesse voor leven, ziel en geest en de ontwikkeling van innerlijke vermogens. Voor de inhoud van de opleiding, klik hier.


Opzet:
 Een weekeinde in de maand van zaterdagmorgen – zondagmiddag:
 1 uur inleidende lezing, de rest van de dag praktijkwerk; inleven d.m.v. zang en beweging en uitwerken met boetseren. 4 blokken van 8 à 10 weekeinden: deze bouwen voort op elkaar.

Data: vanaf 16 Februari een weekend in de maand, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur; Blok 1: 16 en 17 Februari, 16 en 17 Februari, 13 en 14 April, 11 en 12 Mei, 15 en 16 Juni, 20 en 21 Juli, 17 en 18 Augustus.
Kosten: € 150, – per maand. Je gaat het commitment aan voor elk gehele module. Reductie in overleg. Er zijn eenvoudige overnachtingsmogelijkheden, € 25 incl avondmaaltijd en lunch.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam. Nabij St Fransiscus gasthuis aan ring Noord.
Informatie en aanmelding: Nicolaas de Jong, tel +31-640 2287 69, email [email protected]

_____________________________________

 

Herhaalde projecten:

Mensenzoon Scholingsdagen

Ontluikend shamballaDeze vierde serie scholingsdagen gaan we door de sterrentekens van de dierenriem heen en werken met de krachten van de sterrenbeelden ten noorden en zuiden hiervan als ontwikkelingspulsen voor onze ziel en geest. Onze idealen dus, en hoe we die door onze lotusbloemen heen vorm kunnen geven. Elke scholingsdag nemen we een dierenriem teken als focus van deze ontwikkeling.
We zullen ’s ochtends inlevend met behulp van klank en ritmen, spreuken en gebaren werken aan het orgaanproces en de bladen van de relevante lotusbloem, welks gebaren we hierna gaan uitboetseren. ’s Middags werken we aan de gebaren van de sterrenbeelden als toekomstimpulsen, en boetseren hiervan de innerlijke jeugdgebaren uit.
Alleen voor gevorderden in de toegepaste astrosofie, ofwel wanneer je op andere wijze dieper in contact bent gekomen met je eigen orgaanprocessen en chakra’s, en hierin de weg kunt vinden.

Tijd: Zaterdags van 10 – 17 uur.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam-Hillegersberg, afslag 14/s112 op A20 ring Noord, St. Franciscus gasthuis. Hieraan voorbij rijden, eerste huis in de hoek.
Cursusleider: Nicolaas de Jong
Kosten: € 70, – , inclusief thee, koffie, lunch en materialen.

Data scholingsdagen Mensenzoon: 19 Januari 2019 Leeuw, 9 Februari Maagd, 9 Maart Weegschaal, 6 April Schorpioen, 4 Mei Boogschutter, 1 Juni Steenbok, 29 Juni Waterman, 27 Juli Vissen.

_______________________________________

 

Cursus Bouw je eigen muziekinstrument

Kreeft-Schorpioenlier voorOnder begeleiding van Nicolaas de Jong kun je je eigen organisch gevormde snaarinstrument bouwen: naar model van de Rune-instrumenten, al of niet in samenhang met de eigen horoscoop. Deze zijn gebaseerd op de vormen van de sterrenbeelden. Hierdoor ontstaan organische vormen, die specifieke klankruimten voortbrengen. Bouw je eigen organisch gevormde snaarinstrument.

Mogelijkheden: lier, harp, gitaar, viool, cello. Andere instrumenten in overleg.

Materiaal en werktuigen zijn voorhanden. Hout kan besteld worden. Er wordt gewerkt in een of meerdere van de zeven houtsoorten die met de planeetkwaliteiten samenhangen: kers, iep, berk, es, eik, esdoorn en beuk.

Ervaring in het omgaan met hout niet vereist. Enthousiasme ervoor wel.

Tijd: een maandag om de week, zolang je nodig hebt, op afspraak. Op aanvraag
Plaats: Kleiweg 443, 3045 PL te Rotterdam.
Kosten: € 50, – per maandag + €  125, – materiaalkosten, vooraf te voldoen. Je kunt thuis aan het instrument verder werken. Inclusief werkmaterialen, koffie, thee. Neem je lunch mee, wij zorgen voor biologische soep.
Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

____________________________________________________

koor Via Natura

klrzacovOoit gehoopt je door zingen te verbinden met de elementwezens en engelen? Dit koor zingt composities van weersbeelden, zoals de opkomende en ondergaande zon, van natuurwezens, engelen en van innerlijke processen. Deze zijn ontwikkeld tijdens projecten van landschapsheling en innerlijk ontwikkelingswerk. Eraan ten grondslag liggen de klanken en ritmen van de planeten, zoals die in ons en in de natuur werkzaam zijn. De naam betekent letterlijk ‘de Weg van de Natuur’. En die kun je er ook door vinden.
Naast de wekelijkse oefenavonden wordt er tweewekelijks tijdens middagsessies opleiding gegeven in de muzikale onderdelen die eraan ten grondslag liggen:

-maatsoorten als innerlijke werkingen van de planeten, die we hebben verankerd in onze organen. De maatsoorten stellen ons fysiek de begrenzing en richting.
-ritmen waarop de levensprocessen van onszelf en van de natuur verlopen. De ritmevoeten als oerwerkingen voor de levensgebieden.
-toonaarden van de planeten als zielekleuringen, gevoelsstemmingen
-majeur toonladders als geestelijke werkingen
-een horoscoop in klanken en ritmen beleven als handvatten voor innerlijk onderzoek en werken met de natuurwezens
-leren communiceren met natuurwezens en landschapsengelen door middel van klanken en ritmen, en met gerichte muziek (stukken)

We werken elke drie maanden toe naar uitvoeringen van de ingeleefde en ingestudeerde composities.
Dit klankfenomenologische werk is ontwikkeld door Nicolaas de Jong. Voor een impressie, klik hier.
We gaan gaan we stukken natuurweg beleven met muzikale improvisaties, en we nemen een aansluitend koorstuk om in te studeren.

Tijd: We oefenen tweewekelijks vrijdagavond van 19.30 – 22 uur, en doen cursus in de achtergronden een vrijdagmiddag in de maand van 14 – 17 uur.
Kosten per sessie: € 7, 50. Kosten voor middag + avond: € 35, -. Voor de lunch doen we potluck, neem mee wat je zelf lekker vindt om met elkaar te delen, We zorgen voor soep. Kosten muziekmap + materiaal: € 20, -, vooraf te voldoen.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam-Hillegersberg
Informatie en aanmelding: Nicolaas de Jong, tel +31-640 2287 69, email [email protected]

____________________________

Terug naar boven                                                                     Terug naar Rune-Werkplaats

Meest recente berichten