Agenda

 

GALRJaspis organiseert cursussen, opleidingen en landschapsprojecten vanuit de astrosofie, de nieuwe sterrenwijsheid. Je kunt ook aanvragen doen voor opleidingen op maat op locatie. Voor deelname aan een van onze initiatieven, klik hier.

Voor herhaalde activiteiten klik hier.

 

Geplande Activiteiten:

 

Opleiding Astrosofie – Innerlijke Ontwikkeling en Landschapsheling Blok I

WarmtekristalIn deze opleiding gaat het om de eigen ontwikkeling van vaardigheden in het levenslichaam, de ziel en de geest. Dit houdt onder meer in:

-Leren omgaan met de levenswereld als het werkveld van aarde, ziel en geest.

-Leren omgaan met de wezens die werken in en door de levenswerelden in natuur en technieken; de elementwezens en deva’s.

-Het ontwikkelingswezen in jezelf ontdekken en de wezens die hierin werkzaam zijn. Dwz. de scheppende vermogens ontwikkelen die horen bij de mensenzoon, het innerlijke kind dat uit kan groeien tot een machtige engel

-Werken aan de eigen dubbelganger.

-Praktische toepassingen in leven en werk.

Uitgangspunt vormt de astrosofie en praktische uitwerkingen hiervan door middel van klank- en vormfenomenologie.

Omgaan met de levenswereld betekent de aarde als werkveld voor ontwikkeling te zien en ermee omvormend te leren werken. Het sociale van het groepsproces is daarbij heel belangrijk.

De kunstzinnig-fenomenologische methoden d.m.v. muziek, samenzang, beweging en boetseren helpen de ziel en geest te openen voor de werkelijkheden van helder zien / imaginatie, van helder voelen / inspiratie en van helder willen / intuïtie.

Gedurende de opleiding maakt ieder een opdracht die gericht is op zijn of haar eigen werkveld. Er wordt verwacht dat elke deelnemer in de Blokken II en III thuis werkt aan deze opdracht. Aan het einde wordt deze gepresenteerd.

Er is een studiesyllabus voor elk blok. Geen voorkennis vereist. Wel een open interesse voor leven, ziel en geest. Voor het studieprogramma, klik hier.

De blokken bouwen voort op elkaar.

De cursussen worden geleid door Nicolaas M. de Jong, astrosoof, schrijver en kunstenaar.

Opzet:

Een weekeinde in de maand, bestaande uit: zaterdag en zondag van 10 – 17 uur.

Aanvang (meestal) 1 uur inleidende lezing. De rest van de dag praktijkwerk; inleven d.m.v. zang en uitwerken met boetseren.

4 blokken van elk 8 à 10 weekends: de blokken bouwen voort op elkaar.

Tijden: een weekend in de maand, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur. Eerste weekend: 20 en 21 Oktober
Kosten: € 150, – per maand / € 75, – per dag. Je gaat het commitment aan voor elk gehele blok. Reductie in overleg. Voor online betalen klik hier.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam. Nabij St Fransiscus gasthuis aan ring Noord.
Informatie en aanmelding: Nicolaas de Jong, tel +31-640 2287 69, email [email protected]

Geplande data:

Blok 1 20, 21 Oktober, 17, 18 November, 15, 16 December 2018; 26, 27 Januari, 23, 24 Februari, 23, 24 Maart, 18, 19 Mei, 22, 23 Juni, 13, 14 Juli 2019.

Blok 2 vanaf 24, 25 Augustus 2019. Data volgen.

_______________________________________________

 

Weekendcursussen Werken met Elementwezens

We nemen waar in en door de vier elementen heen de natuurgeesten die hierin werkzaam zijn. Dit geeft je handvatten om aan je eigen levensstromen en die van huizen of landschappen te kunnen werken.
Elk weekend behandelt een van de vier elementen en hun wezens. Methoden zijn improviserend zingen, bewegen, waarnemen en boetseren.

Tijd: een weekend per seizoen, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur. Data: 27 en 28 Oktober 2018, 19 en 20 Januari, 30 en 31 Maart, 29, 30 Juni 2019
Plaats: Vanuit Kleiweg 443, 3045 PL te Rotterdam.
Kosten: € 550, – in zijn geheel vooraf of € 150, – per weekend. Inclusief werkmaterialen, koffie, thee. Neem je lunch mee, wij zorgen voor biologische soep.
Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

____________________________________________

 

Opleiding Astrofonie: Orgaan en Chakra Klanken en Ritmen vanuit de Horoscoop

Astrosofie embleemUitleg over de horoscoop als beeld voor de incarnerende mens in zijn vier lichamen. Hierna wordt gewerkt met de maatsoorten van de planeten, de ritmevoeten van het leven en de tonaliteiten van de planeten in de dierenriem. Zo ontstaan beleefbare klankbeelden van de eigen zielsprocessen. We gaan op speelse wijze de verschillende onderdelen beleven, en stap voor stap toewerken naar het beleven van de onderdelen van de geboortehoroscoop als een afbeeld van wat er leeft in de eigen ziel. Deze gewaarwordingen worden met gerichte opdrachten uitgeboetseerd. Zo ontstaan handvatten voor zelfscholing en therapie. Goed als je meer zelfkennis wilt, en de handvatten om aan jezelf te kunnen werken. Ook voor muziektherapeuten. Meer informatie klik hierDeze opleiding is een vorm van toegepaste astrosofie, de nieuwe sterrenwijsheid die onze verbindingen met de planeten en sterren kan herstellen. Voor video’s over de muziekmethode waar vanuit wij werken klik hier.

Data: Vanaf 11 November tweewekelijks op zondag: 11 en 24 November, 9 en 23 December 2018, 6 en 20 Januari, 3 en 17 Februari, 3, 17 en 31 Maart, 14 en 28 April, 12 en 26 Mei, 9 en 23 Juni, 7 Juli 2019. Inhaal- en oefendagen op afspraak

Kosten: € 1050, – in zijn geheel tot twee weken voor aanvang, of € 150, – per maand. Je betaalt voor alle dagen, ook als je er niet bent. Inhalen op afspraak is mogelijk.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam-Hillegersberg, afslag s103 op A20 ring Noord, St. Franciscus gasthuis. Hieraan voorbij rijden, eerste huis in de hoek.
Cursusleider: Nicolaas de Jong.
Aanmelden: tel. 06-40228769, email [email protected]

___________________________________

 

Midweek cursus + Inwijding in de noordelijke sterrenweg

met muziek, zang, beweging en boetseren

1. Noordelijke_sterrenwegDe sterrenbeelden ten noorden hebben elk met een trede van het menselijke bewustzijn van doen: dat loopt van plant- naar diergeljjk, dan zelfbewust en van hieruit uitgroeiend tot dat van een engel en nog hoger. De sterrenbeelden van deze zogeheten ‘Kring van Helden’ kun je innerlijk navoelen door in en met hen te doen. Ze zijn tot in ons fysieke lichaam in ons aangelegd, en bepalen ook de idealen waarmee we dit leven zijn begonnen.

We beleven deze sterrenbeelden een voor een in ons door hun muziek, die we met improviserende zang bij ons laten binnenkomen. Met gerichte opdrachten boetseren we de innerlijke gewaarwordingen uit, zodat we ons bewust worden van het gevoel dat zij in ons opwekken, het orgaan waardoor het sterrenbeeld in onze wil wordt gewekt, het ideaal dat zij in ons oproepen, en ook die houding of gebaar waardoor we dat ideaal kunnen verwezenlijken. Dat helpt ons om onze chakra’s te ontwikkelen. Hierna maken we de gebaren van het betreffende sterrenbeeld, op basis van zijn muziek, zodat we het uit ons naar buiten ‘toveren’ en het meer in ons bewustzijn komt. Zo werken we een voor een de verschillende sterrenbeelden af. Er volgt een persoonlijke inwijding voor de engelwachter van deze noordelijke sterrenweg, waarin we ons uitspreken die sterrenbeelden op aarde ook werkzaam te gaan maken waar dit nodig is. En we verbinden ons met de relevante elementwezens van de lucht, daar die met het dragen van het bewustzijn van ons en van Moeder Aarde samenhangen. Voor uitgebreider info klik hier.

Tijd: een midweek, maandag – vrijdag van 10 – 17 uur, 12 – 16 November ‘18.
En/of als vijf vrijdagen van 10 – 17 uur, data:23 en 30 November, 7, 14, en 21 December; Inwijdingsdag
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam.
Kosten: € 300, -. inclusief koffie, thee, materialen. Losse vrijdagen en inwijdingsdag: € 70, -. Neem je eigen lunch mee, wij verzorgen biologische soep. Er zijn eenvoudige overnachtinsgmogelijkheden.

 ____________________________________

 

Opleiding Astrosofie – Innerlijke Ontwikkeling van je Sterrenkleed Module 1

In deze opleiding gaat het om de innerlijke ontwikkeling van sterrenkrachten vanuit onszelf, die onze idealen vormen en die we meebrengen van voor de geboorte. Je leert je door je eigen zintuigen heen innerlijk waarnemen binnen je orgaanprocessen, je idealen en de chakra’s die je kunt ontwikkelen om binnen te treden in de hogere werelden van het leven (4dimensie), de ziel (5dimensie) en de geest (6en 7dimensies). Daardoor ontwikkel je de vaardigheden voor imaginatie (helder zien), inspiratie (helder horen, voelen en sturen) en intuïtie (helder willen). Deze onderdelen worden eerst helder uitgelegd aan de hand van presentaties, waarna je stap voor stap deze onderdelen van jezelf leert kennen, waar nodig toepassen en ook ontwikkelen. Op die weg leer je de wezens in de natuur en die van de hogere sferen kennen: de elementwezens en de engelen van hemel en aarde. En leer je ook met hen samen te werken en energetische en astrale helingen te verrichten. Een opleiding die je leven zal veranderen in een feest van herkenning en toegroeien naar nieuwe ongekende bewustzijnshorizonten en scheppende vaardigheden. Voor het volledige studieprogramma klik hier.

Er wordt gewerkt met de wegen aan de hemel als inwijdingspaden voor je vier lichamen; de ontwikkeling hiervan is elke keer het doel.

De cursussen worden geleid door Nicolaas M. de Jong, astrosoof, schrijver en kunstenaar.

Elk blok heeft een uitgebreide syllabus. Er zijn powerpoint presentaties en video’s.

Opzet:

Twee zaterdagen in de maand, van 10 – 17 uur.

Vier modules, die elk samenhangen met een van je innerlijke lichamen en de kiemen die daarin schuilen voor ontwikkeling. De modules 3 en 4 bouwen voort op elkaar.

Module 1: De noordelijke sterrenweg als het pad van de ontwikkeling van het bewustzijn (astraallichaam) tot helder zien, de imaginatie

Module 2: De weg langs de zuidelijke Melkweg als ontwikkeling van bewustzijn en vaardigheden in de levenswerelden (levenslichaam) tot helder voelen, horen en sturen, de inspiratie

Module 3: De weg langs de Vloed Eridanus als de weg door de erfelijkheid en voorouders, met de mogelijkheden om je fysieke lichaam en de aardse omstandigheden om te vormen (fysiek lichaam) tot  de kracht van de magiër, het heldere willen ofwel de intuïtie

Module 4: De weg langs de dierenriem als mogelijkheden voor je biografische ontwikkeling (geest) vanuit de warmtesoorten, vervolg van de weg van de magiër

Data: tweewekelijks op de zaterdag van 10 – 17 uur; Module 1 vanaf 24 November, Module 2 vanaf 30 November ’19, Module 3 vanaf 9 Januari ’21, Module 4 vanaf 8 Januari ’22
Kosten: € 150, – per maand / € 75, – per dag. Je gaat het commitment aan voor elk gehele module. Reductie in overleg. Voor online betalen klik hier.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam. Nabij St Fransiscus gasthuis aan ring Noord.
Informatie en aanmelding: Nicolaas de Jong, tel +31-640 2287 69, email [email protected]

_________________________________________

 

Herhaalde projecten:

Mensenzoon Scholingsdagen

Ontluikend shamballaDeze vierde serie scholingsdagen gaan we door de sterrentekens van de dierenriem heen en werken met de krachten van de sterrenbeelden ten noorden en zuiden hiervan als ontwikkelingspulsen voor onze ziel en geest. Onze idealen dus, en hoe we die door onze lotusbloemen heen vorm kunnen geven. Elke scholingsdag nemen we een dierenriem teken als focus van deze ontwikkeling.
We zullen ’s ochtends inlevend met behulp van klank en ritmen, spreuken en gebaren werken aan het orgaanproces en de bladen van de relevante lotusbloem, welks gebaren we hierna gaan uitboetseren. ’s Middags werken we aan de gebaren van de sterrenbeelden als toekomstimpulsen, en boetseren hiervan de innerlijke jeugdgebaren uit.
Alleen voor gevorderden in de toegepaste astrosofie, ofwel wanneer je op andere wijze dieper in contact bent gekomen met je eigen orgaanprocessen en chakra’s, en hierin de weg kunt vinden.

Tijd: Zaterdags of zondags van 10 – 17 uur.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam-Hillegersberg, afslag 14/s112 op A20 ring Noord, St. Franciscus gasthuis. Hieraan voorbij rijden, eerste huis in de hoek.
Cursusleider: Nicolaas de Jong
Kosten: € 70, – , inclusief thee, koffie, lunch en materialen.

Data scholingsdagen Mensenzoon: 14 Oktober Stier10 November Tweelingen, 9 December Kreeft, 12 Januari 2019 Leeuw

_______________________________________

 

Cursus Bouw je eigen muziekinstrument

Kreeft-Schorpioenlier voorOnder begeleiding van Nicolaas de Jong kun je je eigen organisch gevormde snaarinstrument bouwen: naar model van de Rune-instrumenten, al of niet in samenhang met de eigen horoscoop. Deze zijn gebaseerd op de vormen van de sterrenbeelden. Hierdoor ontstaan organische vormen, die specifieke klankruimten voortbrengen. Bouw je eigen organisch gevormde snaarinstrument.

Mogelijkheden: lier, harp, gitaar, viool, cello. Andere instrumenten in overleg.

Materiaal en werktuigen zijn voorhanden. Hout kan besteld worden. Er wordt gewerkt in een of meerdere van de zeven houtsoorten die met de planeetkwaliteiten samenhangen: kers, iep, berk, es, eik, esdoorn en beuk.

Ervaring in het omgaan met hout niet vereist. Enthousiasme ervoor wel.

Tijd: een maandag om de week, zolang je nodig hebt, op afspraak. Op aanvraag
Plaats: Kleiweg 443, 3045 PL te Rotterdam.
Kosten: € 50, – per maandag + €  125, – materiaalkosten, vooraf te voldoen. Je kunt thuis aan het instrument verder werken. Inclusief werkmaterialen, koffie, thee. Neem je lunch mee, wij zorgen voor biologische soep.
Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

____________________________________________________

WorskhopsBeleef de sterren en planeten door jezelf heen

Een muzikale belevenisPlaneetchakra's

Wist je dat we zijn opgebouwd uit de krachten en werkingen van sterren en planeten? Dat ze in ons zitten invertoverd? Dat ze verstilde klanken in ons zijn?

Je kunt ze beleven door je eigen organen in muziek wakker te maken en zo je weg tot hen door je heen te vinden. Je zult versteld staan wat je allemaal in je hebt als potenties.

Op deze avonden gaan we improviserend muziek maken met verschillende muziekinstrumenten en zingen op basis van een van onze organen. Dan gaan we dansen op de ritmische muziek. Hierna stellen we ons een sterrenbeeld voor, zoals de Grote Beer of Orion, beleven deze weer improviserend met zang, en we maken de gebaren van dat sterrenbeeld. Neem je eigen instrument of trommel mee, en als je die niet hebt, kun je onze instrumenten gebruiken.

Als het mooi weer is en het sterrenbeeld is zichtbaar, gaan we naar buiten en zingen naar dat sterrenbeeld, waardoor je je hart opent. Daardoor kunnen zich de sterrenengelen aan je tonen. Je zult versteld staan wat ze je te vertellen hebben.

Kom je ook? Voorkennis van muziek, planeten en sterren is niet nodig. Een open mind er naartoe wel.

Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam-Hillegersberg. Voorbij het St. Franciscus Gasthuis.
Tijden: laatste vrijdag van de maand van 20 – 22.30 uur. Volgorde: 28-9 Orion, 26-10 Haas.
Kosten: €15 per avond. Je kunt elke avond los volgen.
Informatie en aanmelding: [email protected] of 06-40228769

________________________________________

koor Via Natura

klrzacovOoit gehoopt je door zingen te verbinden met de elementwezens en engelen? Dit koor zingt composities van weersbeelden, zoals de opkomende en ondergaande zon, van natuurwezens, engelen en van innerlijke processen. Deze zijn ontwikkeld tijdens projecten van landschapsheling en innerlijk ontwikkelingswerk. Eraan ten grondslag liggen de klanken en ritmen van de planeten, zoals die in ons en in de natuur werkzaam zijn. De naam betekent letterlijk ‘de Weg van de Natuur’. En die kun je er ook door vinden.
Naast de wekelijkse oefenavonden wordt er tweewekelijks tijdens middagsessies opleiding gegeven in de muzikale onderdelen die eraan ten grondslag liggen:

-maatsoorten als innerlijke werkingen van de planeten, die we hebben verankerd in onze organen. De maatsoorten stellen ons fysiek de begrenzing en richting.
-ritmen waarop de levensprocessen van onszelf en van de natuur verlopen. De ritmevoeten als oerwerkingen voor de levensgebieden.
-toonaarden van de planeten als zielekleuringen, gevoelsstemmingen
-majeur toonladders als geestelijke werkingen
-een horoscoop in klanken en ritmen beleven als handvatten voor innerlijk onderzoek en werken met de natuurwezens
-leren communiceren met natuurwezens en landschapsengelen door middel van klanken en ritmen, en met gerichte muziek (stukken)

We werken elke drie maanden toe naar uitvoeringen van de ingeleefde en ingestudeerde composities.
Dit klankfenomenologische werk is ontwikkeld door Nicolaas de Jong. Voor een impressie, klik hier.
We gaan gaan we stukken natuurweg beleven met muzikale improvisaties, en we nemen een aansluitend koorstuk om in te studeren.

Tijd: We oefenen tweewekelijks vrijdagavond van 19.30 – 22 uur, en doen cursus in de achtergronden een vrijdagmiddag in de maand van 14 – 17 uur.
Kosten per sessie: € 7, 50. Kosten voor middag + avond: € 35, -. Voor de lunch doen we potluck, neem mee wat je zelf lekker vindt om met elkaar te delen, We zorgen voor soep. Kosten muziekmap + materiaal: € 20, -, vooraf te voldoen.
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam-Hillegersberg
Informatie en aanmelding: Nicolaas de Jong, tel +31-640 2287 69, email [email protected]

____________________________

Terug naar boven                                                                     Terug naar Rune-Werkplaats

Meest recente berichten