Agenda

 

GALRJaspis organiseert cursussen, opleidingen en landschapsprojecten vanuit de astrosofie, de nieuwe sterrenwijsheid. Je kunt ook aanvragen doen voor opleidingen op maat op locatie. Voor deelname aan een van onze initiatieven, klik hier.

Voor herhaalde activiteiten klik hier.

 

 

Geplande Activiteiten:

Introductiedag Astrofonie: Werken met Kosmische Klanken en Ritmen

We werken aftastend met de maatsoorten van de planeten, die onze organen hebben aangelegd; met de ritmen van onze levensprocessen en -gebieden; met de klanken van de planeten die onze ziel bedden in de organen, en met de majeur toonaarden die de dierenriem gebieden aanduiden in onze zielegeest. Zo werken we toe naar het beleven van de kosmos door onszelf heen middels de horoscoop. Een klankfenomenologische beleving.

Tijd: zaterdag 12 juni van 10 – 17 uur.
Plaats: Aart van Leeuwenlaan 12, Delft.
Kosten: € 45, –. Voor informatie, klik hier.
Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

De opleiding start op 4 en 5 september

_____________________________

 

Scholingsdag Mensenzoon

Deze vierde serie scholingsdagen gaan we door de sterrentekens van de dierenriem heen en werken met de krachten van de sterrenbeelden ten noorden en zuiden hiervan als ontwikkelingspulsen voor onze zel en geest. Onze idealen dus, en hoe we die door onze lotusbloemen heen vorm kunnen geven. Elke scholingsdag nemen we een dieren­riemteken als focus van deze ontwikkeling.
We zullen ‘s ochtends inlevend met behulp van klank en ritmen, spreuken en gebaren werken aan het orgaanproces en de bladen van de relevante lotusbloem, welks gebaren we hierna gaan uitboetseren. ‘s Middags werken we aan de gebaren van de sterrenbeelden als toekomstimpulsen, en boetseren hiervan het innerlijke deugdgebaar uit.

Alleen voor gevorderden in de toegepaste astrosofie, ofwel wanneer je op andere wijze dieper in contact bent gekomen met je eigen orgaanprocessen en chakra’s, en hierin de weg kunt vinden.

Tijd: Zondag van 10 – 17 uur: 13 juni Tweelingen
Plaats: Het Dagelijks Bestaan, Weg naar Vierakker 41, Zutphen
Kosten: € 70, – , inclusief thee, koffie, lunch en materialen.

___________________________

 

Weekendcursus Werken met de Vuur-Elementwezens

We werken een weekend per seizoen aan de verschillende groepen elementwezens, telkens achter een groep. Dit keer werken we aan de wezens van het vuur, de warmte. Daartoe beleef je eerst de werkingen van de warmtesoorten in jezelf, en dan gaan we werken aan de verschillende groepen van vuurwezens. Je leert ze waarnemen op je eigen manier, en kunt dit toepassen in je eigen leefomgeving. Voor meer info klik hier.

Tijd: het weekend van 19 en 20 juni zaterdag en zondag van 10 – 17 uur.
Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12, Delft.
Kosten:  € 150, – inclusief werkmaterialen. Herhalers € 100, – . Reductie in overleg.
Aanmelding: tel. 06-40228769, email [email protected]
Betaling: Voor 12 juni aan Rune Werkplaats, rek. no. NL60 INGB 0009 2765 05. Gelieve  over te maken o.v.v. ‘cursus elementwezens’.

___________________________________

 

Orgaandagen – Hartdag

Om een diep bewustzijn te krijgen over je eigen organen. Ze te ervaren, er zorg voor te dragen, te reinigen èn te ontwikkelen. Via milde Qi kung (energie-, adem- en bewegings-) oefeningen maken we contact met het lijf en de organen.

De innerlijke glimlachmeditatie en de helende klanken vanuit de Tao-training zullen we beoefenen, dan wel leren. Dit keer op geheel nieuwe wijze, gecombineerd met klanken, via de lier bespeeld. Dit zijn specifieke klanken en ritmes, die helpen om nog optimaler contact te maken met het wezenlijke van de organen. Vervolgens zullen we ons d.m.v. teksten nog meer inleven het betreffende orgaan.

In de middag zullen we de innerlijke waarnemingen boetseren (of tekenen als je niet wilt boetseren) aan de hand van een aantal vragen. Zò dat je ook bij het ideaal, de deugd van jouw orgaankracht zal kunnen komen en je onderbewuste zacht begeleiden om dit ideaal ook te verwezenlijken. Alleen de Longdag is los te volgen.

Zomer – hart – innerlijke vader

Het hart is kortgezegd een holle spier die ritmisch krachtig samenknijpt. Het hart wordt gezien als de heerser, de keizer, het bestuurlijk vuur. Het hart vormt de fysieke woonplek voor het Goddelijke in ons. Met het hart kun je eerder waarnemen dan met hoofd. Er zijn vele onderzoeken die aantonen dat we eerst met ons hart waarnemen, dan met ons hoofd en vervolgens met onze buik. Contact met het hart is essentieel voor de beoefening. Daarom is de innerlijke glimlach, zonder contact met het hart niet zo werkzaam. Om ècht onszelf te helen, met de innerlijke glimlach is contact met het hart belangrijk. Dàn komen we direct bij de wijsheid van het hart. De oordeelloosheidvan het hart, wat we ook doen, waar we ook zijn, zelfs oordeelloos over onze oordelen. Oordeellloos over al onze emoties, onze ‘fouten’. Het hart start hier en nu met volledige acceptatie van wat er is. Via het hart, dat in balans is hebben we ook vertrouwen in de ander. Je bent in verbinding met jezelf, je bron en elkaar.

Het vuur van het hart kan verwarmen, koesteren, maar uit balans dan kan het vernietigen, verbranden en zich overal aan hechten. ook hier is de verbinding met de andere organen essentieel. Het hart is gevend, maar kan zichzelf ook weggeven, je raakt dan ‘opgebrand’.

Tijd: vrijdag 25 juni van 10 – 17 uur.
Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12, Delft.
Kosten:  € 150, – inclusief werkmaterialen.
Aanmelding: tel. 06-40228769, email [email protected]
Betaling: Voor 12 juni aan Rune Werkplaats, rek. no. NL60 INGB 0009 2765 05. Gelieve  over te maken o.v.v. ‘cursus elementwezens’.

______________________________________

 

Workshop Elementwezens beleven aan een plant

Etherische PlantAan de hand van observatie van een plant gaan we ons inleven in de levenskrachten die deze in groei, metamorfose en specifieke vorm hebben gebracht. Na herkenning van de verschillende elementkrachten als komende van natuurwezens, worden de taken naar muzikaal beleefbare werkingen verdeeld, en zingen we dit improviserend naar elkaar.

Vanuit inleven in de werkingen van de verschillende natuurwezens worden de vormkrachten die de plant doen ontstaan, geboetseerd. Door werken naar elkaar wordt in vormgebaar een beeld opgebouwd van de gezamenlijke vormkrachten die de plant doen ontstaan. Vervolgens tracht ieder het wezen van de plant te benaderen in een gebarend kleibeeld.

Tijd: zondag 27 juni van 10 – 13 uur.
Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12, Delft.
Kosten:  € 25, – inclusief werkmaterialen.

Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

________________________________

 

Workshop Elementwezens waarnemen in de natuur

Door middel van waarnemen, bewegen en samenzang en boetseren trachten we handvatten in onszelf te ontdekken die deuren kunnen openen naar de levenswerelden. We richten ons met deze innerlijke waarnemingsmogelijkheden op de wezens die werken in en door de elementen heen, die deze sturen en onderhouden. De zang helpt onze ziel te openen waardoor we ons kunnen verbinden met de verschijnselen in en om ons heen. Het boetseren helpt de waarnemingen verdichten en objectiveren. In nabesprekingen trachten we onze ervaringen en waarnemingen meer bewust te maken.

Door middel van waarnemen, bewegen en samenzang en boetseren trachten we handvatten in onszelf te ontdekken die deuren kunnen openen naar de levenswerelden. We richten ons met deze innerlijke waarnemingsmogelijkheden op de wezens die werken in en door de elementen heen, die deze sturen en onderhouden. De zang helpt onze ziel te openen waardoor we ons kunnen verbinden met de verschijnselen in en om ons heen. Het boetseren helpt de waarnemingen verdichten en objectiveren. In nabesprekingen trachten we onze ervaringen en waarnemingen meer bewust te maken.

Tijd: zondag 27 juni van 14 – 17 uur.
Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12, Delft.
Kosten:  € 25, – inclusief werkmaterialen. Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

___________________________________

 

Workshop De werking van kleuren beleven door middel van zang en boetseren

SilfenWe leren de stem als ons schilderinstrument kennen en gaan na hoe de zang op ons inwerkt. Vervolgens stemmen we ons af op bepaalde weersgesteldheden. zoals de kleurrijke zonsopkomst en ondergang. Dit zingen we gezamenlijk en laten het beeld in klanken ontstaan. Er ontstaan dan meestal ware klanktempels. Vervolgens gaan we ons richten op specifieke kleuren, zingen deze, en boetseren het innerlijke gebaar van de kleur uit. Je zult versteld staan van de eenduidigheid van de kleurgebaren.

Tijd: zaterdag 3 juli van 10 – 13 uur.
Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12, Delft.
Kosten:  € 25, – inclusief werkmaterialen.

Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

___________________________________

 

Workshop De gebaren van planten en hun relatie tot je chakra’s

De planten groeien langzaam, maar maken heel specifieke gebaren wanneer ze zich ontvouwen. Ze doen daarbij voor aan ons hoe we zelf onze hogere zielenzintuigen, de chakra’s ofwel lotusbloemen, blad na blad kunnen openen en laten ontvouwen doordat we ons goede gewoontes, deugden aanleren, die onze hogere vermogens vertegenwoordigen.

Door middel van waarnemen, bewegen en samenzang leven we ons in de gebarentaal van de plant in en voelen waar en hoe deze werkzaam is binnen onszelf. Hierop boetseren we  het innerlijk beleefde gebaar  vaneen specifieke plant uit en ervaren aan onze chakra’s waar en hoe dit gebaar op ze inwerkt. Zo help je jezelf bij je i innerlijke ontwikkeling, en voelt een innige band met de plantenwereld.

Tijd: zaterdag 3 juli van 14 – 17 uur.
Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12, Delft.
Kosten:  € 25, – inclusief werkmaterialen.

Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

___________________________________

 

Het water van Delft zegenen

Water neemt alles op wat het door zich heen krijgt, en houdt dit ook vast. Naast blije gevoelens ook de wensen, begeerten, driften van mens en dier. Daardoor kan het vervuild raken, nog los van de chemische vervuiling die wij het aandoen. Met name in de steden kun je dit aan het water voelen. Wij zijn echter nauw  verbonden met het water aangezien we zelf ook voor meer dan 90 % uit water bestaan, en de inhouden van het omringende water opnemen. We kunnen ons echter reinigen door gerichte ritmen en samenzang. En wanneer we dit bij het water doen, reinigen we er ook dit mee.

We gaan dit doen bij een binnenwater in Delft en herhalen het bij de Schie, de stroom die de stad Delft voedt.

Tijd: zondag 4 juli van 14 – 17 uur.
Plaats: Vanuit Aart van der Leeuwlaan 12, Delft.
Kosten: vrijwillige bijdrage.

Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

___________________________________

 

Scholingscursus Berlijn 

We gaan verschillende bewustzijnslagen en hun verbinding met de sterrenbeelden na door inleven, muziek en boetseren.

Tijd: 13 t/m 15 augustus; vrijdag 13 augustus vanaf 18 uur, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur.

Kosten: € 175, –

_________________________________

 

Opleiding Innerlijke Ontwikkeling en Landschapswerk Blok I


We gaan leren door de zintuigindrukken heen de weg door de organen en levens-wilsgebieden te herkennen en ook bewust te gaan. Vervolgens welke ontwikkelingsmogelijkheden er schuilen in de chakra’s en hun bladen. Daarnaast leren we te werken met elementwezens en landschapsheling engelen en daarmee landdrschapsgenezing toe te passen. Zo ontwikkelen we stapsgewijze de kwaliteiten van de mensenzoon in ons, dat wil zeggen de vaardigheden van inspiratie en intuïtie, met en vanuit het imaginatieve bewustzijn.

Tijd: een weekend in de maand; zaterdabg en zondag van 10 – 17 uur. Klik hier

Plaats: Aart van Leeuwenlaan 12, Delft.

Blok 1 vanaf 11 en 12 september. klik hier voor de hele opleiding

Blok 2 vanaf mei 2022.

Kosten:  € 150, – per weekend / maand.

Meld je van tevoren aan via 06-40228769, email [email protected]

________________________________

 

Opleiding Astrofonie: Organen en Chakra Klanken en Ritmen vanuit de Horoscoop

Uitleg over de horoscoop als beeld voor de mens in zijn vier lichamen. Hierna werken we met de maatsoorten van de planeten, de ritmevoeten van het leven en de toonaarden van de planeten in de dierenriem. We beleven op speelse wijze de verschillende onderdelen, en werke toe naar het beleven van de onderdelen van de geboorte-horoscoop als een afbeeld van wat er leeft in de eigen ziel. We boetseren gericht deze gewaarwordingen uit. Zo leer je handvatten voor zelfscholing en therapie. Ook voor muziektherapeuten.

Tijd: een weekend in de maand, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur; 9 weekends

Plaats: Aart van Leeuwenlaan 12, Delft.

Data: Vanaf 4 en 5 september.  klik hier voor het gehele programma

Meld je voor 20 augustus aan via 06-40228769, email [email protected]

__________________________________

 

Opleiding Innerlijk Sterrenkind

Je leert de sterrenbeelden te herkennen door je eigen orgaanprocessen heen. Je leert te werken met de sterrenbeelden in en om je heen. We werken vanuit hun vorm, hun klanken en maken bewegingen van een van hen. Hierop leven we ons in binnen dit sterrenbeeld en boetseren onze innerlijke gewaarwordingen uit, waarop we komen tot het ideaal dat deze specifiek in ons aanlegt. Deze opleiding bestaat uit vier blokken, en in elk blok volgen we de weg door de sterrenhemel die samenhangt met een van je lichamen, en we brengen je met hen in contact door die lichamen heen (je geest, ziel, levens- en fysieke lichaam). Je maakt een inwijding in de sterren door je eigen wezen heen.

Tijd: een weekend in de maand, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur. Aanvang blok 1:  11 en 12 september. Voor meer informatie klik hier.

Plaats: Aart van Leeuwenlaan 12-14, Delft.

Kosten: € 150, – per weekend

Meld je voor 3 september aan via 06-40228769, email [email protected] Je krijgt dan de inlogcodes toegestuurd.

____________________________

Weekendcursus Werken met de Lucht-Elementwezens

ZeenimfWe werken een weekend per seizoen aan de verschillende groepen elementwezens, telkens achter een groep. Dit keer werken we aan de wezens van de lucht en het licht. Daartoe beleef je eerst de werkingen van de kleuren in de atmosfeer en in jezelf, en dan gaan we werken aan de verschillende groepen van waterwezens. Je leert ze waarnemen op je eigen manier, en kunt dit toepassen in je eigen leefomgeving. Voor meer info klik hier.

Tijd: het weekend van 19 en 20 juni, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur.
Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12, Delft.
Kosten:  € 150, – inclusief werkmaterialen. Reductie in overleg.
Aanmelding: tel. 06-40228769, email [email protected]
Betaling: Voor 10 juni aan Rune Werkplaats, rek. no. NL60 INGB 0009 2765 05. Gelieve  over te maken o.v.v. ‘cursus elementwezens’.

___________________________________

 

Herhaalde projecten:

Open Atelier: een yoga door de zintuigen met boetseren

Digital Camera

Je eigen binnenwereld is moeilijk toegankelijk voor het dagelijks bewustzijn. Wanneer je echter een zintuigindruk heel bewust in je na gaat, kun je hier vat op krijgen. We doen dat met gerichte boetseeropdrachten, waarbij je meditatief je handen laat werken. Zo ontdek je paden in jezelf. En ontstaat er een yoga door de zintuigindrukken naar je organen, chakra’s en wat er in je wil leeft aan weerstanden en idealen.

Je leert paden in jezelf gaan, waardoor je ook in het dagelijkse leven meer mogelijkheden hebt om te reageren op situaties. En je groeit hierdoor innerlijk. We werken met de 12 zintuigen naar onze binnenwereld toe.

Tijd: Dinsdagavonden van 20 – 22.30 uur
Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12-14, Delft.
Kosten: € 15, – , inclusief materialen.

___________________________

 

Open Atelier: werken met en door je organen met muziek, beweging en boetseren 

Je eigen binnenwereld van organen is moeilijk toegankelijk voor het dagelijks bewustzijn. Toch bepalen zij sterk onze stemmingen en wijzen van reageren op nieuwe impulsen. Leer je hun werkingen kennen, dan kun je dit toepassen op jouw wijze van reageren. Je wordt er meester over in plaats van dat je je constant door bepaald gedrag laat beheersen dat je niet verder brengt.

We beleven de organen eerst in klanken en ritmen, waardoor we ze innerlijk tot ervaringen en een landschap worden. Dan krijg je biografische vragen naar een van de organen, die je met boetseren stap voor stap bewust kunt maken. Zo ontstaat een yoga van de organen: je leert de weg in jezelf kennen en ook gaan.

Tijd: Vijdagavonden om de andere week van 20 – 22.30 uur
Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12-14, Delft.
Kosten: € 15, – , inclusief materialen.

___________________________

Cursus Bouw je eigen muziekinstrument

Onder begeleiding van Nicolaas de Jong kun je je eigen organisch gevormde snaarinstrument bouwen: naar model van de Rune-instrumenten, al of niet in samenhang met de eigen horoscoop. Deze zijn gebaseerd op de vormen van de sterrenbeelden. Hierdoor ontstaan organische vormen, die specifieke klankruimten voortbrengen. Bouw je eigen organisch gevormde snaarinstrument.

Mogelijkheden: lier, harp, gitaar, viool, cello. Andere instrumenten in overleg.

Materiaal en werktuigen zijn voorhanden. Hout kan besteld worden. Er wordt gewerkt in een of meerdere van de zeven houtsoorten die met de planeetkwaliteiten samenhangen: kers, iep, berk, es, eik, esdoorn en beuk.

Ervaring in het omgaan met hout niet vereist. Enthousiasme ervoor wel.

Tijd: een maandag om de week, zolang je nodig hebt, op afspraak. Op aanvraag
Plaats: Aart van Leeuwenlaan 12, Delft.
Kosten: € 50, – per maandag + €  125, – materiaalkosten, vooraf te voldoen. Je kunt thuis aan het instrument verder werken. Inclusief werkmaterialen, koffie, thee. Neem je lunch mee, wij zorgen voor biologische soep.
Aanmelding: tel. 0031-640228769, email [email protected]

 

____________________________________________________

koor Via Natura

klrzacovOoit gehoopt je door zingen te verbinden met de elementwezens en engelen? Dit koor zingt composities van weersbeelden, zoals de opkomende en ondergaande zon, van natuurwezens, engelen en van innerlijke processen. Deze zijn ontwikkeld tijdens projecten van landschapsheling en innerlijk ontwikkelingswerk. Eraan ten grondslag liggen de klanken en ritmen van de planeten, zoals die in ons en in de natuur werkzaam zijn. De naam betekent letterlijk ‘de Weg van de Natuur’. En die kun je er ook door vinden.
Naast de wekelijkse oefenavonden wordt er tweewekelijks tijdens middagsessies opleiding gegeven in de muzikale onderdelen die eraan ten grondslag liggen:

-maatsoorten als innerlijke werkingen van de planeten, die we hebben verankerd in onze organen. De maatsoorten stellen ons fysiek de begrenzing en richting.
-ritmen waarop de levensprocessen van onszelf en van de natuur verlopen. De ritmevoeten als oerwerkingen voor de levensgebieden.
-toonaarden van de planeten als zielekleuringen, gevoelsstemmingen
-majeur toonladders als geestelijke werkingen
-een horoscoop in klanken en ritmen beleven als handvatten voor innerlijk onderzoek en werken met de natuurwezens
-leren communiceren met natuurwezens en landschapsengelen door middel van klanken en ritmen, en met gerichte muziek (stukken)

We werken elke drie maanden toe naar uitvoeringen van de ingeleefde en ingestudeerde composities.
Dit klankfenomenologische werk is ontwikkeld door Nicolaas de Jong. Voor een impressie, klik hier.
We gaan gaan we stukken natuurweg beleven met muzikale improvisaties, en we nemen een aansluitend koorstuk om in te studeren.

Tijd: We oefenen tweewekelijks vrijdagavond van 19.30 – 22 uur, en doen cursus in de achtergronden een vrijdagmiddag in de maand van 14 – 17 uur.
Kosten per sessie: € 7, 50. Kosten voor middag + avond: € 35, -. Voor de lunch doen we potluck, neem mee wat je zelf lekker vindt om met elkaar te delen, We zorgen voor soep. Kosten muziekmap + materiaal: € 20, -, vooraf te voldoen.
Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12, Delft.
Informatie en aanmelding: Nicolaas de Jong, tel +31-640 2287 69, email [email protected]

____________________________

Terug naar boven                                                                  Terug naar Rune-Werkplaats

Meest recente berichten