Workshops

Hier vind je de workshops en projecten als eerste kennismaking met de Jaspis School

Voor plaats en data zie de Agenda

 

Introductie workshops:

 

*De werking van kleuren beleven door middel van zang en boetseren

SilfenWe leren de stem als ons schilderinstrument kennen en gaan na hoe de zang op ons inwerkt. Vervolgens stemmen we ons af op bepaalde weersgesteldheden. zoals de kleurrijke zonsopkomst en ondergang. Dit zingen we gezamenlijk en laten het beeld in klanken ontstaan. Er ontstaan dan meestal ware klanktempels. Vervolgens gaan we ons richten op specifieke kleuren, zingen deze, en boetseren het innerlijke gebaar van de kleur uit. Je zult versteld staan van de eenduidigheid van de kleurgebaren.

Duur: + 3 ½ uur

 

*Elementwezens beleven aan een plant

Etherische PlantAan de hand van observatie van een plant gaan we ons inleven in de levenskrachten die deze in groei, metamorfose en specifieke vorm hebben gebracht. Na herkenning van de verschillende elementkrachten als komende van natuurwezens, worden de taken naar muzikaal beleefbare werkingen verdeeld, en zingen we dit improviserend naar elkaar.

Vanuit inleven in de werkingen van de verschillende natuurwezens worden de vormkrachten die de plant doen ontstaan, geboetseerd. Door werken naar elkaar wordt in vormgebaar een beeld opgebouwd van de gezamenlijke vormkrachten die de plant doen ontstaan. Vervolgens tracht ieder het wezen van de plant te benaderen in een gebarend kleibeeld.

Duur: + 3 ½ uur

 

*Elementwezens waarnemen in de natuur

Door middel van waarnemen, bewegen en samenzang en boetseren trachten we handvatten in onszelf te ontdekken die deuren kunnen openen naar de levenswerelden. We richten ons met deze innerlijke waarnemingsmogelijkheden op de wezens die werken in en door de elementen heen, die deze sturen en onderhouden. De zang helpt onze ziel te openen waardoor we ons kunnen verbinden met de verschijnselen in en om ons heen. Het boetseren helpt de waarnemingen verdichten en objectiveren. In nabesprekingen trachten we onze ervaringen en waarnemingen meer bewust te maken.

Door middel van waarnemen, bewegen en samenzang en boetseren trachten we handvatten in onszelf te ontdekken die deuren kunnen openen naar de levenswerelden. We richten ons met deze innerlijke waarnemingsmogelijkheden op de wezens die werken in en door de elementen heen, die deze sturen en onderhouden. De zang helpt onze ziel te openen waardoor we ons kunnen verbinden met de verschijnselen in en om ons heen. Het boetseren helpt de waarnemingen verdichten en objectiveren. In nabesprekingen trachten we onze ervaringen en waarnemingen meer bewust te maken.

Duur: + 3 ½ uur

 

*De gebaren van planten en hun relatie tot je chakra’s

De planten groeien langzaam, maar maken heel specifieke gebaren wanneer ze zich ontvouwen. Ze doen daarbij voor aan ons hoe we zelf onze hogere zielenzintuigen, de chakra’s ofwel lotusbloemen, blad na blad kunnen openen en laten ontvouwen doordat we ons goede gewoontes, deugden aanleren, die onze hogere vermogens vertegenwoordigen.

Door middel van waarnemen, bewegen en samenzang leven we ons in de gebarentaal van de plant in en voelen waar en hoe deze werkzaam is binnen onszelf. Hierop boetseren we  het innerlijk beleefde gebaar  vaneen specifieke plant uit en ervaren aan onze chakra’s waar en hoe dit gebaar op ze inwerkt. Zo help je jezelf bij je i innerlijke ontwikkeling, en voelt een innige band met de plantenwereld.

Duur: + 3 ½ uur

 

*Een nieuwe yoga door een zintuigindruk: leer jezelf kennen door de zintuigen m.b.v. boetseren

Digital Camera

Door de 12 zintuigen ervaren we onszelf en de omgeving en kunnen we onze weg vinden. Normaliter zijn we ons nauwelijks bewust van de diep werkende invloeden van hen.

Door waarachtig waar te nemen hoe een zintuigindruk op ons inwerkt, en door in boetseren uit te drukken wat het in ons oproept, krijg je een steviger verhouding tot de alledaagse soep van indrukken. Daarnaast kun je de intenties van je eigen wil en de erin werkzame specifieke idealen ophelderen, waardoor je bewuster kunt worden welke idealen je in je leven wilt verwezenlijken. En wat op deze weg veelal gebeurt, is dat je jouw scheppende vermogens stimuleert en kunt uitwerken.

Je krijgt meerdere indrukken door dat zintuig aangeboden, kiest er een uit, en boetseert vervolgens in aparte beeldjes de weg van die indruk door het eigen wezen, het gevoel dat het oproept, de zielestemming als innerlijke ruimte waarin het gevoel is ingebed, de wilsimpuls van de indruk, het ideaal dat het oproept, en het (deugd)gebaar dat je dient te maken om dit ideaal te kunnen verwezenlijken.

Door dit herhaaldelijk en onder begeleiding te doen, kun je vormgebaren in je eigen levenswereld, en innerlijke paden door de orgaanprocessen heen leren ontdekken en ook gaan. Het opent hogere zielezintuigen die de dagelijkse waarnemingen kunnen verfijnen, en daarmee verbonden ook onvermoede scheppende kwaliteiten waarmee je beter uitgerust het leven aan kunt.

Duur: + 3 ½ uur

 

*Beleef je orgaanprocessen door de ritmen en klanken

Elke planeet beweegt in een specifiek maatritme en met een eigen gebaar langs de hemel en kan hierin worden herkend. Binnen ons bewerkstelligen zij de orgaanprocessen, die de levensprocessen sturen. Daardoor beleven we karakteristieke zielestemmingen, denken we op bepaalde wijze en worden we bepaald door hen in onze manier van doen. Normaliter zijn we ons hier nauwelijks bewust van.

Door te lopen of bewegen met gerichte klanken en ritmen kun je je echter in de werkingen van deze orgaanprocessen inleven. Door middel van boetseren kun je op kunstzinnige wijze zo’n proces beleven, doordat je het objectiveert en in het bewustzijn omhoog haalt. Door de ritmen van de planeet/orgaanprocessen onderling te vergelijken, kun je een gevoel ontwikkelen voor de organiserende en sturende werkingen die zij teweeg brengen. Vergelijken van elkaars werk helpt dit bewustzijnsproces versterken.

Duur: + 3 ½ uur

 

*Leer werken met je organen bij onze orgaandagen

Om een diep bewustzijn te krijgen over je eigen organen. Ze te ervaren, er zorg voor te dragen, te reinigen èn te ontwikkelen. Via milde Qi kung (energie-, adem- en bewegings-)oefeningen maken we contact met het lijf en de organen.

De innerlijke glimlachmeditatie en de helende klanken vanuit de Tao-training zullen we beoefenen, dan wel leren. Dit keer op geheel nieuwe wijze, gecombineerd met klanken, via de lier bespeeld. Dit zijn specifieke klanken en ritmes, die helpen om nog optimaler contact te maken met het wezenlijke van de organen.

Vervolgens zullen we ons d.m.v. teksten nog meer inleven het betreffende orgaan.

In de middag zullen we de innerlijke waarnemingen boetseren (of tekenen als je niet wilt boetseren) aan de hand van een aantal vragen. Zò dat je ook bij het ideaal, de deugd van jouw orgaankracht zal kunnen komen en je onderbewuste zacht begeleiden om dit ideaal ook te verwezenlijken. We volgen de seizoenen met onze orgaandagen volgens de Chinese elementen.

Docenten: Marion Groenendal, Healing Tao trainer, en Nicolaas de Jong, astrosoof.

Duur: een dag van 10 -17 uur

 

*Beleef de sterrenwereld als je geestelijke thuisoord

Als je op een onbewolkte avond naar boven kijkt en je ziet de twinkelende sterren, dan ku je beleven dat die heel dichtbij staan en dat je ermee verbonden bent. Dat is omdat je in de nacht daar weer naar terugkeert. Al vergeten we dat vaak overdag. Wanneer je je afstemt op een van de sterrenbeelden door deze waar te nemen en tegelijk te zingen wat je ervaart, kun je je hart en daarmee je ziel openen voor de wereld en ook de wezens die deze vertegenwoordigen. We doen dit door samenzang en laten de klanken en de ruimten van het betreffende sterrenbeeld horen, waardoor je je nog beter kunt afstemmen. We nemen hierna waar in stilte, beleven de waarnemingen. En na afloop delen we onze ervaringen. Je zult versteld staan van de vergelijkbare ervaringen.

Duur: + 3 ½ uur

 

*Een drumcirkel met kosmisch-aardse ritmen en verbindingen

De van binnenuit gevoelde ritmen die je met de trommel ten gehore brengt, weerspiegelen je hartklop in verbinding met Moeder Aarde en haar wezens. Je vraagt de wezens uit alle windstreken erbij om je te inspireren. We spelen een voor een onze intenties om in de aarde in te werken. En daarbij laten we ons leiden door de kosmisch-aardse ritmen van de planeten en de levensgebieden, zodat we ons nog beter afstemmen op haar werkingen. Laat je verrassen door jezelf en door elkaar.

Geen ervaring gewenst, wel de zin en behoefte om met elkaar de aarde een betere plaats te maken.

Duur: + 3 ½ uur

Meest recente berichten