Christusbeleven rond Hemelvaart

Beleven van Christus in de wolken rond Hemelvaart

Wolk 1

In het voorjaar, wanneer de hele natuur ontluikt en onze ziel opent voor haar bloemenpracht, worden we met ons hele wezen naar buiten getrokken. Nadat we in de kersttijd een nieuwe impuls hebben ontvangen in onze geestkiem, ons ik. Ook deze gaat mee naar buiten, of we willen of niet. Met Pasen is deze impuls als eerste naar buiten gekomen, nu mag het zich verbinden met de wereld om ons heen. Met Pasen beleven we de lijdensweg, dood en opstanding van Christus, die sindsdien de heer van de aarde is geworden en leeft en weeft in de levenswereld. En zoals in de Bijbel is aangegeven, kun je Hem daar ook ontmoeten, in de wolken.

Deze ontmoeting is mij rond mijn dertigste levensjaar overkomen. Ik werd met mijn ziel en geest in een wolk getrokken, en beleefde daar in klanken, kleuren en organische vormen de werkingen van het Christuswezen. Dat was een zeer intense ervaring, en ik heb meerdere jaren nodig gehad om er achter te komen wat ik daar had waargenomen en wat dat voor consequenties heeft. Later bij weer een ontmoeting binnen een wolk werd me duidelijk gemaakt dat die grote levens­krachten van klank, kleur en vorm ook in mijzelf schuilden, in mijn buik, wevend tussen mijn navel- en mijn zonnevlechtchaka in. De navelchakra draagt ons levenslichaam en de zonnevlecht chakra onze ziel, dus die krachten weven tussen deze twee in. Het toonde zich als mijn innerlijke kind, dat uit die krachtige levenskiemen is geweven, en die ik met mijn impulsen kan ontwikkelen. In de Openbaringen van de Bijbel wordt dit genoemd de mensen­zoon, ons eigen scheppende wezen dat in kiem in ons leeft en kan uitgroeien tot een machtig engelwezen. Volgens mij is dit ook ook het hoofddoel van ons zijn op aarde: dat we ons innerlijk ontwikkelen door onze chakra’s uit te bouwen en zo ons innerlijke kind te genezen en te laten groeien tot dit engelwezen waartoe we zijn voorbestemd. Dat gaat door de weerstanden heen die de aarde ons biedt.

Rond Hemelvaart zie je vaak de losse wolken in de hemel drijven. Met dat je ziel dan open is voor de natuur, en in zich de nieuwe impuls voor het huidige jaar in zich draagt, kun je je makkelijker open stellen voor wat er in de levenswerelden door de wolken en de atmosfeer heen weeft. En op deze wijze is het Christuswezen ook waar te nemen, hetzij in beeld, hetzij in werkingen (zoals mij is overkomen). Om dat te vergemakkelijken, heb ik onderstaande meditatieve teksten ingesproken. De ritmen die je hoort zijn gebaseerd op je eigen organen, en ze helpen je ook om deze hierbij te openen. Je kunt het beste naar buiten gaan en deze teksten door je heen laten werken. En dit kun je herhalen. Ook kun je zelf de teksten uitspreken. Het hoeft niet alleen op Hemelvaart zelf te zijn, het kan ook de dagen er omheen. Omdat gedurende deze tijd de hemel meer open is, werkt het sowieso.

En vergeet hierbij niet dat je je zonder teveel vooraf denken open stelt voor wat je zou kunnen waarnemen, zij het in beelden, klanken, woorden of innerlijke bewegingen. Wees onbevangen als een kind want enkel dan kun je het hemelse koninkrijk binnengaan – wat begint bij de levenswerelden. Pas na afloop kun je gaan overdenken wat je hebt waargenomen, maar niet ervoor, want dan doodt je je waarnemingen met je analytische en daarmee dodende verstand. Succes!

Als vooroefeningen:

-Een meditatie om je in je drie centra te richten

-Het afstemmen van jezelf in je organen

-Het zingen naar de wolken toe, dat opent je ziel

 Prijs: online training voor € 15, –

Meld je aan via deze link, dan krijg je de toegang tot dit project.

Meest recente berichten