Opleiding Ontwikkeling van je Sterrenkleed

Opleiding ‘Astrosofie – Innerlijke Ontwikkeling van je Sterrenkleed’

Voor de heling van mens en aarde

Oefenen in helder zien/imaginatie, helder horen/inspiratie en helder willen/intuïtie;

word waar je waard voor bent; een helderziende, een ingewijde en een magiër, kortom een hoger wezen met grote scheppende vaardigheden door je eigen innerlijke kind te helen en uit te laten groeien tot een machtig engelwezen

 

We werken met de methoden van de astrosofie (sterrenwijsheid) en astrofonie (klanken en ritmen van de organen)

 

In deze opleiding gaat het om de innerlijke ontwikkeling van sterrenkrachten vanuit onszelf, die onze idealen vormen en die we meebrengen van voor de geboorte. Je leert je door je eigen zintuigen heen innerlijk waarnemen binnen je orgaanprocessen, je idealen en de chakra’s die je kunt ontwikkelen om binnen te treden in de hogere werelden van het leven (4e dimensie), de ziel (5e dimensie) en de geest (6e en 7e dimensies). Daardoor ontwikkel je de vaardigheden voor imaginatie (helder zien), inspiratie (helder horen, voelen en sturen) en intuïtie (helder willen). Deze onderdelen worden eerst helder uitgelegd aan de hand van presentaties, waarna je stap voor stap deze onderdelen van jezelf leert kennen, waar nodig toepassen en ook ontwikkelen. Op die weg leer je de wezens in de natuur en die van de hogere sferen kennen: de elementwezens en de engelen van hemel en aarde. En leer je ook met hen samen te werken en energetische en astrale helingen te verrichten. Een opleiding die je leven zal veranderen in een feest van herkenning en toegroeien naar nieuwe ongekende bewustzijnshorizonten en scheppende vaardigheden.

Er wordt gewerkt met de wegen aan de hemel als inwijdingspaden voor je vier lichamen; de ontwikkeling hiervan is elke keer het doel.

Wordt waartoe je bent voorbestemd.

 

Het fantoomlichaam, ons opstandingslichaam

Onze voorgangers op de aarde hebben keer op keer de sterrenwerkingen op aarde verstevigd, door tempels en andere cultplaatsen te bouwen die hen met de aarde verbonden, door heilig­dommen en graven zodanig over het land te verspreiden dat zij een direct afbeeld zijn van de sterrenhemel erboven. Dit gebeurde over de hele wereld, in Europa nog tot in de 17e eeuw, en telkens vanuit een heel ander bewustzijn dan wij nu hebben. Nu dienen we die verbindingen vanuit onszelf te leggen, aangezien deze sterrenkrachten ons doordringen – wij zijn eruit opgebouwd – en zij hangen ook met ons bewustzijn samen: ze zijn tot in het diepste van ons wezen verankerd, diep in onze wil, waar in de warmte onze idealen leven. Die hebben we voor onze geboorte meegebracht vanuit de sterrenbeelden aan de hemel. Dat zijn vanuit geestelijk perspectief allemaal kolonies van hogere tot lagere engelen en nog niet geïncarneerde mensen, die allemaal werken aan een specifiek idee van het Goddelijke scheppingsplan, dat op aarde dient te worden uitgevoerd. Het werken met de sterren en sterrenbeelden door je heen maakt het innerlijke lichaam in je wakker dat wordt genoemd het fantoomlichaam. Dat lichaam vormt de matrix voor het fysieke lichaam en is enkel gemanifesteerd in de warmte. Je kunt het niet direct waarnemen, maar bij iemand die een ledemaat mist en er op die plaats een heet voorwerp wordt gehouden, kun je de reactie van terugtrekken ervaren. Dat wordt de fantoompijn genoemd van het niet materieel gemanifesteerde maar wel degelijk aanwezige lichaam. Het is het opstandings­lichaam van Christus waarin al onze idealen, meegenomen van de sterren, uiteindelijk kunnen worden gerealiseerd door ons mensen heen. Wij groeien dan samen naar de vervolmaking van de mens, en dat is in de vorm van een hoog engelwezen, dat zijn plaats verwerft tussen de andere engelen. En daarmee vormen we met onszelf de aarde om. Het bewust worden en realiseren van de sterren in ons is dus een weg die ons naar ons uiteindelijke doel brengt. En daarnaast helpt het de engelen, die zijn verbonden met de planeten en sterren, dichter naar de aarde toe, zodat zij ook beter hun werk kunnen doen. Uiteindelijk zullen zij ook beter op aarde kunnen werken en makke­lijker spreken door dolmen, menhirs en sterrenkoepels en de daarmee vaker samenhangende bergen heen.

In deze opleiding leer je stap voor stap het bewustzijn voor deze sterrenwerkingen te wekken en ontwikkelen door de innerlijke zintuigen hiervoor te openen. Eerst cognitief, en dan meer en meer oefenend vind je de weg naar deze sterrenwerkingen in je en ook in de wereld. We werken met kunstzinnige methoden, die het innerlijke kind in je voeden en helpen te ontwikkelen, zodat het kan uitgroeien tot het machtige engelwezen waartoe wij allen zijn voorbestemd om te worden. We hanteren vooral een inspiratief-intuïtieve werkwijze, waarbij we veel muziek aanwenden die is gebaseerd op de werkingen van de planeten en sterrenbeelden in ons. We maken bewegingen om zo de sterrenbeeld krachten in je naar buiten te toveren. We gebruiken methoden van gericht boetseren, waardoor je de impulsen en gevoelens uit je normaliter onbewuste lagen naar boven haalt en zo bewust wordt. Deze scheppen tevens paden in jezelf in de voor het gewone bewustzijn onzichtbare lagen van je wezen: daar waar de levensprocessen zich afspelen, waar je ziel leeft in de gevoelens en gedachten, en waar je geest weeft en werkt in de warmte. Je leert stap voor stap jezelf innerlijk meer en meer kennen. Het bewust worden geeft je in beelden hoe je innerlijk functioneert. En heb je hierop meer en meer zicht en krijg je de handvatten van jezelf helder, dan richten we de aandacht en blik op de wereld om ons heen en ontmoeten daar de natuurgeesten en engelen die werken in de verschijnselen van de natuur en cultuur. En leer je methoden van heling van energetische landschappen, huizen en ook individuele mensen.

We werken aan de sterrenbeelden door deze in muziek te beleven, de specifieke gebaren ervan te maken, en de innerlijke gewaarwordingen uit te boetseren. Na de bespreking hiervan zingen we ons improviserend in binnen dit sterrenbeeld en zoeken innerlijk contact ermee en met de erin werkzame wezens.

Uiteindelijk krijg je een inwijding in de verschillende wegen aan de sterrenhemel die samenhangen met je eigen innerlijke wezen en de mogelijkheden voor ontwikkeling daarvan.

Om de inspiratieve kwaliteiten beter te kunnen ervaren, wordt er gewerkt vanuit de persoonlijke horoscoop van iedere deelnemer, met muziek waardoor hij of zij is afgestemd op de kosmos. Er wordt van de cursist verwacht dat deze ook thuis aan opdrachten verder werkt. Deze worden op afspraak besproken.

Elke module heeft een uitgebreide studie syllabus. Er zijn video’s van de sterrenbeeld gebaren op basis van hun muziek, en ook inleidingen in de sterrenbeelden als wegen en apart.

 

Opzet: Vier modules, die elk samenhangen met een van je innerlijke lichamen en de kiemen die daarin schuilen voor ontwikkeling.

Tijden: 2 dagen in de maand, van 10 – 17 uur. Voor de data zie de Agenda

Kosten: € 150, – per maand / € 75, – per dag. Reductie in overleg.

Module 1: De noordelijke sterrenweg als het pad van de ontwikkeling van het bewustzijn (astraallichaam) tot helder zien, de imaginatie

Module 2: De weg langs de zuidelijke Melkweg als ontwikkeling van bewustzijn en vaardigheden in de levenswerelden (levenslichaam) tot helder voelen, horen en sturen, de inspiratie

Module 3: De weg langs de Vloed Eridanus als de weg door de erfelijkheid en voorouders, met de mogelijkheden om je fysieke lichaam en de aardse omstandigheden om te vormen (fysiek lichaam) tot  de kracht van de magiër, het heldere willen ofwel de intuïtie

Module 4: De weg langs de dierenriem als mogelijkheden voor je biografische ontwikkeling (geest) vanuit de warmtesoorten, vervolg van de weg van de magiër

Voor het studieprogramma klik hier.

Meest recente berichten