Opleidingen Werken met Elementwezens en Landschapsheling

Opleiding Werken met Elementwezens

Een weekend per seizoen

Dans met rituele devaDoor je eigen energetische stromen waar te nemen, leer je jezelf beter kennen in je organen en chakra’s en hun invloed op je gehele wezen. Van hieruit kun je je ook makkelijker invoelend verbinden met de energiestromen in de natuur, en ook met de natuurwezens die hier doorheen werken. We zoeken de gevoelige plaatsen op van het energetische landschap, en verbinden ons met de leidende deva hiervan. Zo leren we waar te nemen hoe de levensstromen gaan en wat we eraan kunnen toevoegen om deze beter te laten stromen. Dit geeft je handvatten om aan je eigen levensstromen en die van huizen of landschappen te kunnen werken.
Deze cursus wordt begeleid door Nicolaas de Jong, astrosoof, geomant en kunstenaar. Er wordt gewerkt met het boek ‘Werken met Elementwezens’ van zijn hand.

Programma:

Weekend 1: Vuurwezens

Werken met de energieën uit het element vuur. Algemene inleiding. Waarnemen van de levensstromen door de vier elementen aan een plant. Waarnemen van de erin werkzame elementwezens. Herkennen van het werk van de lagere en hogere warmtewezens in jezelf en in de natuur. Werken vanuit je hart, de 12 warmtesoorten, je hart- en voorhoofdchakra met geleide meditaties met de stem, lierspel en trommel. Improviserend zingen, waarnemen en boetseren.

Weekend 2: Aardewezens

Werken met de levenskrachten achter de fysieke vormen van jezelf en van voorwerpen. Waarnemen van de vormkrachten van je organen door mat en ritme. Waarnemen van de aard-elementwezens in jezelf en in de natuur. De hogere aardewezens waarnemen en hun plek in het energetische landschap van de deva. Improviserend zingen, waarnemen en boetseren.
Waarnemen van het gehele energetische landschap van de deva en alle natuurwezens hierbinnen. Landschapsheling.

Weekend 3: Waterwezens

Werken met de energieën achter het element water in jezelf en in de natuur. Ervaren van de werkingen van de ritmen op je eigen levensprocessen. Waarnemen van de waterwezens in jezelf en in de natuur. De hogere waterwezens waarnemen en hun plek in het energetische landschap van de deva. Improviserend zingen, bewegen, waarnemen en boetseren.

Weekend 4: Luchtwezens

Werken met de energieën van het element lucht. Beleven van kleuren in de atmosfeer en hun werkingen op je gevoel. Waarnemen van het energetische landschap en de landschapsdeva op haar gevoelige punten. Waarnemen van de hogere luchtwezens in het energetische landschap. Improviserend zingen, waarnemen en boetseren.

Tijd: een weekend per seizoen, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur.

Data in Rotterdam:  13 en 14 mei vuurwezens, 24 en 25 juni luchtwezens

Plaats: Persoonshaven 402, Rotterdam-Zuid. Nabij treinstation Rotterdam-Zuid en de A16.

Data in boerderij ‘t Leeuweriksveld, Emmen: 22 en 23 april waterwezens, 8 en 9 juli vuurwezens.

Plaats: Zandzoom 71, 7814 VJ Emmen.

Data in boerderij de Zonnehorst, Punthorst:  4 en 5 maart aardewezens, 6 en 7 mei luchtwezens, 1 en 2 juli vuurwezens.

Plaats: Evenboersweg 28, 7715 PH  Punthorst.

Weekend werken met de elfen; 24 en 25 juni

Plaats: Vanuit Persoonshaven 402, Rotterdam Zuid.

Kosten per weekend: € 150, – per weekend. Uiterlijk een week van tevoren te betalen via Rune Werkplaats, rek no. NL60 INGB 0009 2765 05. Herhalers € 100, -.

 

Weekend werken met de elfen

Dit weekend leren we de elfen kennen in hun verschillende woon- en werkplaatsen, hun verbindingen met de sterren en hun taak als opvoeders van de elementwezens. Zij werken vanuit hun luchtrijk tot diep in de aarde.

Plaats: Vanuit Persoonshaven 402, Rotterdam-Zuid. Nabij treinstation Rotterdam-Zuid en de A16.

Kosten: € 150, –

Meest recente berichten