Opleiding tot Aardeheler

Opleidingen tot Aardeheler

Voel je de behoefte om mee te helpen aan de transformatie van mensen en de aarde? En daardoor aan de innerlijke groei van jezelf? Laat je opleiden tot:

Lichtwerker – vanuit inzichten kun je geest- en zielekracht brengen op geschonden plekken zoals in kamers, huizen, op pleinen en open plekken in een bos.
Landschapsgenezer – door de energetische stromingen in een landschap te herkennen en aan te voelen waar de knelpunten zitten, kun je leren deze weer in beweging te krijgen in samenwerking met de landschapsengelen en haar elementwezens
Omvormer aan mens en aarde – door de wordings-wilskiemen in elk wezen en verschijnsel te herkennen, kun je helpen deze te realiseren. Je vormt dan de aardse omstandigheden om met en vanuit jezelf.
Devatr in landschap-Aan elk van deze drie meer gespecialiseerde richtingen gaat een basis-opleiding tot Graalswerker vooraf; de graal is je innerlijke ontwikkelings-wezen, bestaande uit je geest die inwerkt op de ziel en het levenslichaam, en deze stapsgewijze omvormt. Hierin leer je innerlijk waarnemen; het leren kennen van de eigen binnenwereld van geest, leven en ziel en de achter de verschijnselen verborgen buitenwereld van wezens en werkingen. Daarbij leer je omgaan met elementwezens in en om je heen.

Geomantie van jezelf en de aarde.

Vooropleidingen zijn niet noodzakelijk. Diegenen die bij de Jaspis School al andere opleidingen hebben gevolgd, kunnen voor de betreffende onderdelen vrijstelling krijgen. Klik hier voor het studieprogramma.

 

 1. Algemene vooropleiding tot Graalswerker

Deze gaat vooraf aan elk van de drie meer gespecialiseerde richtingen. Hierin leer je innerlijk waarnemen; het leren kennen van de eigen binnenwereld van leven en ziel en de achter de verschijnselen verborgen buiten-wereld van wezens en werkingen. Daarbij leer je omgaan met elementwezens in en om je heen. Deze basisopleiding bestaat uit:

-Het waarnemen van de eigen binnenwereld door de innerlijke gewaarwordingen en gevoelens vanuit een zintuigindruk uit te boetseren
Leren waar te nemen in de zielewereld door het zingen van kleuren

-Het waarnemen van de vier elementen en de hen dragende natuurwezens aan de hand van de groei van een plant; de elementwezens die werken achter de elementen aarde, water, lucht/licht en vuur. Dit gebeurt met zang en boetseren
-Het waarnemen en leren hanteren van de orgaanprocessen als dragers van onze ziel en wilsstrevingen
-Het waarnemen van de deugdgebaren die helpen om de bladen van onze lotusbloemen te ontwikkelen. Dit zijn de hogere zielezintuigen waarmee we in de werelden van leven, ziel en geest kunnen schouwen
-Het waarnemen van het eigen lichaamselementwezen in verhouding tot de dubbelganger, de set van nog onbewuste impulsen en ongelouterde zieledelen
-Het waarnemen van andere entiteiten, en deze leren duiden naar type
Duur:  Een lang weekend in de maand, van vrijdagmiddag 14 – zondagmiddag 17 uur; 9 weekends, strekkende over 9 maanden. Het praktische werk wordt veelal ingeleid met een relevante voordracht.

 

 2. Opleiding tot lichtwerker

IMG_0190Vanuit inzichten leren om geest- en zielekracht te brengen op geschonden plekken zoals in kamers, huizen, op pleinen, open plekken in een bos. Het werk van een ziener; oefenen en werken in het imaginatieve bewustzijn (engelbewustzijn).
Deze opleiding kan alleen worden gevolgd na afsluiting van de algemene basisopleiding tot Graalswerker, welke de basale werktuigen biedt om in de werelden van leven, ziel en geest die schuilen achter het fysieke, de weg te kunnen vinden. Het bestaat uit:

-Het oefenen in verschillende bewustzijnstoestanden: slaap x dood; spelende x slapende hond; plant x boom; dromen x waken; dag- x verhoogd bewustzijn; inlevend bewustzijn
het waarnemen van de eigen toestand en leren afsluiten en afstemmen op wat er leeft op een specifieke plaats
de aandacht leren richten naar buiten en naar binnen
waarnemen van stemmingen en wezens in ruimtes met behulp van meditatieve zang
leren toepassen van specifieke kleuren die kunnen worden gezongen en gevisualiseerd
in contact leren treden met overledenen op specifieke plaatsen, hun fixerende trauma helpen inzien en ze zo verlossen
een kanaal vormen naar de geestelijke wereld, zodat overledenen door andere overleden geliefden en hun eigen engel kunnen worden opgehaald
-r
einigen van plaatsen door de zang van kleuren
-l
eren werken met de kosmische klanken en ritmen vanuit de horoscoop volgens de methoden van de astrofonie, als reinigende en ordenende werkingen op gevallen plaatsen
Duur: Een lang weekend in de maand, van vrijdagmiddag 14 – zondagmiddag 17 uur; 4 weekends, verspreid over 4 maanden. 

 

 .3. Opleiding tot landschapsgenezer

Planeetdans SchierDoor de energetische stromingen in een landschap te herkennen en aan te voelen waar de knelpunten zitten, kun je leren deze weer in beweging te krijgen in samenwerking met de landschapsengelen en haar elementwezens. Ontwikkeling van het heldere voelen, de inspiratieve bewustzijnstrede, de ingewijde (aartsengelbewustzijn).
Deze opleiding kan alleen gevolgd worden na afronding van de basisopleiding tot Graalswerker. Het strekt tot aanbeveling om ook de opleiding tot lichtwerker te volgen voorafgaand aan deze opleiding. Hieruit kunnen ook relevante onderdelen worden gevolgd. De opleiding bestaat uit:

-waarnemen van de 12 verschillende groepen van elementwezens vanuit de ritmen
-de werking van de 7 orgaan-processen in ritmen herkennen, en ook specifiek leren toepassen
-de innerlijke levensstromen in zichzelf leren ervaren en ook sturen
-herkennen van de 3 landschapspunten van een landschapsengelen en leren waarnemen wat eraan mist, Inleidende zang van de stemming
en hoe dit is te verbeteren op een landschapsinstroompunt
-verschillende methoden van land-
schapsgenezing; verleggen landschapspunten, toevoegen groepen elementwezens, toepassen van planeetritmen
-chakra’s en orgaanpunten binnen een landschapstempel
-werken met kosmische klanken en ritmen vanuit de horoscoop
-werk in de onderaardse sferen
-lotusbloemendans
-maansdans
-Mercuriusdans
Duur: Een lang weekend in de maand, van vrijdagmiddag 14 – zondagmiddag 17 uur; een trimester van 10 weekends, strekkende over een jaar.
Er wordt van de cursisten verwacht dat ze zelfstandig een werkstuk maken in morele techniek, dat ze op de laatste cursusdag aan elkaar presenteren.

 

 4. Opleiding tot omvormer van mens en aarde

Door de wordings-wilskiemen in elk wezen en verschijnsel te herkennen, kun je helpen deze te realiseren. Je vormt dan de aardse omstandigheden om met en vanuit je zelf. Het ontwikkelen van het heldere willen, de intuïtieve bewustzijnstrede; de magiër (tijdgeest-bewustzijn).
Werk Odiliënberg Aug '14 01Deze opleiding kan alleen gevolgd worden na de basisopleiding tot Graalswerker. Het strekt tot aanbeveling om de opleiding tot landschapswerker alsook delen van de opleiding tot lichtwerker te hebben gevolgd. De opleiding bestaat uit:

-waarnemen van de 12 verschillende warmtesoorten als werktuigen van het ik
-herkennen van de eigen mogelijkheden en zwakten (dubbelganger)
-werken met de 12 levensgebieden van waaruit al wat leeft in de wil kan worden waargenomen; met ritmen en boetseren
-werking van de 7 orgaanprocessen in en door de 12 levensgebieden als mogelijkheid tot uitbreiding van de zelfkennis
-leren werken met kundalini-levenskracht-stromen
-werken met de 72 sterrenbeeld-ideaal-krachten als de wordings-wilskiemen in ieder wezen en verschijnsel
-werken met de religieuze jaarfeesten als verdieping van de werkingen van aarde, mens en kosmos
-Rituele planeetdansen
Duur: Een lang weekend in de maand, van vrijdagmiddag 14 – zondagmiddag 17 uur; Een half jaar van 14 weekends, en enige losse dagen tussendoor (i.v.m. de religieuze jaarfeesten).

NB Deze opleiding wordt gegeven op aanvraag

Meest recente berichten