Opleidingen

Jaspis organiseert de vier volgende langere opleidingen:

 

1. Innerlijke Ontwikkeling, Werken met de Levenswereld, Landschapswerk en Sterrenengelen

Uitgangspunt vormt de astrosofie en praktische uitwerkingen hiervan door middel van klank- en vormfenomenologie.
Omgaan met de levenswereld betekent dat je de aarde als werkveld voor ontwikkeling ziet en ermee omvormend te leert te werken. Het sociale van het groepsproces is daarbij heel belangrijk. Geomantie van jezelf en de aarde.
Nijmegen - stuitlotus 02De kunstzinnig-fenomenologische methoden d.m.v. samenzang en boetseren helpen de ziel en geest te openen voor de werkelijkheden van helder voelen / inspiratie en van helder willen / intuïtie. Dit spiegelt zich weer terug op de inzichten van het beeldbewustzijn.
Gedurende de opleiding maakt ieder een opdracht die gericht is op zijn of haar eigen werkveld. Er wordt verwacht dat elke deelnemer in de Blokken II en III thuis werkt aan deze opdracht. Aan het einde wordt deze gepresenteerd.
Er is een studiesyllabus voor elk blok. Geen voorkennis vereist. Wel een open interesse voor de werkingen van leven, ziel en geest.
Voor het uitgebreide programma, klik hier. Voor de eerstvolgende data, klik hier.

Opzet: Een weekeinde in de maand, bestaande uit:
Zaterdag en zondag van 10 – 17 uur.
Aanvang (meestal) 1 uur inleidende lezing
Rest van de dag praktijkwerk; inleven d.m.v. zang en uitwerken met boetseren.
Blok I Inleiding in verschillende levensgebieden:Opleiding BN buiten Aug '14
Boetseren vanuit zintuigindrukken; Inleiding astrosofie; 7 Planeetprocessen in mens en organisaties; 12 Wereldvisies; Element en kleurwezens in plant en atmosfeer; Elementwezens in technieken en hun samenhang met de mens
Blok II Elementen tot ontwikkeling van inspiratie:
Elementwezens en landschapswerk; Lotusbloembladeren en innerlijke ontwikkeling – deugden als gebaren; Astrofonie i.v.m. de wezensdelen naar onderdeel; Werken met klankhoroscopie; Astrognomie en vormstudie; Dubbelganger, mensenzoon en levenswereld; Werken met kundalini
Blok III Elementen tot ontwikkeling van intuïtie:
Afronding landschapwerk; De 9 onderaardse sferen; Aardgeomantie; Ontwikkeling van waarnemingen aan elkaars wilswezen als aanzet tot intuïtie; Spreuken en gebaren vanuit de lotusbloemen; Sterrenbeelden als idealen; Planeten en ontwikkeling; de maansdans; Maken en presenteren van eigen werkstukkenDeze liederen geven de zielengebaren aan waar je terechtkomt wanneer je elkaar ontmoet vanuit verschillende stemmingen, die zijn gegrond in je organen. De muziek geeft die stemmingen weer, de teksten leiden je naar de ontmoeting en wat dat inhoudt. De tempel wordt geopend door het adagium ‘Mens herinner U’, wordt gewijd door het gedicht ‘Liefdestempel’ en wordt afgesloten met de ‘Engelenzang’, een gezongen innig duet van Marion en Nicolaas die als een belofte naklinkt. Laat uzelf verrassen door deze poëtische teksten en muzieki

Duur: 4 blokken van elk 8 à 10 weekends, zaterdag en zondag van 10 uur – 17 uur. De blokken bouwen op elkaar voort. Voor het uitgebreide studieprogramma, klik hier.

__________________________________________

2. Blok IV van de opleiding Innerlijke Ontwikkeling: Werken met de 12 warmtesoorten, de innerlijke warmte van ons fantoom-sterrenlichaam 
De 12 warmtesoorten als geest-werktuigen; De organen en chakra’s als actieve geest-werktuigen; Toepassen chakra’s in het landschap vanuit de warmte; Toepassen van de ik-warmte in de religieuze jaarfeesten; Beleven van ons fantoomlichaam in klanken en ritmen; De sterrenbeelden beleefd in muziek, woord en bewegingen -De 5 sterrenwegen als inwijdingswegen; Landschapswerk met sterrenengelen.
Duur: 8 weekends, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur. Tevens enige losse dagen: Goede Vrijdag, Hemelvaart, 1e Pinksterdag. Voor het studieprogramma, klik hier.

_____________________________________________

 

3. Astrosofie: Ontwikkel je eigen sterrenkleed

In deze opleiding gaat het om de innerlijke ontwikkeling van sterrenkrachten vanuit onszelf, die onze idealen vormen en die we meebrengen van voor de geboorte. Je leert je door je eigen zintuigen heen innerlijk waarnemen binnen je orgaanprocessen, je idealen en de chakra’s die je kunt ontwikkelen om binnen te treden in de hogere werelden van het leven (4e dimensie), de ziel (5e dimensie) en de geest (6e en 7edimensies). Daardoor ontwikkel je de vaardigheden voor imaginatie (helder zien), inspiratie (helder horen, voelen en sturen) en intuïtie (helder willen). Deze onderdelen worden eerst helder uitgelegd aan de hand van presentaties, waarna je stap voor stap deze onderdelen van jezelf leert kennen, waar nodig toepassen en ook ontwikkelen. Op die weg leer je de wezens in de natuur en die van de hogere sferen kennen: de elementwezens en de engelen van hemel en aarde. En leer je ook met hen samen te werken en energetische en astrale helingen te verrichten. Een opleiding die je leven zal veranderen in een feest van herkenning en toegroeien naar nieuwe ongekende bewustzijnshorizonten en scheppende vaardigheden.

Er wordt gewerkt met de wegen aan de hemel als inwijdingspaden voor je vier lichamen; de ontwikkeling hiervan is elke keer het doel.

Opzet: Vier modules, die elk samenhangen met een van je innerlijke lichamen en de kiemen die daarin schuilen voor ontwikkeling.

Tijden: 2 vaste dagen in de maand, van 10 – 17 uur. Voor de data zie de Agenda

Module 1: De noordelijke sterrenweg als het pad van de ontwikkeling van het bewustzijn (astraallichaam) tot helder zien, de imaginatie

Module 2: De weg langs de zuidelijke Melkweg als ontwikkeling van bewustzijn en vaardigheden in de levenswerelden (levenslichaam) tot helder voelen, horen en sturen, de inspiratie

Module 3: De weg langs de Vloed Eridanus als de weg door de erfelijkheid en voorouders, met de mogelijkheden om je fysieke lichaam en de aardse omstandigheden om te vormen (fysiek lichaam) tot  de kracht van de magiër, het heldere willen ofwel de intuïtie

Module 4: De weg langs de dierenriem als mogelijkheden voor je biografische ontwikkeling (geest) vanuit de warmtesoorten, vervolg van de weg van de magiër

Voor het studieprogramma klik hier.

_____________________________________

 

4. Astrofonie: Orgaan en Chakra Klanken en Ritmen vanuit de Horoscoop;
Werken met kosmische klanken en ritmen van de planeetharmonieën

In deze opleiding leer je de werkingen van maat, ritme en totaliteiten in verhouding tot je vier lichamen kennen en ermee werken. Je leert de onderdelen apart kennen en beleven. Je werkt eerst vanuit je eigen horoscoop, dan ga je deze muziekmethode ook toepassen op anderen, en kun je therapie en scholing hiermee bedrijven.
Astrosofie embleemIMG_0985Het eerste deel van de opleiding biedt vanuit beeldend inleven een basisbegrippenkader van de astrosofie, waardoor in een geboorte-horoscoop gelezen kan worden een wezensdeel-analyse, het temperament, de constitutie, zielentypering, wereldvisie, sterke en zwakke orgaanprocessen, zielenkwaliteiten en conflicten, en de richting van het karma.
In het tweede deel van de opleiding worden deze elementen muzikaal benaderd in tonaliteit (majeur en kerktoonaard), ritme en maatsoor-ten. Deze worden door samenzang, beweging en dans ingeleefd en ervaren. Hierop worden deze elementen geïntegreerd en word gericht gewerkt aan planeetstanden (zielengebieden) en configuraties.
In het derde deel wordt gericht geoefend met de muzikale onderdelen, en kunnen innerlijke belevingen van horoscoopstanden worden uitgeboetseerd.
Daarnaast wordt een introductie gegeven van de in de Rune Werkplaats ontwikkelde lieren die elk het vormgebaar van een van de dierenriemsterrenbeelden als klankvormend principe in zich heeft. Deze kunnen de therapie nog verder aanscherpen.
Duur: 8 weekends, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur. Voor het programma, klik hier. Voor de eerstvolgende geplande data, klik hierVoor video’s over de muziekmethode waar vanuit wij werken klik hier.

_____________________________________________

 

5. Opleidingen tot Aardeheler

Lichtwerker – vanuit inzichten kun je geest- en zielekracht brengen op geschonden plekken zoals in kamers, huizen, op pleinen en open plekken in een bos.
Landschapsgenezer – door de energetische stromingen in een landschap te herkennen en aan te voelen waar de knelpunten zitten, kun je leren deze weer in beweging te krijgen in samenwerking met de landschapsengelen en haar elementwezens
Omvormer aan mens en aarde – door de wordings-wilskiemen in elk wezen en verschijnsel te herkennen, kun je helpen deze te realiseren. Je vormt dan de aardse omstandigheden om met en vanuit jezelf.
Devatr in landschap-Aan elk van deze drie meer gespecialiseerde richtingen gaat een basis-opleiding tot Graalswerker vooraf; de graal is je innerlijke ontwikkelings-wezen, bestaande uit je geest die inwerkt op de ziel en het levenslichaam, en deze stapsgewijze omvormt. Hierin leer je innerlijk waarnemen; het leren kennen van de eigen binnenwereld van geest, leven en ziel en de achter de verschijnselen verborgen buitenwereld van wezens en werkingen. Daarbij leer je omgaan met elementwezens in en om je heen.

Geomantie van jezelf en de aarde.

Vooropleidingen zijn niet noodzakelijk. Diegenen die bij de Jaspis School al andere opleidingen hebben gevolgd, kunnen voor de betreffende onderdelen vrijstelling krijgen. Klik hier voor het studieprogramma.

Duur: 8 à 10 weekends per deelopleiding, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur. 

Meest recente berichten