Docenten

Docenten:

NM tekening R. TillerInitiatiefnemer Nicolaas M. de Jong (geboren 1956 te Rotterdam) is astrosoof, schrijver, beeldend en muzisch kunstenaar, landschapsgenezer. en dynamisch-organisch bouwer, o.a. op vzw. de Wereldwerf en Bartele Kinderdagverblijven. Hij heeft tijdens en na zijn studie in de biologie (B.D. 1980) een aantal geestelijke ervaringen gehad, waarvan de belangrijkste was die van de etherische Christus, werkend door de wolken heen. Hierdoor heeft hij zich toegelegd op het fenomenologisch onderzoeken van de levensprocessen in mens en natuur.

Via astrologie en antroposofie is hij gekomen tot een eigen vorm van astrosofie, d.w.z. sterrenwijsheid, waarmee hij de menselijke wezensdelen, zielekwaliteiten en de hoofdlijnen van zijn karma uit de horoscoop kan duiden. Ook heeft hij hieruit muzikale wetmatigheden gedestilleerd die de horoscoop tot klinken kunnen brengen, waardoor mogelijkheden tot innerlijk onderzoek in mens en natuur ontstaan, en een toegang tot de Harmonie der Sferen kan worden gevonden. Dit noemt hij de astrofonie. Middels boetseren heeft hij methoden ontwikkeld om dat wat in mens en natuur als wilskiemen leeft, in het bewustzijn te heffen. Dit noemt hij astrognomie, daar het om werkingen van sterren en planeten gaat die op aarde in de levenswereld actief vormend zijn. Een van de uitwerkingen hiervan is landschapsgenezing via de elementwezens.

Zijn bevindingen schrijft hij uit in muziekmuziek-theaterspelen, in rituelen, in artikelen en theoretische verhandelingen (uitgegeven bij Rune-boeken, bij Bruisvat en Sampo, en enige buitenlandse tijdschriften).

Hij ontwikkelt beelden en muziekinstrumenten op basis van de sterrenwerkingen (RuneWerkplaats). Hij geeft scholingscursussen (Jaspis) op inspiratief en intuïtief niveau in binnen- en buitenland.  Daarnaast leidt hij de muziek-theatergroep LaukaR Unja, en zingt solo in voorstellingen en op geschonden landschapsplaatsen.

Info +31 – 640 228 769. Zie ook www.runework.eu

 

Cisca van der StraatenCisca van der Straaten – Docent Beweging voor 55+, Cranio-Sacraal therapeut; docent en therapeut Stem- en BewegingsIntegratie; docent Beweging voor 55+, Cranio-Sacraal therapeut; landschapsgenezer.

Verbindt het innerlijk klank- en ritmewerk vanuit orgaanbewustzijn van Jaspis met Stem- en Bewegingsintegratie methoden volgens Patricia Bardi.

Zingt en danst in muziektheatergroep LaukaR Unja.

Info: +31 – 626 174 955, www.lastrata.nl

 

Marion 1004-1Marion Groenendal is hypnotherapeut, leraar Quantum Touch® en landschapsgenezer.

Ze geeft o.a. cursussen Werken met de innerlijke levensstromen; Hierin geeft Marion handvatten aan vanuit de door haar gehanteerde disciplines. Aan bod komen de innerlijke grote en kleine kosmische energie-omlopen vanuit de Healing Tao en zelfhelingsoefeningen vanuit de Quantum Touch. Er wordt hierbij ook geoefend op onszelf en aan elkaar;

Ook de basiscursus Quantum Touch® 1 om te leren omgaan met het zelfhelend vermogen, de eigen helende kracht te ontdekken en ermee te werken. De toegankelijke (Quantum Touch) helingcursussen kunnen een brug zijn naar de diepere kennis die de antroposofie te bieden heeft. Als mensen in contact komen met hun eigen zelfhelende vermogen kunnen er vragen ontstaan naar diepere kennis.

In haar natuurgeneeskundige praktijk werkt ze met de muziek- en boetseermethoden van Jaspis.

Zingt en acteert in muziektheatergroep LaukaR Unja.

Info: +31 – 622 291 835,  www.healingworkz.nl ; www.lifeflows.nl

 

Meest recente berichten