Docenten

Docenten:

NM tekening R. TillerInitiatiefnemer Nicolaas M. de Jong (geboren 1956 te Rotterdam) is astrosoof, schrijver, beeldend en muzisch kunstenaar, landschapsgenezer. en dynamisch-organisch bouwer, o.a. op vzw. de Wereldwerf en Bartele Kinderdagverblijven. Hij heeft tijdens en na zijn studie in de biologie (B.D. 1980) een aantal geestelijke ervaringen gehad, waarvan de belangrijkste was die van de etherische Christus, werkend door de wolken heen. Hierdoor heeft hij zich toegelegd op het fenomenologisch onderzoeken van de levensprocessen in mens en natuur.

Via astrologie en antroposofie is hij gekomen tot een eigen vorm van astrosofie, d.w.z. sterrenwijsheid, waarmee hij de menselijke wezensdelen, zielekwaliteiten en de hoofdlijnen van zijn karma uit de horoscoop kan duiden. Ook heeft hij hieruit muzikale wetmatigheden gedestilleerd die de horoscoop tot klinken kunnen brengen, waardoor mogelijkheden tot innerlijk onderzoek in mens en natuur ontstaan, en een toegang tot de Harmonie der Sferen kan worden gevonden. Dit noemt hij de astrofonie. Middels boetseren heeft hij methoden ontwikkeld om dat wat in mens en natuur als wilskiemen leeft, in het bewustzijn te heffen. Dit noemt hij astrognomie, daar het om werkingen van sterren en planeten gaat die op aarde in de levenswereld actief vormend zijn. Een van de uitwerkingen hiervan is landschapsgenezing via de elementwezens.

Zijn bevindingen schrijft hij uit in muziekmuziek-theaterspelen, in rituelen, in artikelen en theoretische verhandelingen (uitgegeven bij Rune-boeken, bij Bruisvat en Sampo, en enige buitenlandse tijdschriften).

Hij ontwikkelt beelden en muziekinstrumenten op basis van de sterrenwerkingen (RuneWerkplaats). Hij geeft scholingscursussen (Jaspis) op inspiratief en intuïtief niveau in binnen- en buitenland.  Daarnaast leidt hij de muziek-theatergroep LaukaR Unja, en zingt solo in voorstellingen en op geschonden landschapsplaatsen.

Info +31 – 640 228 769. Zie ook www.runework.eu

 

imm017_18Bastiaan Bohlmeijer is heilpedagoog, alchemist, en ontwikkelaar van textiel en zalven op basis van turf. Doet homeopathische verwrijvingen van metalen, edelstenen en planten als een zoektocht naar het hogere zelf en naar het eigen lot. Dit laatste d.m.v. een behandeling (massage) met turf.

Werkt binnen het E-team en ook zelfstandig als landschapsgenezer. Zingt in muziektheatergroep LaukaR Unja.

 

Cisca van der StraatenCisca van der Straaten – Docent Beweging voor 55+, Cranio-Sacraal therapeut; docent en therapeut Stem- en BewegingsIntegratie; docent Beweging voor 55+, Cranio-Sacraal therapeut; landschapsgenezer.

Verbindt het innerlijk klank- en ritmewerk vanuit orgaanbewustzijn van Jaspis met Stem- en Bewegingsintegratie methoden volgens Patricia Bardi.

Zingt en danst in muziektheatergroep LaukaR Unja.

Info: +31 – 626 174 955, www.lastrata.nl

 

Marion 1004-1Marion Groenendal is hypnotherapeut, leraar Quantum Touch® en landschapsgenezer.

Ze geeft o.a. cursussen Werken met de innerlijke levensstromen; Hierin geeft Marion handvatten aan vanuit de door haar gehanteerde disciplines. Aan bod komen de innerlijke grote en kleine kosmische energie-omlopen vanuit de Healing Tao en zelfhelingsoefeningen vanuit de Quantum Touch. Er wordt hierbij ook geoefend op onszelf en aan elkaar;

Ook de basiscursus Quantum Touch® 1 om te leren omgaan met het zelfhelend vermogen, de eigen helende kracht te ontdekken en ermee te werken. De toegankelijke (Quantum Touch) helingcursussen kunnen een brug zijn naar de diepere kennis die de antroposofie te bieden heeft. Als mensen in contact komen met hun eigen zelfhelende vermogen kunnen er vragen ontstaan naar diepere kennis.

In haar natuurgeneeskundige praktijk werkt ze met de muziek- en boetseermethoden van Jaspis.

Zingt en acteert in muziektheatergroep LaukaR Unja.

Info: +31 – 622 291 835,  www.healingworkz.nl ; www.hypnoworkz.nl

 

Patrick  –  Personal en Business Coach & Consultant, geld- en samenlevingsdeskundige, en landschapsgenezer. Centraal in zijn aanpak staat het werken vanuit het hart. Hij heeft zich gedurende 20 jaar geschoold met kosmisch-geestelijke studies. Hiervan heeft hij 17 jaar tevens kunnen werken met de scholingsmethodes en inzichten van, en in samenwerking met, Nicolaas. Gedurende ruim 15 jaar heeft hij meegewerkt aan het landschapswerk, de verdere verfijning en toepassing ervan, tevens resulterend in het ontwikkelen van de bijbehorende vaardigheden.

Geeft voordrachten over fenomenologie, landschapswerk en ondersferen werk, geld en een gezonder geldsysteem, economie en nieuwe samenlevings-templates.

Publicaties: 
* In het Engels:

The Global Abuse of the Creation of Money & Doing it Otherwise”

Zie: www.justmonetarysystem.com

Nederlandse Artikelen:

* Het Mondiale misbruik van geldschepping – en hoe het anders kan
* Wat de Indische palmbladeren voorspellen voor de huidige tijd, 2012 en erna

Zingt en danst in muziektheatergroep LaukaR Unja.

Info: www.gaiaheartworkz.com

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVoor Angelique Steensma, 49 jaar, moeder van 2 kinderen en tuinvrouw alsook docent en landschapgenezer, is de natuur een krachtplek waar ze kan opladen en bij zichzelf komen. Door het werken in de tuin komt ze lekker in haar lichaam te zitten en kan ze goed “aarden”. Al vele jaren is ze verbonden met het werk van Nicolaas de Jong. De scholing die ze hierdoor heeft ondervonden leerde haar o.a. vertrouwen op haar intuïtie en vandaar uit wil ze handelen. Ze werkt graag met mensen in de tuin/moestuin om kracht op te doen, rust te vinden, vertrouwen te winnen door de wisseling van de seizoenen, de groeikracht en het aanpassingsvermogen van de plant. Ze neemt vaak deel aan landschapsgenezingsprojecten vanuit Jaspis, en zingt binnen de muziektheatergroep ‘LaukaR Unja‘. Binnen de op te zetten woon-werkgemeenschap rondom het Widarhalla gebouw wil ze graag een tuinproject met zorgvragers starten.

Info: [email protected]

Meest recente berichten